தமிழ் கவிதைகள்

முகில் நிலா
ஆகஸ்ட் 31, 2016 09:11 பிப
மனிதம் வளருங்கள் மூடர்களே! கருவில் அழித்தீர்கள் களைகளென நினைத்தீர்கள்!! தெருவில் நடமாட தெருநாயாய் வெறித்தீர்கள்!!! உருவில் பெண்ணென்றால் உள்ளத்தைப் புண்ணாக்கி ...
Mano Red
ஆகஸ்ட் 30, 2016 05:33 பிப
நறுமணம் தடவி வகிர்ந்து வாரி மலர்ச் சூடி வளமிக்க சோழன் நீர்த்துறை  கருமணல் நீண்டதுபோல் தேன் பாயும் குளிர்ச்சியுடைய கூந்தல் கொண்டவளே! உன்னைத் தழுவி கூந்தல் கொள்ளும் என் சந்தேகமெல்லாம் கூந்தல் ...
ஸ்ரீதர் விக்னேஸ்
ஆகஸ்ட் 28, 2016 02:47 பிப
இளஞ்சூடு எருமை மாட்டுச் சாணம் நாங்கள், எடுத்து உருட்டி சுவற்றில் அறைந்த போதும், ஒன்றோடொன்றாய், ஒட்டிக்கிடந்தோம், வரண்டு விழும் வரை தான் எல்லாம், என்றிருந்தவர்களிடம், எரியூட்டப்பட்ட ...
அப்துல் ஹமீட்
ஆகஸ்ட் 27, 2016 10:33 பிப
என் அருமை சகோதர, சகோதரிகளே ! உங்களுக்காக ஒருசில தத்துவத்துடன் கூடிய வரிகளை சற்று வித்தியாசமாக எழுதியுள்ளேன் இன்ஷா அல்லாஹ் படிப்பதற்கு மறந்து விடாதீர்கள். வன்மைகளை தூண்டும் வகையில் வார்த்தைகளை பேசும் ...
அப்துல் ஹமீட்
ஆகஸ்ட் 27, 2016 10:31 பிப
மழையிற்கு துளியாக உடம்பிற்கு உயிராக உறவிற்கு உண்மையாக உறங்கிக் கிடந்த என்னை தட்டி எழுப்பி விட்டு சென்றாய் ! உன் நினைவுகளுடன் நானிருக்கிறேன் இங்கே நீ எங்கிருக்கிறாய் பெண்ணே ! இருட்டினில் இருக்கையில் ...
மேலும் தரவேற்று