தமிழ் கவிதைகள்

ஆர் எஸ் கலா
May 29, 2020 01:17 பிப
பூம் பூம் மாட்டுக்கார  சிவனேசன் வந்தான்டி / அவன் கும்பகோண  வெத்தல போட்ட/ நம்ம நாட்டுக் குறுப்புக்  காரந்தான்டி/ ஒட்டுடையுடன் வந்திடும்  ஓட்டான்டி தான்டி/   கடட மீசையுடன் மிரட்டும் ...
ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 07:20 பிப
கரை தொடும் ஆழியின்  அலை/ விரைந்து ஓடி மறைவது  நாணம்/ நேர்வழிப் பாதை  வளைவதும்/ ஓடும் நதிகள் நெளிவதும்  நாணம்/ காற்றுக்கு நாற்று தலை  சாய்ப்பதும்/ புயலுக்கு கீற்று நடிப்பதும்  நாணம்/ ஓங்கிய வாழை ...
ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 07:18 பிப
ஓடுபாதையிலே ஓடாய்த் தேய்ந்த உடலோடு / வாட்டிடும் வெயிலில் வாட்டமான  முகத்தோடு/ கொட்டும் மழையிலும் வதைத்திடும்  பனியிலும்/ புரைந்த உடையோடும் திறந்த  மேனியோடும்/ எரியும் வயிற்றுடன் எத்தனையோ  பூக்கள் ...
ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 07:16 பிப
எந்நாளும் போல்  இந்நாளும் விடிகிறது/ ஆனால் உள்ளம் தான் இருளில்/ எப்போதும் போல்  இப்போதும் காற்று வீசுகிறது/ ஆனால் மனம் தான் பெரும்  சூட்டில்/ எந்தனை ஆண்டு ஓடி  வந்தாலும்/ அத்தனை ஆண்டிலும் ...
ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 07:14 பிப
முள்ளி வாய்க்கால் நினைவு. சொல்லி அழுகிறது . பல கதைகளை. இலட்சியத்திற்குக் கொள்ளி  வைத்த கயவர்களை கிள்ளி எறியச் சொல்லி அழுகிறது. அதிரக் கொட்டிய வெடியில். சிதறிய உடலின் ஆவிகள் எல்லாம். விடுதலை கேட்டு ...
மேலும் தரவேற்று