சிறப்பு பதிவுகள்

திருக்குறளும் கவிதையும் - இன்பத்துப்பால் (பாகம் 15 )


என் மரண நொடிகள் ...!!!   என்னவனே .....!!!உன் பிரிவை உயிர் தாங்காதுபிரிய மாட்டேன் என்பதைஎன்னிடம் சொல் - நான்அந்த செய்தியுடன் உயிர்வாழ்வேன் .....!!!

அத்தை மகளே_9


பக்கத்து ஊரு சந்தையிலே,, பத்து பேரு நிக்கையிலே !! பக்கம் வந்து உரசிடவா?

திருக்குறளும் கவிதையும் - இன்பத்துப்பால் (பாகம் 14)


எட்டு திக்கும் பேசப்படுகிறதே ....!!!   என்னவனை காண்பதும் பேசுவதும் ...மிக அரிது அவனை நெஞ்சில் சுமந்தே இன்பம் காணுகிறேன் .......!!!

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_15


வலது கண்ணு துடிக்கிது மாமா,, வாசல் படியும் தடுக்குது மாமா…..! ஓயாம நினைக்கிறேன் மாமா,,

அத்தை மகளே-8


கரு கரு கண்ணால,, துரு துருனு பாக்குரியே!! காதல் வந்த பின்னால,,

திருக்குறளும் கவிதையும் - இன்பத்துப்பால் (பாகம் 13)


நம் காதலின் உயிர்ப்பு.... !!!   நம் காதலின் உயிர்ப்பு.... காதலின் மகத்துவம்.... புரியாதடி ஊர் மக்களுக்கு.....ஊர் வாயை மூட முடியாது ..எதுவென்றாலும்  பேசிட்டு ...போகட்டும் .....!!!

திருக்குறளும் கவிதையும் - இன்பத்துப்பால் (பாகம் 12)


என்னை பாடாய் படுத்துகிறது ....!!! மெல்லிடையாளே ...பூவிதழ் கொண்டவளே ...உன் எண்ணங்கள் என்னை பாடாய் படுத்துகிறது ....!!!

அத்தை மகளே-7


  ராத்திரியும் பகலாச்சே ராசாத்தி உன்னால விழிச்சிருந்து வாடுரனே மாமா நான் தன்னால….  

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_14


மாமா உன்னை நெஞ்சுல சுமக்கிறேன் சுமப்பது தானே சுகமுன்னு நினைக்கிறேன் எந்தன் சுமையில கொஞ்சம் நான் இறக்கிட உந்தன் தோலுல இடமும் இல்லையா?