வாழ்க்கை கவிதைகள்

உன்னை நீ தெளி

உன்னை   நீ   தெளி

பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

உன்னைநீ    தெரிந்துகொண்டால்

            உள்ளத்தில்     தெளிவமையும்

பாசச் சொத்து

 

பணத்திற்காக

பாசத்தை அடமானம் வைக்காதே!

வசதி வாய்ப்பிற்காக

வாழ்க்கையின் அன்றாட சந்தோஷங்களை

விற்றுவிடாதே!

தேவைகளுக்காக

அன்பை அலட்சியம் செய்தால்

உழைப்போம் உயர்வோம்

உழைப்போம்   உயர்வோம்

பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

நமக்குள்ளே   பெரும்சக்தி    அடங்கி    யுள்ள

எவனோ ஒருவன்

MohanRajp's படம்

தனித்து இருக்கும் எவனோ ஒருவன் 
ஆழ் மன ஆசைகளை - வெற்றுக்காகிதத்தில் 
எழுதிப்படித்து 
ஆறுதல் அடைகிறான் 

உள்ளூர் கோடாங்கி...!! - Mano Red

Mano Red's படம்

ஆடிய நிலையில்
அதிரப் பேசிக் கொண்டிருந்தான்
அவன்...!!
அவன் மேல் யாரோ
அமர்ந்து இயக்குவதாக
அரங்கேற்றினான் நாடகத்தை..!!

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்