வாழ்க்கை அனுபவம்

வாழ்க்கை அனுபவம்
சீர்காழி சபாபதி
ஜூன் 28, 2014 09:35 முப
உழைத்துக் களைத்துகளைத்து உழைத்துநிதமும் வாழ்க்கை ஓட்டம்!<3 நேற்றுபோய் இன்றாகியும்இன்றுபோய் நேற்றாகியும்நாளையும் தொடர்கின்ற ஓட்டம்!<3 எதைத்தேடி எதற்காகஎதுவாகவேண்டி எதனால்எதைமாற்ற எல்லையற்ற ஓட்டம்!<3 ...
சீர்காழி சபாபதி
May 11, 2014 08:17 முப
சிறுசுமுதல் பெரிசுவரைமுகநூலில் முகம்பார்த்துமுத்தெடுக்க நினைக்குது!முன்னே ஒரு முகம்பின்னே ஒரு முகம்இதுவே இதன் விதி!முகநூலில் முகம் காட்டுவோரைவிடமுகத்தை மூடிகொண்டோரே மிகஅதிகம்!முகமெடுப்போர் ...
அமரர் பொன்வண்ணன்
May 26, 2012 05:47 முப
நடந்ததை எண்ணிப் பார் நினைவினில் வாழ்வைப் பார் நல்லதை தேடிப் பார் நலம் பெறும் வழியைப் பார்   யாரிடம் குறையில்லை யாரிடம் பிழையில்லை ஊருடன் ஒப்பிட்டால் வேதனை உனக்கில்லை   அனுபவம் உனக்கே ...
மேலும் தரவேற்று