வாழ்க்கை கவிதைகள்

ஒழிப்பு- 2 - குழந்தை தொழிலாளர்.

sengodan's படம்

 

ஒழிப்பு- 2 குழந்தை தொழிலாளர்.

 

வறுமையின் கூண்டில் சிக்கிய

அவலம்

G.Venugopalan's படம்
இரவின் இருளில் இரையாகி

     மனமும் உடலும் மடிந்துவிழ

வரவும் காலைக்  கிரணங்கள்

     நீண்டு கிடத்தின நீழலை

சேமிப்பு

எதிர்காலத்திற்காக‌

நாங்களே சேமிப்பதில்லை

நீ என்ன‌ ?‍_அதனால் தானோ

வாசல்களில் வண்ணப்பொடிக் கோலங்கள்!

பாவம் எறும்புகள்

எலும்புகள் தெரிகிறது!

குறிப்பு:

பணம்

muruganandandurai's படம்

 

                                                                 பணம்

 

 

காட்டில் பிறந்தென்

காகிதமாய் மாற்றினிர்..

 

அரசாங்கம் சென்றேன்

நான் உணரும் மரணம்!

kanageesh's படம்

மரணம் என்னும் மந்திரம்
என் காதருகில் இசைக்கிறது
அதன் தாக்கம் என் மூளை
நரம்பினில் எதிரொலிக்கிறது

தூண்டில்

சில்லறை களவுகள் தொடங்கும்வயதில் அண்ணன் வெண்ணாவல் குளத்திற்கு மீன்பிடிக்க செல்வான்;
கொம்பு உடைந்த கொட்டாங்குச்சியில் மண்ணை நிரப்பி அதில் அலையலையாய் நெளியும் மண்புழுவை

மாணவர் விடுதியில்........

muruganandandurai's படம்

உயிராக‌ இருக்கும் பொது 
உன் உடல் விட்டு பிரியவில்லை..
மாதம் ஒன்று ஆனதும்‍‍‍..உன்
மடியை விட்டு பிரியவில்லை
ஆண்டு ஒன்று ஆனதும்‍..உன்
அன்பை விட்டு பிரியவில்லை

சிரித்த முகம்...!!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

சிரிக்கத் தெரிந்த
யாராவது இருக்குறீர்களா..??
இருந்தால் கொஞ்சம்
சிரித்துக் காட்டுங்கள்,
சிரிப்பை பார்த்து
நாளாகி விட்டது..!!

பிடாரனின் பெரு வாழ்வு

G.Ramajayam's படம்

செவி வழியாக வரும்

கதைகளில்

ஜீவக்கிறான் அவன்.

 

அவன் குறித்து

அறியா அவர்கள்

பரிகசிப்பின் ஊடே

முகம் மறைக்கும்

வீசிடும்

சந்தர்ப்பம்!

rajudranjit's படம்

சீறும் அலையோ
சிரிக்குது புன்னகை காட்டி
வாரி அணைக்க
வாஞ்சையுடன் சென்றால் வாராது

மனதுக்கு பிடித்தவர்கள்..!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

யார் என்பதும்,
யாராக இருக்குமென்பதும்
முக்கியமில்லை,
யாராகவும் இருக்கலாம்
ஏனென்றால் அவர்கள் நம்
மனதுக்கு பிடித்தவர்கள்..!

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்