ஆணவம்

ஆணவம்
இமலாதித்தன்
டிசம்பர் 08, 2010 01:38 பிப
ஆணவம்என்னிடம் ஆணவமாய் பேசிவிட்டதாய்அனல் தெறிக்கும் வார்த்தைகளால் மறுமொழி சொன்னேன் ஆணவத்தோடு உன்னிடம் ...!ஆணவம் என்பதே எதுவென்று வரையறை செய்ய முடியாமல் என்னிடம் குறுக்கிட்டு வாதம் செய்து குழம்பி ...
மேலும் தரவேற்று