வாழ்க்கை கவிதைகள்

கள்ள மௌனம்...!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

யாருமில்லாத
தனிமை என்பது
மனிதன் வாழ முடியாத
வேற்று கிரகம்..!!
ஆனால் அதுதான்
தனிமையை உட்கிரகிக்கும்
புது உலகம் ...!!

பிறந்த நாள் வாழ்த்து கவிதை

பிறந்து விட்டாய் இந்த
பூமியை புரிந்து கொள்ள
பிறந்து விட்டாய் ....!!!

சொல் கேளாதவன் வாழ்க்கை ...!!!

பெற்றோர் சொல் கேளாதவன்
பெற்றோர் இருந்தும் அநாதை ...!!!

சொந்தங்களின் சொல் கேளாதவன்
உறவுகள் இருந்தும் தனிமரம் ....!!!

தரிசு நிலம்

muhammadghouse's படம்

ஒரு தரிசு நிலம்
பக்கத்து வீட்டு
தோட்டத்தின்
மலர்களை
பார்த்து ஏங்கியது....

வான்மழை
பொழிய வேண்டி
தினம்
கண்ணீர் பூக்களை துளிர்த்தது...

இனியும் மறக்கலாமா - நாகூர் கவி

muhammadghouse's படம்

கனிகளின் அழகில்
வேர்களை மறந்துவிடுகிறோம்
பெண்ணின் அழகில்
இயற்கையை மறந்துவிடுகிறோம்... !

போர்க்களங்களை ஒரு கை பார்க்கலாமே - நாகூர் கவி

muhammadghouse's படம்

பிறந்த மழலைக்கு
புன்சிரிப்பே போர்க்களம்
தவழும் குழந்தைக்கு
நடைப்பழகவே போர்க்களம்...!

கும்கி - நாகூர் கவி

muhammadghouse's படம்

என்னை தெரிகிறதா...?
என் பெயர் தான்
வாகனம்... !

என்னை
இயக்கும் இயக்குனராக
பெட்ரோலியம் இருந்தாலும்
என்னை தினம்
இயக்குபவன்
நீதானே மானிடா... ?

பிச்சைப்பாத்திரம் ஏந்தி வந்தோம் - நாகூர் கவி

muhammadghouse's படம்

(பைத்தியம் என்று சொல்லப்படும் நம்மை போன்ற மனிதர்களுக்கு இந்த படைப்பு சமர்ப்பணம்)

இல்லறமில்லை
துறவறமில்லை
யாரும் பெற்றிடாத
வரங்களின் பிள்ளை... !

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்