மழலைப் புன்னகை

மழலைப் புன்னகை
None
சீர்காழி சபாபதி
May 11, 2014 08:14 பிப
 அன்பின் பிறப்பிடத்தைசொல்லிவிடுகிறதுமழலையின் புன்னகை!@}- ~@~@~@~@~@~@~@~@~@}-மொழியின் இனிமையைபுரியவைத்துவிடுகிறதுகுழந்தையின் மழலை!@}- ~@~@~@~@~@~@~@~@~@}- இயல்பே அழகென்பதைஉணர்த்திவிடுகிறதுபிஞ்சுவின் ...
மேலும் தரவேற்று