சீர்காழி சபாபதி கவிதைகள்

சீர்காழி சபாபதி கவிதைகள்
None
சீர்காழி சபாபதி
May 11, 2014 08:17 முப
சிறுசுமுதல் பெரிசுவரைமுகநூலில் முகம்பார்த்துமுத்தெடுக்க நினைக்குது!முன்னே ஒரு முகம்பின்னே ஒரு முகம்இதுவே இதன் விதி!முகநூலில் முகம் காட்டுவோரைவிடமுகத்தை மூடிகொண்டோரே மிகஅதிகம்!முகமெடுப்போர் ...
சீர்காழி சபாபதி
May 08, 2014 09:26 முப
@}- <3 @}- மேடு பல்லம் இருந்தால்தான்நீர் நீர்விழ்ச்சி ஆகும்!எதிரெதிர் துருவம் சேர்ந்தால்தான்மின்சாரம் பயன் கொடுக்கும்!@}- <3 @}- ஆண் பெண் எதிரெதிர்தான்அன்பு வீரம் பிறந்திடத்தான்ஆண் பெண் ...
மேலும் தரவேற்று