காதல் கவிதைகள்

காதல் கவிதைகள்

காதல் கவிதைகள், Kadhal Kavithaigal

சோலை..! CSR..!
November 12, 2018 08:50 பிப
அவள் அழகை கான ஆயிரம் விளக்குகள் வேண்டாம், ஓர் நிலவொளி போதும்.. அவ்வொளியில் அவள் விழிக்கான‌ இருவிழி போதாது எனக்கு..!
சோலை..! CSR..!
November 03, 2018 09:20 பிப
என்னை தான்டி சென்ற பல‌ரில்.. என்னை மிதித்து சென்ற உனக்கு.. நன்றிகள் கோடி அன்புடன் _ ஏன்னெனில், என்னை விருச்சமாக‌ வளர்த்த உன் பாதங்களுக்கு..!
சோலை..! CSR..!
November 02, 2018 08:14 பிப
சிப்பிக்குள் சென்றது மழைத்துளி அல்ல கண்துளி, காலம் கடந்து சென்றதும் முத்தல்ல என்னுயிர், அன்பே உன் புன்னகையை புகழ்பாடும் தென்றலிது..! _போடி சோலை
சோலை..! CSR..!
November 02, 2018 07:49 பிப
என் காதலும் சத்தியமே சமர்பனம் செய்வேன் _ அதில் உயிரை தவிர்த்தேன் , கேள்விக் கனைகளை தொடுப்பாய் _இதில் தாய்தந்தை விடுப்பாய் என்றால் உயிரை விடுப்பதே சிறப்பாய்..! _போடி சோலை
சோலை..! CSR..!
October 31, 2018 09:10 பிப
பரனி பாடும் தரனியிலே கொட்டகுடி தண்ணியிலே பல்லாக்கு கொண்டுசென்று, வைகைபாயும் மண்னிலே வைரச்சிலை ஒன்றை துக்கிவந்து, மலையை மாளிகையாக்கி சிலையை அதிலே சிறைபிடிக்க‌ எண்ணை பல நான் கடைந்து உன் ...
சோலை..! CSR..!
October 30, 2018 07:57 பிப
புது உலகம் அமைத்து நீயும் நானும் அதில் புகுந்து குட்டி குட்டி நட்சத்திரம் படைத்து விண்ணில் அதை பதித்து ... ஓடி விளையாட கண்டம் செய்து பனியில் உனக்கு மெத்தை அமைத்து தலைவைக்க என் மடிதந்து உன்னை ...
சோலை..! CSR..!
October 29, 2018 09:19 பிப
சாரல் மழைத்துளியில் சாய்ந்தாடும் மரத்தடியில் பச்சை நிற புடவையில் பாவை ஒருத்தியை கண்டேன்.., நேத்திரம் மறுத்ததடி திசைஎட்டு செல்ல... நானம் கொண்ட பெண்ணே நினைவில் நீதானடி நம்ப மறுத்ததடி ...
சோலை..! CSR..!
October 29, 2018 03:09 பிப
உருகும் முழுமதியை தேடினாய் ..... அன்டமெல்லாம்... கார்முகில் களவில் மறைந்து கானாது உன் மதியை., நிலையிலா கார்முகில் நிலைத்திட‌ சிறு தென்றலும் ஓய்வுறாது... கானலாகும் கார்முகில் ...
மேலும் தரவேற்று