தமிழ் கவிதைகள்

ஆர் எஸ் கலா
செப்டம்பர் 22, 2020 06:52 முப
வயசுக்குப் பசி தீர்க்க மனதாரத் தழுவி . உடலுக்குச் சூடு ஏற்றி. உள்ளத்தில் காமத் தீ மூட்டி . உணர்வைக் கொண்டு சிறையில் பூட்டி உணர்ச்சியை விடுவித்து  உலாவிடும் பாதையைக் காட்டி./ பிண்ணிய நரம்பில் ...
ஆர் எஸ் கலா
செப்டம்பர் 22, 2020 06:49 முப
உன்னையும்  என்னையும் தழுவிய  வாடைக் காற்று முதுமை நோக்குகின்றது . நீயும் நானும்  குதித்த ஓடை நீரும்  இளமை இழக்கின்றது. நாம் இருவரும் நட்ட  தோட்டத்து மல்லிகை  மலர்களும்  பள்ளியறை கேட்கின்றது. உன் ...
மேலும் தரவேற்று