பொது கவிதைகள்

பொது கவிதைகள்
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 14, 2018 10:57 முப
  தினா கண்ட கனா ஒன்று! நித்தம் கண்ணில் உலா வந்து! மணா ஆகும் நிலை கண்டு! மணையில் வைத்தான் மனதை இன்று! பிரியாவுடையான் பிரியம் கண்டு! மதியாய் ஒளிரும் தன் முகம் கொண்டு! மணையில் அமர்ந்தாள் நாணல் ...
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:39 முப
  விதைத்த நெல்லு நிர்வாணமாய் நிற்குது! விதைத்தவனோ கோவனத்தோடு நிற்கிறான்! பத்து பிள்ளை பெத்தவளும் ஒத்த சொல் சொல்ல நெல்லு முனையால் கிள்ளுறாள்! பாசம் வைத்து விளைந்த நெல்லு பைத்தியமா ஆக்குது! ஒரு பருக்க ...
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:30 முப
வளைகின்ற வாழ்க்கை!வானவில் போல் நிறம் கொடுக்கும்!சிறு துளி கண்டு மறைந்திடுக்கும்! வளையாத வாழ்க்கை இமயம் போல் நிமிர்ந்து நிற்கும்! பெரு மழை கண்டாலும் இது போல் யாதுமில்லை என பெயரெடுக்கும்!
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:29 முப
விதி விட்ட வழியென வீதி வரை வந்தேனே! மதி கெட்ட பின்னரே சதி ஒன்று கண்டேனே! நதி விட்ட வழியென கரை சேர வந்தேனே! கரை சேரும் முன்னரே நதி நிதியாகி போனதே! நிதி கண்ட பின்னரே நீதி கூட வந்ததே! மதி கொண்டு சதி ...
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:27 முப
புயல் கண்டு பூ மாண்டு! மயல் கொண்டு கயல் மாண்டு! இயல் கண்டு இல்லாமை மாண்டு! தயல் கண்டு தன் இயல் மாண்டு! வியல் கண்டு வாழ்வு மாண்டு! உன் தனம் கொண்டு கஜா மாண்டு! மனிதம் வாழ அதர்மம் தாண்டு!
சோலை..! CSR..!
டிசம்பர் 03, 2018 10:11 பிப
களனியெல்லாம் செழிக்க‌ ஏரியெல்லாம் ததும்ப‌ தங்கமகள் வருவாளோ தரணியெல்லாம் காண... சேராருடன் சேர்ந்தாயே தடம்புரண்டு சென்றாயே, பால் மனம் மாறலையே அள்ளித்துக்கி சென்றாயே... வேண்டியோர் ...
சோலை..! CSR..!
டிசம்பர் 02, 2018 08:46 பிப
காட்டுத்தீ போல் பெரும் படைக்கு துனிந்த தந்தையே.. உன் மேல் சட்டையை கீழ்மட்டத்துக்கு தந்தாய் நீயே _ ஆனால், சோடையிலா உன் வீரத்தை சோழவந்தானிலே துவங்கினாயோ, உலகமே உன் பெயர் சொல்ல அப்படி என்ன ...
கா.உயிரழகன்
November 17, 2018 05:01 பிப
பொய்யைச் சொல்லிப் போட்டு - அதை மெய்யென ஒப்புவிக்க முயலுவதால் உளநோய் தான் கிட்ட நெருங்குமே! மெய்யைச் சொல்லிக் கொண்டேயிரு ஒரு நோயும் உன்னை நெருங்காதே!   பொய்யைச் சொல்ல வைத்தது 'நான்' என்ற முனைப்பு ...
சோலை..! CSR..!
October 30, 2018 09:10 பிப
ஓயாது ஓர் சீற்றம், நொடி மறவா தொட்டுச் செல்லும் பூமித்தாயின் பாதங்கள்,.. எட்டா உயரம் என்றரிந்தும் எட்டித் தொடும் நிலவொளியை, உன் கண்ணீர் நிரைந்து கரிக்குது _ ...
மேலும் தரவேற்று