வாழ்க்கை கவிதைகள்

அறிமுகத்தில் அவள்களும் அவன்களும்

மெக்காலே கல்வி முறையில் 

அறிவியல் என்றும் வரலாறு என்றும் 

முதுமையின் அவலம்

kanageesh's படம்

என் முதுகெலும்பு தேய்மானம்
முதுமை தானோ காரணம்?

முன்ன பெத்த பையனுக்கு
முந்தி வரத் தோணலை..

பின்ன பெத்த பையனுக்கு
பிரச்சனைதான் தீரலை

ஒழிப்பு- 2 - குழந்தை தொழிலாளர்.

sengodan's படம்

 

ஒழிப்பு- 2 குழந்தை தொழிலாளர்.

 

வறுமையின் கூண்டில் சிக்கிய

அவலம்

G.Venugopalan's படம்
இரவின் இருளில் இரையாகி

     மனமும் உடலும் மடிந்துவிழ

வரவும் காலைக்  கிரணங்கள்

     நீண்டு கிடத்தின நீழலை

சேமிப்பு

எதிர்காலத்திற்காக‌

நாங்களே சேமிப்பதில்லை

நீ என்ன‌ ?‍_அதனால் தானோ

வாசல்களில் வண்ணப்பொடிக் கோலங்கள்!

பாவம் எறும்புகள்

எலும்புகள் தெரிகிறது!

குறிப்பு:

பணம்

muruganandandurai's படம்

 

                                                                 பணம்

 

 

காட்டில் பிறந்தென்

காகிதமாய் மாற்றினிர்..

 

அரசாங்கம் சென்றேன்

நான் உணரும் மரணம்!

kanageesh's படம்

மரணம் என்னும் மந்திரம்
என் காதருகில் இசைக்கிறது
அதன் தாக்கம் என் மூளை
நரம்பினில் எதிரொலிக்கிறது

தூண்டில்

சில்லறை களவுகள் தொடங்கும்வயதில் அண்ணன் வெண்ணாவல் குளத்திற்கு மீன்பிடிக்க செல்வான்;
கொம்பு உடைந்த கொட்டாங்குச்சியில் மண்ணை நிரப்பி அதில் அலையலையாய் நெளியும் மண்புழுவை

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்