வாழ்க்கை கவிதைகள்

வாழ்க்கை கவிதைகள்

வாழ்க்கை கவிதைகள்

கா.உயிரழகன்
ஜனவரி 01, 2019 09:33 பிப
பாவினம்: பல விகற்ப இன்னிசை வெண்பா தலைப்பு: எது சிறப்பு?   ஆண்டும் அகவையும் தானாக மாறுமே  மீண்டுந்தான் நுட்பங்கள் மாறுமே - என்றும் இலக்கை அடையாது பின்னேறா தேநீ இலக்கை அடைந்தால் சிறப்பு!  
சோலை..! CSR..!
November 12, 2018 09:42 பிப
மேகத்தை கிளித்துக்கொண்டு சீரிப்பாயும் சூரியகதிர் போன்றதே ரெளத்திரம்..!
சோலை..! CSR..!
October 31, 2018 08:33 பிப
இதயத்தின் அன்பான துடிப்பை அரியும் முன் அடிவயிற்றின் ஏக்கத் துடிப்பை ..... அரிந்தேன், அதுவே _______________________பசி..!
சோலை..! CSR..!
October 29, 2018 09:48 பிப
சோகம் மறக்க நாடிய ..... தனிமையும் தள்ளாடும் மனதில் தடுமாறும் .....வயதும் பொங்கிய கண்ணீரின் ரனமான‌ .....வலியும் தோல்வியை எண்ணி முடிவிலா .....விண்ணுலகை_தொட‌ நிலைகொண்ட வீட்டில் ...
சோலை..! CSR..!
செப்டம்பர் 19, 2018 10:27 பிப
கண்ணில் தூக்கம் மனதில்           கலக்கம், மயக்கமான மாலைப்பொழுதில் கொண்டேன் அச்சம்.          ஆரம்பம் இல்லாமல் அமைதியாக, கலக்கமில்லா குட்டைபோல்          சிந்தையில் சிந்தி...    ஏன் என்ற உணர்வு        ...
சோலை..! CSR..!
செப்டம்பர் 19, 2018 10:59 முப
தேவையற்ற நேரங்களில் வடிக்கும்                     ..... கண்ணீர்,  தேவையான நேரத்தில் பயனற்று                     ..... வீணாகும்,  மிகவும் ஆபத்தானதும் , அரிதானதும்                      .... ...
சோலை..! CSR..!
செப்டம்பர் 19, 2018 10:33 முப
உன் கண்ணீர் முத்துக்களை விட         மதிக்கக் கூடியது.. மறந்தும் வீணாக்காதே பின் புன்னகை        இல்லா ஏழ்மையில் தவிப்பாய்..! 
சோலை..! CSR..!
செப்டம்பர் 17, 2018 09:24 பிப
தேவைப்படும் இடங்களில் பேசப்படாத உன்மை எப்பவும் பொய்தான்...! 
pandima
செப்டம்பர் 11, 2018 02:35 பிப
அழகாய் உடுத்திக்கனும் ஆடம்பரமாக அல்ல ஆபாசமாக இல்லாமல் அன்பில் துவைத்த வார்த்தைகளை இதமாக பேசிக்கனும் அக்கறையாய் கடிந்துக்கலாம் தெளிவுபட புரிதலால் நயந்து எடுத்துரைக்கலாம் சிறு சிறு ...
மேலும் தரவேற்று