புதிய பதிவுகள்

ஆர் எஸ் கலா
ஜூலை 12, 2020 01:21 பிப
எண்ணத்தால் இணைந்தோம்  வண்ணத்தாள் வழியே பல  காதல் கடிதம் வரைந்தோம் . ஏதேதோ கதைகள் பேசியே  உள்ளத்தையிடம் மாற்றினோம் உணர்வலையால் வேலியிட்டோம். உணர்ச்சிகளை நாளும் பொழுதும்  தொலைபேசியின் வழியே ...
ஆர் எஸ் கலா
ஜூலை 12, 2020 01:19 பிப
எனக்கும் விமர்சனம்  செய்யும்  திறன் உண்டு/ என்னாலும்  விமர்சிக்க முடியும் என்று உரைக்கும்  துணிவுண்டு/ ஒவ்வொரு  விடையமாய்  கண்ணுற்று நோட்டமிட்ட  காலமுண்டு/ தனித் தனியே  குறிப்பிட்டுக் ...
ஆர் எஸ் கலா
ஜூலை 07, 2020 07:24 பிப
உன்னைச் சுற்றிய உலகை  அறிந்திடு. உன்னத வாழ்வைத் தேடியே  அலைந்திடு. உண்மையை உரைத்தே எங்கும் வாழ்ந்திடு. உழைத்து உண்டிட எப்போதும்  முயன்றிடு. அடித்துப் பறித்திடும் நோக்கை மறந்திடு  அடுத்தவனையும் நல் ...
ஆர் எஸ் கலா
ஜூலை 07, 2020 10:58 முப
காதல் என்னும்  கனவுலகில்  அந்தக் காதலன் ஒருத்தியோடு ஆடினான். கண்ணோரம் வெட்கம் கொண்டேன்  நெஞ்சோரம் ஏக்கம்  கொண்டேன்  நான் நெஞ்சோரம் ஏக்கம்  கொண்டேன். காதல் என்னும்  அந்த வானிலே  உனைத் தேடினேன் நான் ...
ஆர் எஸ் கலா
ஜூலை 07, 2020 10:49 முப
1) விலை போன  வேளாண்மை நிலம் விதையாகிறது  #கட்டிடங்கள்   (2) உதிர்ந்த சருகு இசை அமைக்கிறது  நடை #பாதையிலே. (3) பச்சை குத்திய படியே  சாலையோரத்து மரங்கள் #அடையாள-எண்  4) பனி போர்த்திய புல்  போர்வை ...
மேலும் தரவேற்று