புதிய பதிவுகள்

மல்லி...
பிப்ரவரி 06, 2020 02:39 பிப
*தோழன்* காமம் கலைந்த என் காதலன் அவன் ...   கூட்டத்தின் நடுவில்... பயணத்தின் இடையில்...   பிறர் கை என் மீது படாமல் தன் கையால் வேலி அமைத்து என்னைக் காக்கும்  போது என் தந்தையாகிறான்....   வீட்டில் ...
சுவின்
ஜனவரி 25, 2020 01:54 பிப
  விழிப்போம்…. ஒடுங்கிய ஓடங்கள் தொலைந்து போகலாம் அடக்கிய ஆழி அலைகள் அலுத்து போகலாம் பாடிய பறவைகள் பறந்து போகலாம் துள்ளித் திரிந்த மான்கள் தூரமாக போகலாம் வேரிழந்த உயிர்கள் உயிருக்கு ஊசலாடலாம் கிளை ...
கா.உயிரழகன்
ஜனவரி 14, 2020 10:49 பிப
தமிழாண்டின் நல்முதல்நாள் நம்பகல வன்திருநாள் தைப்பொங்கல் வாழ்த்து உமக்கு!                                        (இரு விகற்பக் குறள் வெண்பா) உலகத் தமிழருக்குத் தான் புத்தாண்டுத் திருநாள்! உழவரின் உற்ற ...
மேலும் தரவேற்று