சைவம்

சைவம்
சுந்தரேசன் புருஷோத்தமன்
  அன்பிற்கினியோர்க்கு வணக்கம். இக்காலத்தில் வெளியாகும் சைவ திருமுறை திரட்டுக்களில், மேற்சொன்ன மணிவாசகப்பெருமான் அருளிய ஞானத்தாழிசை எனும் அற்புத பாடல் இடம்பெறுவதில்லை. நெடுநாள் இப்பாடல்கள் ...
balagangadharan
ஜூலை 29, 2012 04:04 பிப
சிவவாக்கியர் - கறந்தபால் முலைப்புகா                ”””கறந்தபால் முலைப்புகா கடைந்தவெண்ணெய் மோர்புகா                   உடைந்துபோன சங்கினோசை உயிர்களும் உடற்புகா                   ...
மேலும் தரவேற்று