நட்பு கவிதைகள்

தோழனுக்காக

muhammadghouse's படம்

நீ வாழ்கின்ற
வாழ்க்கையில்
அதிகம் வெற்றி இல்லை
தோல்விகள்தான்
நிறைந்துள்ளது என எண்ணாதே...

நண்பேன்டா

muhammadghouse's படம்

விழிகளில் நீர்
வடிகின்ற போது
துடைப்பதல்ல நட்பு...

விழிகளிலே நீரே
வராமல் காப்பது
நட்பு...!

Subscribe to நட்பு கவிதைகள்