தமிழ் கவிதைகள்

A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:42 முப
தாழ் கொண்டு திறவாயோ தாகம் கொண்ட நெஞ்சத்தை!நாழ் கொண்டு வாராயோ நான் கண்ட விஞ்சத்தை!ஞாழ் கொண்டு இசைப்பாயோ யான் காணா இஞ்சத்தை! அள்ளி கொண்டு தருவாயோஅச்சமில்லா அஞ்சத்தை!தோள் கொண்டு நிற்பாயோ துணிவில்லா ...
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:39 முப
  விதைத்த நெல்லு நிர்வாணமாய் நிற்குது! விதைத்தவனோ கோவனத்தோடு நிற்கிறான்! பத்து பிள்ளை பெத்தவளும் ஒத்த சொல் சொல்ல நெல்லு முனையால் கிள்ளுறாள்! பாசம் வைத்து விளைந்த நெல்லு பைத்தியமா ஆக்குது! ஒரு பருக்க ...
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:37 முப
தோழி: ஆம்பல் இடையழகே ஆழி பேரழகே! அல்லி மலர்த்தொடுத்து ஆடி வரும் தேரழகே! யார் காண கலங்கியதோ தேயாத பிறை ஒன்று! தலைவி: பிழை இல்லா பிறை ஒன்று !உறை இல்லா வாள் கண்டு! ஊடலின் மேன்மை கண்டு ! உறைகிறது தேய்ந்த ...
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:35 முப
அன்னையின் மனதறிந்து! தந்தையை இடை மறித்து! தன் முகம் தானிழந்து! வட யாணை முகம் தானனிந்த சிவனின் திருமகனே எங்களின் பெருமகானே எங்கள் எண்ணம் சித்தி பெற வாழ்வும் புத்தி பெற வாழ வேண்டும் நாங்கள்! ஆள வேண்டும் ...
A SARAVANAKUMAR
டிசம்பர் 08, 2018 08:34 முப
என் செல்லிடப்பேசி இசைக்குதடா! என் செல்லியின் செந்தமிழ் இனிக்குதடா! சித்திரையில் உதித்த சித்திரமே! எந்தன் சிந்தையில் விளைந்த முத்து ரத்தினமே! உந்தன் கால்கள் தொட வேண்டும் வின்னகத்தை! உன் கானம் பாட ...
மேலும் தரவேற்று