வாழ்க்கை கவிதைகள்

பெண்ணு பிடிக்க

yarlpavanan's படம்

பையனுக்குப் பெண்ணு பிடிக்கலையாமோ
பையனுக்குப் பிடித்த வீடும் காரும்
நெல்லுக் காணியும் இலட்சங்கள் பலவும்
மல்லுக்கட்டாமல் முன்வைத்துப் பாரும்
"பெண்ணு பிடிச்சிருக்கு என்பான்!"

பத்திரிகைச் செய்திகளே!

yarlpavanan's படம்

இளமை 
பூத்துக் குலுங்கும் அகவையிலே 
பாலியல் உணர்வலைகள் 
மோதிக்கொள்ளும் வேளையிலே
நம்மட குஞ்சுகள் (பொடி, பெட்டை)
தாமாக ஓடிப் போய்க் கூடியோ

"ஓடுகிற ஓட்டமெல்லாம்..!!"

உழைத்துக் களைத்து
களைத்து உழைத்து
நிதமும் வாழ்க்கை ஓட்டம்!

"சாலையோர மரங்கள்போல"

வருவோர் போவோரையெல்லாம்
ஆசிர்வதித்து மலர்தூவி..
!!!!
நிற்போர் நடப்போருக்கெல்லாம்
நிழல்கொடுத்து நிதானப்படுத்தி..
!!!!
குருவி காகம் பறவைக்கெல்லாம்

யதார்த்தம்..!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

யதார்த்தம் என்பது
நெடுங்காலமாக
முகத்தில் அறைவதாகவே
இருந்து வருகிறது,
வருடிக் கொடுப்பதாக
எந்த வரலாறும் பேசியதில்லை..!!

நடுநிசி நாடகங்கள்..!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

சில மாதங்களுக்கு முன்
மழை பெய்து ஓய்ந்த
ஓர் ஈர இரவில்,
நடுநிசி நாய்கள் துரத்த
தனியாக பயணம்..!!

"புறம் தீண்டும் பூச்சிகள்"

aro...'s படம்

அந்தி கருத்து
அனைவரும் உண்டு களித்து
உறங்க, ஊர் முடங்க;

இரண்டு கால் பூச்சி
ஒருகால்  தூக்கி
வேறுகால் நோக்கி
வெவரமாய் போட்டது கொக்கி

வேண்டுதல்...

jovialbala's படம்

உடல் நீர் வற்றிய போதும்

    என் கண்ணீர் வற்றவில்லை...

ஆண்களென்றால் அழுவது

    கூடாதென்று யார் கூறினார்களோ!!!

அவர்களென்முன் தோன்றினால்

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்