தமிழ் கவிதைகள்

கார்த்திகா    பாண்டியன்
பிப்ரவரி 13, 2016 01:43 முப
அதுஒரு எழிலான கிராமம்; அங்குதான் அந்த இளந்தாரகை வசித்து வந்தாள்; அப்பொழுது அவளுக்கு அகவை ஐந்து; அன்று பிப்ரவரி 22; அது ஒரு அழகிய காலைப்பொழுது; அவள் வாயிலில் நின்று கொண்டு தான் விரும்பிய ஒருவரின் ...
கார்த்திகா    பாண்டியன்
பிப்ரவரி 12, 2016 07:40 பிப
பெண்ணே உன்னை நான் அன்று தான் கண்டேன் முதல் முறையாக; பொன்னுடல் கண்டதை என்றும் மறவேன்; மான் விழி கண்டு மயங்கினேன் அன்றே; மெளனம் சாதித்து கொன்றாயே என்னை; மதி முகம் கொண்டு மயக்கினாய் என்னை; உன்விழி ...
கார்த்திகா    பாண்டியன்
பிப்ரவரி 12, 2016 06:18 பிப
மங்கை அவளை மணம் பேச வந்தனர் மாப்பிள்ளை வீட்டார்; மனதில் ஆவலுடன் மெளனமாக நின்றாள் அவள்; மை எழுதிய கண்கள் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தன; தரை தட்டும் சேலையுடன் தலை கவில்ந்து நின்றாள் அவள்; தன்னை பெண் ...
KalpanaBharathi
பிப்ரவரி 12, 2016 04:06 பிப
காதல் என்பது வலி கவிதை என்பது மொழி வலியுடன் மொழி சேர்ந்தால் கவிதை ஒரு அனுபவம் தோழி ! ~~~கல்பனா பாரதி~~~
மேலும் தரவேற்று