வாழ்க்கை கவிதைகள்

நித்தமும் ஒரு போராட்டம்

lishaaniti's படம்

கால் பதித்தபொழுது  கனவுகளும் இல்லை

கால் தூக்கியபொழுது நினைவுகளும் இல்லை

மின்னல் பலியெடுத்த கன்னல் குணத்தான்-இமாம் -

myimamdeen's படம்

~~மின்னலே!
உன்வேகத்தின்
காரத்திலா
சாரம் எடுத்துச் செல்கிறாய்?
உன் மோகத்தின் வீக்கத்திலா
பாரம் தந்து செல்கிறாய்?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

பூனை மனம்

G.Ramajayam's படம்
பிராணிகளில்
மிகவும் பிடித்தது
பூனை.
 
பூனை குறித்து
இகழ்ச்சி கூறின்
தீப்பந்தம் ஏந்தும் மனசு.
 

இது கனவுகளின் விடியல் !!

karthika AK's படம்

புத்தம் புது 
விடியல்கள் 
எனக்கெனப் பிறக்கின்றன! 

வெளிச்சத்தைத் தக்க 
வைக்க வழியின்றி 
இருட்டைப் பரிசளித்து 
விடைதருகிறேன் ! 

பாதிக்குப் பாதி...! (Mano Red)

Mano Red's படம்

மழையில் பாதி
குடையில் மீதி,
நனைந்து நனைந்தே
மயங்கி நின்றேன்..!!
மயக்கம் தெளிய
மழையும் கரைய
குடையை கொண்டே
தனித்து வந்தேன்..!!

வாழ்வின் விடியல்

ramanisubramanian's படம்

வாழ்வின் விடியல்
விடியலில் விழித்தேன்
விடிவெள்ளி பார்த்தேன்
நித்தம் ஒரு ஆண்டாள் அலங்காரம்
தினம் புத்தம் புது பலகாரம்
என் வீட்டு தேனீர் கோப்பைகளில்

சாவு வீடு ...!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

அய்யய்யோ என
அழுகை சத்தம்,
அக்கம் பக்கமெல்லாம்
அதிர்ந்து கூடி
அழுகைக்கு அழுகை சேர,
அமைதியாய் பிரிந்த்திருக்கிறது
அதிர்ஷ்டம் செய்த உயிர்..!!

நீதி தேவன்

ramanisubramanian's படம்

நீதி தேவன்
நிரபராதி என்று
தெரிந்தும் கூட
சில நேரங்களில்
சோதனை பெயரில்
வேதனை நிறைந்த
தண்டனை கொடுப்பவன்

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்