நட்பு கவிதைகள்

நட்பு

நட்பு என்னும் வானத்தில் 

நட்சத்திரங்களாக கோர்க்கபடுக்கின்றோம்

மழைஎன்னும் பிரிவைதரமல்

பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் நண்பா

kanageesh's படம்

இன்னும் கேட்கிறதடா
உன் சிரிப்பொழி என் செவிகளில்...
சிந்தையில் கள்ளமில்லா
சிறு பிள்ளை நீயடா....!!!

தங்க நகை

நண்பர்கள் தங்க நகைகளே.

சொந்தங்கள் நகை அணியும் பெண்களே.

நண்பர்கள் தரம் மாறாது மாறாக உயரும்.

சொந்தந்கள் கரம் தூக்காது மாறாக துவைக்கும்.

சொந்த + ஓலங்கள் = சொந்தங்கள்.

Subscribe to நட்பு கவிதைகள்