பொது கவிதைகள்

பொது கவிதைகள்
சோலை..! CSR..!
டிசம்பர் 02, 2018 08:46 பிப
காட்டுத்தீ போல் பெரும் படைக்கு துனிந்த தந்தையே.. உன் மேல் சட்டையை கீழ்மட்டத்துக்கு தந்தாய் நீயே _ ஆனால், சோடையிலா உன் வீரத்தை சோழவந்தானிலே துவங்கினாயோ, உலகமே உன் பெயர் சொல்ல அப்படி என்ன ...
கா.உயிரழகன்
November 17, 2018 05:01 பிப
பொய்யைச் சொல்லிப் போட்டு - அதை மெய்யென ஒப்புவிக்க முயலுவதால் உளநோய் தான் கிட்ட நெருங்குமே! மெய்யைச் சொல்லிக் கொண்டேயிரு ஒரு நோயும் உன்னை நெருங்காதே!   பொய்யைச் சொல்ல வைத்தது 'நான்' என்ற முனைப்பு ...
சோலை..! CSR..!
October 30, 2018 09:10 பிப
ஓயாது ஓர் சீற்றம், நொடி மறவா தொட்டுச் செல்லும் பூமித்தாயின் பாதங்கள்,.. எட்டா உயரம் என்றரிந்தும் எட்டித் தொடும் நிலவொளியை, உன் கண்ணீர் நிரைந்து கரிக்குது _ ...
சோலை..! CSR..!
October 29, 2018 09:48 பிப
சோகம் மறக்க நாடிய ..... தனிமையும் தள்ளாடும் மனதில் தடுமாறும் .....வயதும் பொங்கிய கண்ணீரின் ரனமான‌ .....வலியும் தோல்வியை எண்ணி முடிவிலா .....விண்ணுலகை_தொட‌ நிலைகொண்ட வீட்டில் ...
சோலை..! CSR..!
October 25, 2018 08:14 பிப
நீல நீள வானமே... மதியோடும், கதிரோடும், கானல் நீரோடும்_வானமே... முகில் உடையனிந்து அளவிலா முத்தனிந்து‍‍_உன் அழகரிய விளக்கேற்றி_நீயார் என்பதை பரனிபாட‌ பரை சாட்டும் நீள நீல ...
சோலை..! CSR..!
October 24, 2018 09:22 பிப
பொட்டல் காட்டில் புழுதி காற்றில் புரண்டு எழும் சிறுவண்டும், வட்டமிடும் பருந்தும் அழகுதான்... கற்றாலை பூவோடு அனல்பறக்கும் காற்றோடு கண்தொட மணலோடு வரண்டு போன கள்ளியும் நீருக்கான தேடலில் ...
சோலை..! CSR..!
October 24, 2018 07:43 பிப
குறை கொண்ட அன்போடு அச்சம் கொண்ட மனதோடு நம்பகம் இல்லா நினைவோடு தன்னலம் தலையென‌ கொண்டு பிறர் வாழ்வை மிதித்து செல்லும் சில வஞ்சகர்க்கு உரியதே, _________________வண்மம்
சோலை..! CSR..!
October 24, 2018 05:55 பிப
நித்திரையில் கண்ட ஓர் முகம்., என் வீட்டு கண்ணாடியில் கண்ட முகம்., ஒரே முகம் அழகான என் முகம்..!
சோலை..! CSR..!
செப்டம்பர் 12, 2018 01:09 பிப
கிழக்கில் உதயம் பார்த்தோம்        நன்மைகள் அதில் கொண்டோம்., சூரியனே! மேகங்கள் மறைத்தும்       ஒளி குன்றா பணி உனதே., எதிரிக்கும் வாய்ப்பளித்தாய், தலைவா!      அதனால் நீ நிலைபெற்றாய்., பகலில் நிலவின் ...
A SARAVANAKUMAR
செப்டம்பர் 05, 2018 09:23 முப
மணை கண்டு திணை கொண்டு மனை வந்தாயோ! யாதுமில்லா   குடி புகுந்து அகம் மலர்ந்தாயோ! மனகுள்ளம் இல்லாமல் என் குலம் வந்து நின்றாயோ! இனம் கண்டு குணம் கொண்டு இல்லாண்மை செய் தாயோ! நித்தம் நின் சித்தம் நினைக்க ...
மேலும் தரவேற்று