தமிழ்மொழி

தமிழ்மொழி
சீர்காழி சபாபதி
May 14, 2014 10:51 பிப
தமிழிலேயே பெயர் வைப்போம்!நம் பிள்ளைகளுக்கு..தமிழை இழக்காமல் கொடுப்போம்!நம் சந்ததியருக்கு..குழந்தைக்கு முதலில்தமிழமுது ஊட்டுவோம்!குழந்தையின் முதலமுதம்தமிழாக இருக்கட்டும்!பாட்டி சொல்லும் ...
sat
ஆகஸ்ட் 23, 2011 10:53 பிப
முள்ளில்லாத ரோஜாவே! நான் முன் பார்க்காத முகமே! மெல்லிய மலரே! அழகின் தெள்ளிய முகவரியே! உன் இதழ் சருகியது சங்கீதம் ஊர் விழிகளில் நீ மீதம்! உன்னழகை உரைக்கும்வகை ஒற்றை வாக்கு ...
மேலும் தரவேற்று