தமிழ் கவிதைகள்

ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 06:07 பிப
இருண்ட பாதையில் உருண்டு ஓடும்  நம் காதலுக்கு விடிவு தோன்றிடுமா ? இதயறையில் விழித்திருந்து ஏங்கும் நம்  ஆசைக்கு ஓர் விடிவு தோன்றிடுமா ...? தவிப்போடும் துடிப்போடும்  எதிர் காலக் கனவுகளோடும்  கலங்கும் ...
ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 03:16 பிப
ஊர் இழந்து உறவு இழந்து/ உண்ண உணவின்றி  நான் அலைந்தேன்/ புது வரவு ஒன்று வந்து/ துணையென்று கூறி தோள் கொடுத்தது/ அன்று முதல்  இன்பம் கொண்டேன்/ அடுத்தடுத்து வாழ்க்கையில் துன்பம் கண்டேன்/ கை ...
ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 03:13 பிப
பெற்ற மகனை விட்டுத்  தவிக்கும் தாயிடம்  சிதறிப்  பறக்குமே பெரும் சோகம் .../ தனிமைக்குத் துணையாகும்  இளமைக்கால நிகழ்வு தவிப்புக்கு வரவாகும்  எதிர் காலக் கனவு   ..../ இறப்புக்கு முன் பெற்ற  மகன் ...
ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 03:11 பிப
நோக்கும் விழி வழியே  வந்திடலாம்/ பேசிடும் மொழியோடும் நீ  கலந்திடலாம்/ அடி நெஞ்சத்திலே தயங்காது  குடியேறிடலாம் / ஆனந்த ராகம் இன்றே பாடிடலாம் / உல்லாச வாழ்வை எந்நாளும் கண்டிடலாம்/ அன்பே என்னில் ...
ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 03:09 பிப
இறுக்க இறுக்கப் பிடிக்கிறாய் என் இதயத்தை/❤ இறுமாப்பு மாப்பிள்ளையே/ துடிக்கிறேன் மனதில் உன்னை நிறுத்தி/😢 கறந்த பாலாய் நீ வாய் மலர்ந்து சிரிக்கிறாய்/😄 ஏனடா சிங்கார மாப்பிள்ளையே/😔  
மேலும் தரவேற்று