போட்டியும் பரிசிலும்

போட்டியும் பரிசிலும்
கா.உயிரழகன்
மார்ச் 11, 2018 06:49 முப
நம்பி நம்பி நடைபயின்றுச் சுற்றி கம்பி வேலி கடந்துசென்று கைகுலுக்கி தெருக்களிலும் பூங்காக்களிலும் நெருங்கிப் பழகி காதலெனக் காமம் மேலிடக் கூடியதில் பெண்ணுக்கு வயிறு பெருத்திடப் பார்த்து – ...
மேலும் தரவேற்று