தமிழ் பழமொழிகள்

தமிழ்
ஆகஸ்ட் 22, 2013 12:34 முப
காதற்ற ஊசியும் வாராது காண் கடைவழிக்கே பயனற்ற பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்படாது. இப்பழமொழி பட்டினத்தார் வாழ்வில் நிகழ்ந்த சம்பவமாக கூறப்படுகிறது. இவ்வாக்கியமே பட்டினத்தார் துறவு நிலைக்கு வர ...
தமிழ்
ஆகஸ்ட் 21, 2013 08:11 பிப
தனி மரம் தோப்பாகாது! பல மரம் சேர்ந்து நின்றால் தான் அதை தமிழில் தோப்பு என்பார்கள். ஒற்றை மரத்தை தோப்பு என்று சொல்ல முடியாது. அது எப்போதுமே ஒற்றை மரமே. அதே போல சமூகத்தில் மனிதர்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் ...
தமிழ்
November 14, 2012 12:33 பிப
உண்ண உணவு தந்தவர்கள் வீட்டிலேயே திருடுவது மிகப்பெரிய பாதக செயலாகும். உணவு தந்த வீட்டுக்கு கேடு தரும் செயலை நினையாமல் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் நம்மை ஒருவரை நல்லவர்கள் என நம்பி போற்றி உணவும் தந்தால் ...
தமிழ்
ஜூன் 18, 2012 09:49 முப
அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் ஒருவரது மனநிலையை அவரது முகத்தில் கண்டு அறியலாம். அவரது முக பாவனைகளை வைத்தே அவரது மனதில் எந்ன இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். மனிதருக்கு முகபாவங்கள் அவரது மன ...
மேலும் தரவேற்று