புதிய பதிவுகள்

இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்
October 12, 2018 06:31 பிப
... .... .... .... .... ... .... .... .... .... தமிழின் ‘ட’வும் ஆங்கிலத்தின் ‘எல்’லும் ஒரே வடிவம்தானே? ஆனால், இப்பொழுதெல்லாம் ‘ட’ வடிவத்திலுள்ள பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் ‘எல்’ வடிவத்தில்தான் ...
சுவின்
October 05, 2018 02:42 பிப
காசுக்கு மதிப்பு அதிகம் - காரணம் அவை வேற்றுமை காட்டுவதில்லை – ஆனால் மானிடனுக்கு மதிப்பு குறைவு – காரணம் அவனிடம் ஒற்றுமைக்கு இடமில்லை. பல துறைகளை வென்ற மானிடா – ஏன் உன் அடுத்துள்ள ...
சுவின்
October 05, 2018 02:30 பிப
மனிதப் பார்வையில் பாவத்தினால் இழப்பு யாருக்கு??? பாவம் என்பது மாற்ற இயலா, மன்னிக்க இயலா, மறக்க இயலா குற்றமே என மானிட சமுதாயம் எண்ணுகிறது. மேலும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நாம்; அல்ல மாறாக கடவுளே ...
சுவின்
October 05, 2018 02:22 பிப
                    மனம் மாறுமா?   மனமே, என் மனமே நொறுங்கி போனதே ஏழையின் வியர்வையை சுரண்டும் மானிடனின் மனமும் மாறாதோ பாமரனின் குருதியை காணும் வஞ்சகனின் மனமும் மாறாதோ மழலைகளின் மூச்சை ...
சுவின்
October 05, 2018 11:38 முப
அழகாக தோன்றும் அனைத்தும் ஆபத்தில்லை – மாறாக நாம்தான் ஆபத்தாக மாற்றுகிறோம். ஆளப்பிறந்தவன் ஆள்வதில்லை வாழப் பிறந்தவன் வாழ்வதில்லை மாளக் கூடியவன் மாள்வதில்லை – ஆனால் தகுதியற்றவனோ ...
மேலும் தரவேற்று