கல்வெட்டுகள்

கல்வெட்டுகள்
சேஷாத்ரி
சேஷாத்ரி சிறப்பு பதிவு
October 19, 2015 07:22 முப
நடுவண் பண்பாட்டு அமைச்சகம் தெலுங்கிற்கான செம்மொழி வல்லுநர் குழு ஒன்றை அமைத்து அதன் பரிந்துரையின்படி 2008 நவம்பரில் இல் தெலுங்கைச் செம்மொழியாக  அறிவித்தது. இதற்கு 1,500 முதல் 2,000 ஆண்டுகள் பழைமை ...
மேலும் தரவேற்று