நண்பர்களுக்காக‌ கவிதைகள்

நண்பர்களுக்காக‌ கவிதைகள்
None
சீர்காழி சபாபதி
May 11, 2014 08:17 முப
சிறுசுமுதல் பெரிசுவரைமுகநூலில் முகம்பார்த்துமுத்தெடுக்க நினைக்குது!முன்னே ஒரு முகம்பின்னே ஒரு முகம்இதுவே இதன் விதி!முகநூலில் முகம் காட்டுவோரைவிடமுகத்தை மூடிகொண்டோரே மிகஅதிகம்!முகமெடுப்போர் ...
மேலும் தரவேற்று