சிறப்பு பதிவுகள்

எளிய வகையில் கணினி அறிவோம்


கணினி பற்றி அதிகம் தெரியாதவர்கள் மிக எளிமையாக முக்கியமான விஷயங்களை தெரிந்துகொள்வதற்காகவே இப்பதிவு. 

வா அன்பே இது உனக்கான இராகம்_5


வெகுதூரம் நின்றே எனைப் பார்க்கிறாய் இமை மூடி விழியை சிறை செய்கிறாய் விரல் நீட்டி உன்னை தொடும் வேளையில்

மனிதநேய மன்னன்


மனிதநேய   மன்னன் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   மன்னனவன்   வேட்டைக்கு   அமைச்ச   ரோடு             மற்றும்பல்   வீரரினை   அழைத்துக்   கொண்டு தன்னுடைய   குதிரையிலே   அமர்ந்த   வாறு             தலைநிமிர்ந்தே   காட்டிற்குள்   நுழைந்து   சென்றார்

நிர்வாணம்...!! - Mano Red


யாருமில்லா தனிமையில் அவள் நிர்வாணமாகி இருந்தாள்,யாருமே இல்லை அது நிர்வாணமும் இல்லை....இப்படியாக முடிகிறது ஒரு கவிதை..!!உடை நீங்குவது தான்நிர்வாணமெனில்,மானமென்னும் உடை நீங்கிஉயிர் போவதற்குஎன்ன அர்த்தம்..?? 

உழைப்பின் பெருமை


உழைப்பின்  பெருமை பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   கடுமையாக   உழைக்கின்ற   தந்தை   நாளும்             கனல்நெருப்பின்   உலையினிலே   இரும்பைத்   தட்டி இடுப்பொடிய   வியர்வைசிந்தி   வேலை   செய்தே             இல்லத்தை   ஓரளவு   காத்து   வந்தார்

மயக்கத்தில் தமிழன்


மயக்கத்தில் தமிழன்    பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   மயக்கத்தில்  இருக்கின்ற  தமிழா!  சோழன்             மரக்கலத்தில்  சென்றன்று  வெற்றி  கொண்ட அயலகமா  உனக்கந்த  ஈழம்!  வாழ்வே             அவலமாகித்  துடிக்கின்றான்  உடன்பி  றப்பு

புத்தரும் சிறுவனும்


புத்தரும்   சிறுவனும்      பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   ஒருசமயம்   புத்தரவர்   மரத்தின்   கீழே             ஒருமனமாய்த்   தியானத்தில்   அமர்ந்தி   ருந்தார் தருநிழல்தான்   என்றாலும்   கோடைக்   காலம்             தந்தவெப்பம்   தாளாமல்   உயிரி   னங்கள்