வாழ்க்கை கவிதைகள்

நானே நான்

kanniga sakaran's படம்

நான்
நிலவு இல்லாத
வானம்

வானம் இல்லாத
பூமி

பூமி இல்லாத
உயிர்

உயிர் இல்லாத
உடல்

உடல் இல்லாத
உறவு

உறவு இல்லாத
சிநேகம்

ஆடுகளின் மொழி !!

karaiseenu's படம்

ஆடுகளின் மொழி....

அவனுக்கும்

அவனின் மொழி.....

ஆடுகளுக்கும்

புரிந்து போனது !

 

கம்பை வலப்புறம்

சுழற்றினால்

இடப்புறம் திரும்பவும்

நான் இவளில்லை

kanniga sakaran's படம்

நான் இவளில்லை

என்னால் ௨றுதியாய் சொல்ல முடியும்

இவள் அவளில்லை

 

அவளை நான் நன்றாக அறிவேன்

அவள் இவளில்லை

அவள் கண்களில் எப்போதும்

எத்தனை எத்தனை

பசிப் போராட்டம்..!! -Mano Red

Mano Red's படம்

வயிறு எங்கும்
பசி வந்து வெல்ல,
மானம் இங்கு
வாய் விட்டு துள்ள,
கோபங்கள் இனி
உயிர் பறிக்குமே
அந்த உயிரும் அதற்கு
தலை சாய்க்குமே ..!!

எங்களை விட்டிரு அம்மா தாயே!!

kanageesh's படம்

அடிச்சி புடிச்சி எழுப்புராங்க!!,,

பல்ல விழக்கச்சொல்லி படுத்துராங்க,,

தவிப்பு

*

பால்பூத்

ரேஷன் கடையில்

தொலையும் பகல்

காலையிலும் மாலையிலும்

காலாற துணைக்குப் போக

பேரக்குழந்தைகளின் பள்ளிக்கூடம்

மகனும் மருமகளும்

படிப்பும் சான்றும்

yarlpavanan's படம்

"படித்ததன் பயனென்ன படித்தே அறிந்தால்
படித்தவர் எவரென்று அறி!" என்று
நான் சொன்னால் பயனில்லைப் பாரும்
அவரவர் பட்டறிந்தால் பயனுண்டே!
பயனீட்டும் பயனர் கூறுவதே

சூரியத்தாமரை

kaaviyan's படம்

கவிஞன் கண்ணில் சிக்கும்

பெண்கள் யாவரும் முழுமதியாம்-ஆனால்

நீ மட்டும் எனக்கு சூரியனே !!

 

நம்  காதலில்

Subscribe to வாழ்க்கை கவிதைகள்