தமிழ் கவிதைகள்

கவிப்புயல் இனியவன்
நீ  என்னை தூக்கியெறிந்து .... காதலை கொன்றுவிட்டாய் ... என் இதயம் ஒரு ஓரத்தில் ... அழுதுகொண்டிருகிறது ...!!! கவலை படாதே .... உன் இதயம் பத்திரமாக .... என்னுள் இருக்கிறது .... அதை ...
கவிப்புயல் இனியவன்
காதலியே .... நீ ..... விட்டு போனபின்னும் .... காதல் ...... என்னோடு இருக்கிறது ...!!! எல்லாவற்றையும்.... இழந்துவிடேன் .... என்று சொல்லமாட்டேன் .... உன் நினைவுகள் .... என்றும் இழக்கமாட்டேன் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
காதலியை காதல்.....  செய்ய முன் காதலை .... காதல் செய்யுங்கள் .... காதல் என்றும் தோற்காது ....!!! காதலோடு வாழ்பவன் .... இன்பத்தோடு வாழ்கிறான் ... துன்பத்திலும் இன்பம் ... காண்பான் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
அதிசயக்குழந்தை - அநாதை  ----- அதிசயக்குழந்தையிடம் .... உன் அப்பா பெயர் என்ன ...? உன் அம்மா பெயர் என்ன ...? உனக்கு உடன் பிறப்புக்கள் ... எத்தனை பேர் .....? எனக்கு யாருமே இல்லையே ... என்றான் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
உன் சிரிப்பு ... மற்றவர்களுக்கு ... சிதறும் சில்லறை ... எனக்கு நெற்றி  பொட்டுக்காசு.....!!! காதல்  இழப்பை கொண்டுவரும் .... உன்னையே இழக்கவைக்கும் ... என்று நினைக்கவில்லை ....!!! என்றோ ...
மேலும் தரவேற்று