நட்பு கவிதைகள்

எனக்கும் இருக்கிறான் ஒரு நண்பன்....

கலை's படம்

என் மனம் வாடும் நேரங்களில் எல்லாம் என்னை ஆறுதல் படுத்தவும்...

என் உயிர் நண்பனை போல் ...!!!

நான் சிரிக்கிறேன் ...
அவனும் சிரிக்கிறான் ...
நான் அழுகிறேன் ...
அவனும் அழுகிறான் ....
நான் பேசுகிறேன் ....
அவனும்பேசுகிறான்   ....!!!

 

கே இனியவன் நட்பு கவிதை

அழுது கொண்டு இருந்தேன் ....
அமைதியின்றி இருந்தேன் ....
யாராவது உதவுவார்களா ....?
துன்பத்தை பகிர்வார்களா ...?
ஏக்கத்தோடு இருந்தேன் ....!!!

 

முடியவில்லை.....!

Perunthu Kathalan's படம்

கோபமாக தான் பேசுகிறாய்
இருந்தும்
ரசிக்க முடிகிறதே தவிர
தவிர்க முடியவில்லை
அவளையும்

நண்பன் உணர்வின் அருகாமை..

grace smile's படம்

வெற்றி கிடைத்த போது

தாய்க்கு தெரிந்தது
என் புன்னகையில் உள்ள வலி..

தந்தைக்கு தெரிந்தது
என் கண்ணீரில் உள்ள சந்தோஷம்..

பிரியமான நட்பு

grace smile's படம்

என் வாழ்வின் எல்லா இன்பங்களையும்

பிரிவுகளையும் இழப்புகளையும்

துன்பங்களையும் உணர்வுகளையும்

தொலைத்தேன் என் கண்ணீரில்...

என் கண்ணீரை தொலைத்தது

நண்பர் திரு.ராஜ் அவர்களுக்கு நன்றி

kanageesh's படம்

நம் நட்பின் தொடக்கம்

என் எழுத்தில் ஆரம்பம்

விரும்பி எந்தன் எழுத்தை

யார் எழுத்தாளர்

யார் எழுத்தாளன்

   பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

                        கூலிக்கு   மாரடித்துப்   பிணத்தின்   பக்கம்

Subscribe to நட்பு கவிதைகள்