சிறப்பு பதிவுகள்

எளிய முறையில் த்யானம்

  எளிய முறையில் த்யானம் செய்வோம் முக நூலில் என் பயணம் அன்பு நண்பர்களே , வணக்கங்கள்.

ஒரு கிண்ணத்தை ஏந்துகிறேன்...!

உலகின் அத்தனை தட்டுக்களிலும்சம்மணம்போட்டு உட்கார்ந்திருந்தஅத்தனை கிண்ணங்களும்பலவித எண்ணங்களால்நிரம்பி வழிந்துகொண்டிருந்தன!வாழ்வெனும் விருந்துக்குஅங்கிருந்த அனைவரும்கட்டாய விருந்தாளிகள்!

தமிழர் வாழ்வியல் கருவூலம் -அறத்துப்பால் - பாயிரவியல்- நீத்தார் பெருமை. The Greatness of Ascetics , Grandeur de ceux qui ont renoncé au monde 21 - 30 )

அறத்துப்பால் – பாயிரவியல்- நீத்தார் பெருமை(The Greatness of Ascetics , Grandeur de ceux qui ont renoncé au monde)  

தமிழர் வாழ்வியல் கருவூலம்: அறத்துப்பால் பாயிரவியல் வான்சிறப்பு ( 11 - 20 )

அறத்துப்பால் பாயிரவியல் வான்சிறப்பு The Excellence of Rain , Eloge de la pluie 11 - 20 )   வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. 11

தமிழர் வாழ்வியல் கருவூலம் அறத்துப்பால் - பாயிரவியல்- கடவுள்வாழ்த்து .The Praise of God , Louange de Dieu ( 01 - 10 )

  அறத்துப்பால் - பாயிரவியல்- கடவுள்வாழ்த்து .The Praise of God , Louange de Dieu ( 01 - 10 )   "அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு " . 01

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள் - 4

பனஓல மரத்தடியில் பாதகத்தி காத்திருந்தேன் பத்துமணி நேரம்வரை படுத்திருந்தும் முழிச்சிருந்தேன்…   கற்பனையில் கோட்டையொன்னு கட்டி வச்சி காத்திருந்தேன்….. காவலுக்கு உன்நெனப்ப கொட்டிவச்சி பாத்திருந்தேன்....   முந்தான ஓரத்துல

உறவைத் தேடும் உயிர் - 15

உறவைத் தேடும் உயிர்   தேடல் - 15  

அருள்தரும் ஆயிரம் தமிழிசைப் பாடல்கள் - 18

(தொடர்ச்சி - 122 முதல் 125 வரை) (தொடரும்) (

கவிதைக்குறள் திருக்குறள் தெளிவுரை... 17

அறம்-பாயிரம், இரண்டாம் அதிகாரம் - வான்சிறப்பு குறள்.17     நெடுங்கடலுந் தன்னீா்மை குன்றுந் தடிந்தெழிலி                  தானல்கா தாகி விடின்.  

சிநேகிதியுடன் தனிமையில் சில நிமிடங்கள் - 16 - குறைபாட்டை மறைத்த கணவன்.. குமுறும் உறவு...

சிநேகிதியுடன் தனிமையில் சில நிமிடங்கள்.... தொடர் 16குறைபாட்டை மறைத்த கணவன்.. குமுறும் உறவு...