திருமுறை

திருமுறை
None
சுந்தரேசன் புருஷோத்தமன்
  அன்பிற்கினியோர்க்கு வணக்கம். இக்காலத்தில் வெளியாகும் சைவ திருமுறை திரட்டுக்களில், மேற்சொன்ன மணிவாசகப்பெருமான் அருளிய ஞானத்தாழிசை எனும் அற்புத பாடல் இடம்பெறுவதில்லை. நெடுநாள் இப்பாடல்கள் ...
மேலும் தரவேற்று