சிறப்பு பதிவுகள்

சேஷாத்ரி
சேஷாத்ரி சிறப்பு பதிவு
October 19, 2015 07:10 முப
ஒரு மொழிக்குச் செம்மொழிச் சான்று வழங்க இந்திய அரசு சில நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறது. அதில்   ஒரு மொழியின் பழைய இலக்கியங்கள் அல்லது பதியப்பட்ட வரலாறு 1,500 முதல் 2,000 ஆண்டுகள் பழமை மிக்கதாய் இருக்க ...
மேலும் தரவேற்று