பொது கவிதைகள்

பொது கவிதைகள்
செ போடி சோலைராஜ்
செப்டம்பர் 12, 2018 01:09 பிப
கிழக்கில் உதயம் பார்த்தோம்        நன்மைகள் அதில் கொண்டோம்., சூரியனே! மேகங்கள் மறைத்தும்       ஒளி குன்றா பணி உனதே., எதிரிக்கும் வாய்ப்பளித்தாய், தலைவா!      அதனால் நீ நிலைபெற்றாய்., பகலில் நிலவின் ...
A SARAVANAKUMAR
செப்டம்பர் 05, 2018 09:23 முப
மணை கண்டு திணை கொண்டு மனை வந்தாயோ! யாதுமில்லா   குடி புகுந்து அகம் மலர்ந்தாயோ! மனகுள்ளம் இல்லாமல் என் குலம் வந்து நின்றாயோ! இனம் கண்டு குணம் கொண்டு இல்லாண்மை செய் தாயோ! நித்தம் நின் சித்தம் நினைக்க ...
A SARAVANAKUMAR
செப்டம்பர் 04, 2018 05:45 பிப
 குண்டு குழி பாதையிருக்க! கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி வைக்க! கஞ்சி தொட்டி திறந்து வைத்து காலமெல்லாம் காத்திருக்க! மல்லு வேட்டி  வந்தாரய்யா மன்னராட்சி தான் சுமக்க! ஒத்த வழி பாதையெல்லாம் மொத்த வழி ...
A SARAVANAKUMAR
செப்டம்பர் 04, 2018 05:26 பிப
சுதந்திரமாம் சுதந்திரம் அன்னல் கண்ட சுதந்திரம்!ஆலயத்தில் நுழைய விடா சுதந்திரம்! தன் மேலாடையின்றி கண்ட சுதந்திரம்!மேகம் கூட மோகம் கொண்ட சுதந்திரம்!மாடு மேய்ப்பதில் சிறுமை கண்ட சுதந்திரம்!அது தந்த பால் ...
A SARAVANAKUMAR
செப்டம்பர் 04, 2018 05:05 பிப
                      நாணல் கொண்ட நாட்டியத்தை ரசிக்க வந்த கோமகனை அன்பில்லா வில்லை கொண்டு ஊடல் பானம் ருசிக்க வைத்ததேனோ!பிள்ளைப்பேறு தருவானனெ பேதையவள் நாணியிருக்க! கிள்ளையென வந்து அவன் பாதை மாற ...
A SARAVANAKUMAR
செப்டம்பர் 04, 2018 05:03 பிப
கொற்றை வேந்தன் வீற்றிருக்க கைம்பெண் வந்தாள் காற் சிலம்போடு! பரண் கொண்டவன் மறித்திருக்க பரணியில் வீழ வேண்டும் வேந்தன் என விளித்துரைக்க! பயம் கொண்டு ஓடினான் கொற்றவனிடம்! ஏளனமாய் சொல்லேருழவர் வீற்றிருக்க ...
A SARAVANAKUMAR
செப்டம்பர் 04, 2018 05:01 பிப
                    சித்திரையில் வெடிக்கும் வென்பருத்தி சேலையாக வடிக்கும் பெண்ணொருத்தி கையில் விளையாடும் நாடா அங்கும் இங்கும் அலை பாய - அவள் கண்கள் இரண்டும் கவி பாட நூல் கொண்டு வடித்தாள் ...
A SARAVANAKUMAR
செப்டம்பர் 04, 2018 04:56 பிப
 பொதிகையின் தென்றல் ஒன்று இமயத்தின் இதயம் தொட்டு வரும் வழியெங்கும் வர்ண தோரணமிட்டு பூமாரி பொழிவாய் என யான் பாமாலை பாட! அந்திதான் சாய்ந்ததே ஆரல்வாய் கணவாய் ஓரம்! என்றூழி என்றூழ் காண அரலியின் அன்னையை ஆர ...
சுரேஸ்
ஆகஸ்ட் 24, 2018 07:04 பிப
இப்படிக்கு கடிதம் எங்கோ இருக்கும் நம் பெற்றோர்கள், நண்பர்களின் உலகத்தை நம் கையில் கொண்டு வந்து சேர்த்த மாயை இந்த கடிதம்; அன்பு பாசத்தோடு உள்ளங்களையும் பரிமாறிக்கொள்ள ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ...
பெனா
ஆகஸ்ட் 15, 2018 10:49 பிப
உழைத்து உழைத்து வளர்கிறேன்... வட்டி கட்டித் தேய்கிறேன்... மாதமெல்லாம் மாறா வாழ்க்கை... என்ன செய்ய... நானும் ஒரு கடனாளிதானே...
மேலும் தரவேற்று