தமிழ் கவிதைகள்

பூங்கோதை செல்வன்
ஜனவரி 13, 2018 11:53 முப
எல்லாம் கலைந்து  போனது நீ இல்லாமல்,  எல்லாம் சிதறிப்போனது நீ இல்லாமல், நீயே எல்லாம் ஆனாய் ... நினைவுகளை மட்டும் விட்டு விட்டு மறைந்ததெப்படி ...  சேர்ந்திருந்த உள்ளங்கள் உன் மறைவால்  திசைகள் ...
செநா
ஜனவரி 13, 2018 08:02 முப
தேகம் கண்டு வரவில்லை உன்தன் மீது காதல்,   நேசம் மட்டுமே  என்தன் ஒற்றை ஆவல்,,  கற்பணையும் சிலகணம் தோன்றுதடி;  அத்தனையும் மறுகணம் விழிக்கொண்டு சாய்க்கின்றாயடி,,,  உந்தன் விழியின் ஒரம் கண்ணீர் ...
செநா
ஜனவரி 12, 2018 05:56 பிப
உனக்காக பிறந்தேனா!,  எனக்குள்ளே நீ நுழைந்தாயே,  ஏக்கங்கள் கண் காண்பது புரியலயா,,  அன்பே!!.....  தென்றல் உன்னை தீண்டும் நேரம்,  அந்தி மடி சாயும் காலம்,  உன்னை காண வருவேன்,  உன் கருவிழிக்குள் ...
செநா
ஜனவரி 12, 2018 02:24 பிப
ஓருபோதும் மறவாதே,  இரவிலும் நினைக்காதே,  உன்னோடு நான் வாழதானே  தினமும் கண் விழிகின்றேன்.  கனவிலும் உறவாடுவேன்,  கவிஞன் நான் இல்லையே!  கவிமழை பொழிவது ஏனோ,  கார்மேகம் நீ ஆனாயோ!  மெல்ல ஒர் ...
செநா
ஜனவரி 11, 2018 09:04 பிப
மதி மறைத்து மயக்கம் தடுத்தாய் -  ஏனோ  மதி மறந்து போனது  மதி கூட மயங்குவன் - உன்  மதி(முக) புன்னகையில் என்பதை.......
மேலும் தரவேற்று