தமிழ் கவிதைகள்

சந்திரசேகரன்
November 26, 2019 10:35 முப
தேடல், முடிவின்றி தொடர்கிறது என்றால், கிடைக்கிறது விடை. தேடியது, தெரிந்தே தொலைக்கப்பட்டிருக்கிறது, என்று...
Edison Ragland Judson
November 13, 2019 05:24 பிப
உரிமைக்குரல் ஊசியின் காது போல் எம்நுழைவாயில் கடுகின் கால்பதிக்க இடமுமில்லையே மழையின் கால்பதிந்து சகதியானதே மாடிகொண்ட மாளிகையல்ல எம்வீடு – அதில் மாட்டிக்கொண்ட சிலந்தியும் ஓடத்துடிக்கும் மேகத்தின் ...
Prabaharan Ganesan
November 06, 2019 06:51 பிப
சில நேரங்களில் மௌனம் கூட மொழி பெயர்க்க படுகிறது.... எல்லா மொழிகளிலும் சம்மதமாக மட்டும்.... விளக்கம் எழுத வேண்டும் புது வழியில்.... எல்லோர்க்கும் தேவையான பொது நடையில்.... சூழ்நிலையில் சுருதி இல்லா மௌன ...
Prabaharan Ganesan
November 06, 2019 06:47 பிப
என் மௌனத்தை திறக்கும் சாவி உன்னிடம்.... என் ஆயுள் தீரும் வரை மாறாது உன் இடம்.... என் அன்பை மெய்ப்பிக்க ஒரு ஆயுள் போதுமா.... அதனால் தான் எனக்கு பிரிவென்னும் சாபமா.... இன்னும் ஒரு ஜென்மம் கடன் ...
Prabaharan Ganesan
November 06, 2019 06:44 பிப
இலக்கண பிழை போல... இலக்கிய நயம் போல... உனக்காக எழுதிய வரிகளுக்கு கருத்துகள் பல வர... நீ மட்டும் மௌன விரதம் கடைபிடிக்க ... இலக்கண பிழை தான்... ஐப்பசியில் நீளும் புரட்டாசி... விரதம் கலைக்காத ...
மேலும் தரவேற்று