வாழ்க்கை கவிதைகள்

பெண் பார்க்கும் படலம்...!! -Mano Red

Mano Red's படம்
எப்போதும் போலவே 
அன்றும் விடிந்தது,
அவளுக்கும்
அழுகை வந்தது,

நூல்கள் கற்போம்

நூல்கள்  கற்போம்

    பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

 

ஆடுகளாய்த்    திரிவதற்கா    மனிதர்    நாமும்

            ஆறறிவைப்     பெற்றுள்ளோம்!  சிந்தை   செய்ய

நிலையில்லா நிலைகள்

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

விழுந்து விடும்

நிலையில் ஒரு

வித்தாய் பாறைக்குள் ஒளிந்தேன்!

 

இடர்கள் என்னை

இடம் கொடாது

துரத்தும் போதும்

இடையறாத போரில்

உணர்ந்து கொள்வோம் வாரீர் -கவிஞர் முஹம்மத் ஸர்பான்

mohamed_sarfan's படம்

அர்த்தமான உலகில் 
அர்த்தமில்லா வாழ்க்கை ஏனோ?
பெயருக்காக வாழும் மானிடா 
உனக்காக வாழ்ந்ததுண்டோ?

பனிக்கட்டிப் பாலம்

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

வாழ்க்கைப் பாதையில்

தேன் போன்ற வார்த்தைகளை உதட்டிலும்,

தேள் போன்ற சதிகளைச் செயலிலும்

வைத்திருக்கும் சொந்த பந்தங்களை நம்பி

பனிக்கட்டியால் செய்த பாலத்தில் நடந்தேன்!

அங்காடியில் ஆடை வாங்க.....

kanageesh's படம்

எப்படி வேண்டும் என்றேன்
சில பல அபிநயங்களோடு
சொல்லிக் காட்டினாள்
தனக்கு எதுமாதிரி உடை வேண்டும் என....

பறவையின் போராட்டம்

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

பல் போனால்

சொல்தான் போகும்!

தாய் போனால்

வாய் ருசிப் போகலாம்!

வேலை போனால்

மரியாதைப் போகலாம்!

பணம் போனால்

பலம் போகலாம்!

புத்திரர் இழந்தால் 

புதைத்தேப் போவாயோ...

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

வானம் பார்த்த

விவசாயியின் காலடியில்

விதை முத்தாய்

நீர்த்தூரல்

விழுந்தது!

நெல் முத்துமல்ல - மழை

நீர் முத்துமல்ல

அவன் கண்ணீர்

முத்துகள்!

படிப்புரை

படிப்புரை
***********************

சுவாசிப்பதற்கு தேவை உழைப்பு.!
ஆடியழைந்து தேடும் உடலுறுப்பு.!

ஆவியடங்கும் வரையில் களைப்பு.!
ஆறடிவரையிருக்கும் பரிதவிப்பு..!

யதார்த்தம்-கவிஞர் முஹம்மத் ஸர்பான்

mohamed_sarfan's படம்

சாலையில் அனாதையாய் 
கைவிடப்பட்ட பாறாங்கல் 
சிற்பி கைபட்டால் கடவுள் 
சிலையாய் மாறிடலாம்.

கோழைகள் அகராதி

அறிவிக்கப்படாத வரையில்

உரிமைகள் உதவா!

கூறவே முடியாதானால்

உரிமையே இல்லை!

பேசாத வார்த்தைகள்

காதல் ஆகாது!

வெளிப்படுத்தப் படாத

உணர்வுகள் பாசமாகாது!

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்