சிறப்பு பதிவுகள்

திருக்குறளும் கவிதையும் - இன்பத்துப்பால் (பாகம் 04)


16) அகத்தால் எனக்காக‌ நீ துடிக்கிறாய் .....!!!   எனக்கு தெரியும் அன்பேநீ வெளி சொல்லாகவும் வெளி மூச்சாகவும் ‍ நீஎன்னை வெறுக்கிறாய் ...!!!

தமிழர்வாழ்வியல்கருவூலம் அறத்துப்பால். இல்லறவியல் நடுவு நிலைமை ,Impartiality , La droiture ( 111 - 120 )


    அறத்துப்பால். இல்லறவியல் நடுவு நிலைமை ,Impartiality , La droiture ( 111 - 120 )    

நெருடிய நெருஞ்சி பாகம் 11


பஸ் நின்றதும் எல்லோரும் இறங்கும்வரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம்.

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_9


யார் யாரோ என் நெஞ்சில் நெருப்பள்ளி தான் வீச வந்தேனே உனைத் தேடி தோல் மீது நான் சாய  

திருக்குறளும் கவிதையும் - இன்பத்துப்பால் (பாகம் 02)


06 ) வில்லால்இதயத்தை குற்றுகிறாள்..............!!! கயல் விழியே ....உன் கண் பார்வை என்னை ..கொன்றததை விட -உன் வில் போன்ற புருவம் தானடி என்னை மிரட்டுகிறது ....!!!

திருக்குறளும் கவிதையும் - இன்பத்துப்பால்


  1. பெண்ணே நீ யார் ....?    என் கண்ணில் மின்னலாய்...பட்டவளே - பெண்ணே ....!!! நீ - பிரம்மன் படைப்பில் ...தங்க மேனியை தாங்கியநான் கண்ட தெய்வீக தேவதையா ...?

அருள்தரும் ஆயிரம் தமிழிசைப்பாடல்கள் - 24


(156 முதல்  159 வரை)   156. நிர்ராகா   ஆசையில்லா ஆண்டவளாம் அன்னை அன்பர்தமைக் காத்திடும் அவளின் தாய்மை    (ஆ)   வேட்கையேதும் எழும்பாத உள்ளம் வேண்டும் ஆட்டம் எல்லாம் ஆசையினால் வந்ததாகும்    (ஆ)