வாழ்க்கை கவிதைகள்

அறிவு இல்லையோ...?? - Mano Red

Mano Red's படம்

ஒரு கதவு மூடினால்
இன்னொரு கதவு
திறக்குமாம். !!
நாம் நினைத்ததை
கதவுகளே கேக்காத போது
காலம் எப்படி கேக்கும். ??

உறவுகளை உயிர்ப்பிப்போம்

உறவுகளை   உயிர்ப்பிப்போம்

                        பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

 

உலகமக்கள்   அனைவரையும்   கேளிர்   என்றே

       உறவுகளை   உன்னதமாய்க்    கணியன்  சொன்னான்

இயற்கையைக் காப்போம்

இயற்கையைக்  காப்போம்

    பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

முன்னோர்கள்   தூய்மையாக   வைத்தி   ருந்த

மடமையை விட்டெழுவோம்

                     மடமையை  விட்டெழுகவே

                          பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

 

அருந்தமிழ்   மகனே  உன்றன்

     அருஞ்செயல்   நம்பி   இந்தப்

பணம் பற்றிய பேச்சு!

yarlpavanan's படம்


எவர் வாயாலும்
பணம் பற்றிய பேச்சுத் தான்
கேட்கத் தான் முடிகிறதே!
காதலிப்பாயா என
தோழியிடம் கேட்டாலென்ன
இனிய இரவாகட்டுமென
மனைவியோடு படுக்கையை விரித்தாலென்ன

இறந்த பின்....!! - Mano Red

Mano Red's படம்

இறப்பதை தவிர
வேறு எதுவும்
அவன் செய்யவில்லை,
அவன் இறப்பு குறித்து
பேசும் போதாவது
துயரத்தை விடுங்கள்..!!

உறவுப் போர்......

kanageesh's படம்

ஓடி நான் உழைக்கியிலே

தாங்கிய சொந்தங்கள்

ஓய்ந்து நான் கிடக்கையிலே

சறுகாய் மிதிக்கிறதே…..

 

கையேந்தி நான் என்றும்

நின்றதில்லை எதற்காகவும்

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்