பாரதியார் கவிதைகள்

பாரதியார் கவிதைகள்

சுப்ரமணிய பாரதி கவிதைகள், Barathiyar Kavithaigal

முத்து பாலகன்
டிசம்பர் 11, 2012 11:16 பிப
நேய நிறங்களில் பாயு மறங்களில் வாழும் வளங்களை வாரி யளிப்போமே நோயின் கரங்களில் நாடி சுவைத்திடும் வீழும் மனத்தினை வாழ வைப்போமே தாயின் தவத்தினை நாளும் உயர்த்திடும் சேவை ...
முத்து பாலகன்
டிசம்பர் 11, 2012 11:14 பிப
கண்ணில் கனலாய் கருத்தில் கலையாய் கவியில் மழையாய் கலந்த தமிழே எண்ணும் யெவையும் எழுத்தில் மின்னும் இன்னும் உழுது இதயந் தழுவும் பண்ணும் சிந்தும் பேசும் அழகும் பொங்கும் ...
shivathavasi
ஆகஸ்ட் 27, 2012 03:08 பிப
தேடிச் சோறுநிதந் தின்று-பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி-மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று-பிறர் வாடப் பலசெயல்கள் செய்து-நரை கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி-கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும்-பல வேடிக்கை மனிதரைப் ...
chakravarthi bharathi
May 12, 2012 09:37 முப
எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும்; திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும்; தெளிந்தநல் லறிவு வேண்டும்; பண்ணிய பாவ மெல்லாம் பரிதிமுன் பனியே போல, நண்ணிய நின்முன் இங்கு நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய்! - ...
chakravarthi bharathi
May 10, 2012 08:29 பிப
இயன்றவரை தமிழே பேசுவேன்,தமிழே எழுதுவேன்.சிந்தனை செய்வது தமிழிலேயே செய்வேன்.எப்போதும் பராசக்தி... முழு உலகின் முதற்பொருள்- அதனையே தியானஞ் செய்து கொண்டிருக்க முயல்வேன். அதனைக் குறித்தே ஓயாமல் எழுதிக் ...
chakravarthi bharathi
May 07, 2012 05:11 பிப
எம்மான் பாரதியின் பாட்டை கேட்டால் எம்மானும் துள்ளி குதித்தாடும் அவன் பெயரை உச்சரித்தாலே பயங்கள் பயந்தோடும் அமைதிக் கொண்ட பெண்ணும் அவனின் சக்தி பாடலைக் கேட்டிட்டால் பராசக்தியாவாள் அவனின் கண்ணம்மா ...
vini
ஏப்ரல் 07, 2012 11:18 பிப
நெஞ்சு பொறுக்கு திலையே! - இந்த நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட்டால், அஞ்சி யஞ்சிச் சாவார் - இவர் அஞ்சாத பொருளில்லை அவனியிலே வஞ்சனைப் பேய்கள் என்பார் - இந்த மரத்தில் என்பார்; அந்தக் குளத்தில் ...
குமரன்
ஏப்ரல் 16, 2010 10:05 பிப
ஓடி விளையாடு பாப்பா -நீ ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா -ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா சின்னஞ் சிறுகுருவி போலே -நீ திரிந்து பறந்துவா பாப்பா வண்ணப் பறவைகளைக் கண்டு -நீ மனதில் ...
மேலும் தரவேற்று