சித்தர் பாடல்கள்

சித்தர் பாடல்கள்

சித்தர் பாடல்கள், Siddhar Kavithaigal

karthik
May 09, 2010 09:57 முப
பஞ்சபூதங்கலில் katre sakthivainthatu, some exe. திருமந்திரம் (திருமூலர்) மூன்றாந் தந்திரம் 5.. பிராணாயாமம் .564.. ஐவர்க்கு நாயகன் அவ்வூர்த் தலைமகன் உய்யக்கொண்டேறுங் குதிரைமற் ...
வினோத் கன்னியாகுமரி
பிப்ரவரி 09, 2010 02:02 முப
கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள் இவருக்கு கொங்கணர், கொங்கணச் சித்தர், கொங்கண நாயனார், கொங்கணத்தேவர், கொங்கண நாதர் எனப் பல பெயர்களும் உண்டு. இவர்கள் வெவ்வேறானவர்கள் என்பாருமுண்டு. ...
மேலும் தரவேற்று