நட்பு கவிதைகள்

நண்பேன்டா

muhammadghouse's படம்

விழிகளில் நீர்
வடிகின்ற போது
துடைப்பதல்ல நட்பு...

விழிகளிலே நீரே
வராமல் காப்பது
நட்பு...!

Subscribe to நட்பு கவிதைகள்