புதிய பதிவுகள்

பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
மார்ச் 18, 2020 12:53 பிப
படைப்பாளன்  தோற்றதில்லை பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   படைப்பாளன்   தோற்றதில்லை   கணியன்   அன்று           படைத்தளித்த   யாதும்ஊர்   கேளிர்  சொல்லே அடையாளம்   ஆனதின்று   மனிதத்  திற்கே           ...
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
மார்ச் 18, 2020 12:51 பிப
இளைஞனே  மாற்ற  வாவா பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்   இயற்கையொடு   கைகோர்த்து   முன்னோ  ரெல்லாம் ----இனிமையாக   வாழ்ந்திருந்தார்   நோய்க  ளின்றி முயற்சியென்றே   அறிவியலின்  முன்னேற்  ...
மகிழ் கோவன்
மார்ச் 16, 2020 08:41 முப
பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி கூட என் பிம்பத்தை மறைத்து உம் பிம்பத்தை தோற்றுவிக்கிறது...  மறைந்த நினைவுகள் எல்லாம் மலர  துடிக்கின்றன‌‌.... கண்ணாடி கூட கடமையை மறந்து விட்டதோ என்னவோ... கண்ணாடி கோளாறா இல்லை ...
மகிழ் கோவன்
மார்ச் 16, 2020 08:37 முப
உறவாக இருந்தாலும் உன் அறிமுகத்தை முகநூலில் பெற்றேன்... நீ வார்த்தையால் என் மனதில் பல பக்கங்களில் வரைதல் மட்டுமின்றி வண்ணம் தீட்டியுள்ளாய் என் வாழ்வில்..... காலப்போக்கில் கைபேசி எண் தந்தாய் காதலுக்கு ...
மேலும் தரவேற்று