தமிழ் பழமொழிகள்

தமிழ்
ஜனவரி 09, 2011 02:55 முப
சருகைக் கண்டு தணலஞ்சுமா உலர்ந்த இலையைச் சருகு என்பர். தணல் என்றால் தீ, உலர்ந்த இலைச் சருகை தீக்கணல் எளிதில் எரித்து விடும் எனவே அதைக்கண்டு அஞ்சுவதில்லை. இதையே எளியவரைக்கண்டு வீரன் அஞ்சி ...
மேலும் தரவேற்று