சிறப்பு பதிவுகள்

புத்தரும் சிறுவனும்


புத்தரும்   சிறுவனும்      பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   ஒருசமயம்   புத்தரவர்   மரத்தின்   கீழே             ஒருமனமாய்த்   தியானத்தில்   அமர்ந்தி   ருந்தார் தருநிழல்தான்   என்றாலும்   கோடைக்   காலம்             தந்தவெப்பம்   தாளாமல்   உயிரி   னங்கள்

போனதெங்கே மனிதநேயம்


போனதெங்கே   மனிதநேயம்  பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன் ஈரமண்ணாய்   மனம்கசிந்து   வீட்டுப்   பக்கம்             இருப்போரின்   துயரினிலும்   பங்கு   கொண்டு வேரடியாய்   அன்புதனில்   கிளைய   ணைத்து             வெறுப்பின்றிக்   கூட்டமாக   ஒன்றி   ணைந்து

மொழிவளர்ந்தால் நாம் வளர்வோம்


மொழிவளர்ந்தால்   நாம்   வளர்வோம்         பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   மொழிகளிலே   முதன்மைமொழி   தமிழே   என்று             மொழிவதிலே    பெருமையுற்றுத்    தாழ்ந்து   விட்டோம் மொழிகளுக்குள்   இலக்கணத்தில்    உயர்ந்த    தென்று

ஒரு தலித்தின் கவிதை: சீ! சீ! ஒத்திப்போ!


  ஒத்திப்போ என்றான் ஒருவன்உனக்கு உரிமையில்லை என்றான் ஒருவன்கடவுளின் குழந்தைகள் என்றான் ஒருவன் அவன்கடவுளுடன் சேர்ந்துவிட்டான்   நீ மேல் சாதியனா?இப்போது எங்கள் சாதியை நேசிக்கிறோம்!ஆம்! நீ ஒத்திப்போ!உன் பாவம் என்னை ஒட்டிக்கொள்ளும் 

உறவுகளை உயிர்ப்பிப்போம்


உறவுகளை   உயிர்ப்பிப்போம்                         பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   உலகமக்கள்   அனைவரையும்   கேளிர்   என்றே        உறவுகளை   உன்னதமாய்க்    கணியன்  சொன்னான் நலமாகச்   சமுதாயம்   நடப்ப   தற்கும்

பதிவுத்திரட்டி செயலி நிறுத்தம்


வணக்கம் நண்பர்களே நம் தமிழ் நண்பர்கள் தளத்தில் வலைப்பதிவுகளில் இருந்து பதிவுகளை தானாகவே திரட்டும் பதிவுத்திரட்டியில் பிழை இருப்பதால் அச்செயலி தற்காலிகமாக  நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.  பிழைக்கு மன்னிக்கவும். 

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_18


கற்பூரம் ஏத்தி வச்சேன் காத்து பட்டு அணைசிடுச்சி ஒப்புதல நீ சொன்ன சொல்லு நீரு பட்டா அழிஞ்சிடுச்சி?  

அத்தை மகளே-13


அடி அழுக்கி குளுக்கி நடக்குரியே ஆள கண்டா திருப்புரியே இடுப்பு சுளுக்கு விழுந்துடுன்டி எண்ணெய் தேச்சி எடுக்கவாடி?  

அத்தை மகளே-12


மரிக்கொழுந்து  வச்சிக்கிட்டு வாசப் பக்கம் நீ போக மாமன் மூக்கை துளைக்கிதடி