வாழ்க்கை கவிதைகள்

வயலும்(இல்லை), வாழ்வும்(இல்லை)...??? (Mano Red)

Mano Red's படம்

எந்த கிரகத்தில் இருக்கிறோமோ.?
இந்த கிரகம் பிடித்து ஆட்டுகிறது,
வாடிய பயிரைக் கண்ட போது
வாடிய காலமெல்லாம் 
வழக்கத்தில் இல்லை..!!

"முகநூல் அரக்கன்?"

சிறுசுமுதல் பெரிசுவரை
முகநூலில் முகம்பார்த்து
முத்தெடுக்க நினைக்குது!

முன்னே ஒரு முகம்
பின்னே ஒரு முகம்
இதுவே இதன் விதி!

அன்னை

sengodan's படம்

ஈரைந்து திங்கள் வயிற்றில் சுமந்து,

எண்ணி லடங்கா துன்பத்தில் பிரசவித்து,

எழில் மார்பில் பாலமுது ஊட்டி,

இன்பம் காணும் தாய்.

 

சேயின் உணவுக்கு தான் உண்டு

கவிதையும் நானும்

கரிக்கோலும்  கவிதையுமாக‌ இருந்த என்

கைவிரல்கள் காய்கறி அரியவும்

புளிகரைக்கவும் மட்டும்தான்

விரதமிருக்கின்றன‌!

 

கவிதையை

சுவாசித்துக் கொண்டிருந்தவள்

ச்சும்மா...!(Mano Red)

Mano Red's படம்

ச்சும்மா,
இது அர்த்தமில்லா
வார்த்தையல்ல,
ஆயிரம் அர்த்தங்கள்
அடங்கிய அபூர்வம்...!!

அனுபவம் பேசுகிறது....!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

மனித முகத்தின் மறுமுகம்..?
இருக்கும் போது ஒருவிதமாகவும்,
இல்லாத போது பலவிதமாகவும்
ஒருவனைப் பற்றி
ஓராயிரம் நிறைகுறைகள்...!!

அன்பின் வேர்..!!

மனிதம் வாழத்தான் மார்க்கங்கள் தோழா!
மனிதம் வீழுமெனில் மார்க்கங்கள் தவிர்!
வாழ்விக்க ஆயிரம் வழிமுறைகள் தேடலாம்
வீழ்த்த எதற்கு பலப்பல வழிமுறைகள்?

மதுவில் மயங்கி....

என்றோ ஒருநாள்
என்று குடித்தவன்
ஒருநாளுக் கொருநாள்
என்று குடித்தான் - இன்றோ
நாளில் இரண்டுமுறை
குடித்து அழிகிறான்!
நிதம் மது அரக்கனின்
மடியில் புரள்கிறான்..

சோகமெனும் சுமைதாங்கி..!!

சோகங்கள் எப்பொழுதும்
நம் சொந்தங்கள்தான்
சுகங்கள் எப்பொழுதேனும்
நம்மோடு உறவாடிவிட்டுப்போகும்!

பெண் மனம் - 3

pandima's படம்

பூத் தாெட்டியில் படர்ந்திருந்த
செடிகளை ஒழுங்கு செய்தேன்  !
வீட்டில் பாெருட்களை வழக்கம்
பாேலன்றி மாற்றி வைத்தேன்
இன்னும் வீடு விசாலமானதாய்

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்