காதல் கவிதைகள்

அடிக்கடிவரும் கோபம் ....!!!

உன் அழகான முகம்
உன் அடக்கமான பண்பு
உன் தேன்தரும் தமிழ்
உன் அழகான வெட்கம்
உன் அடிக்கடிவரும் கோபம் ....!!!

கவிதை எழுதுகிறேன்

ஒரு சில நொடியில்
கவிதை எழுதுகிறேன்
எனக்கென ஒரு குருவும்
எனக்கென ஒரு வழிகாட்டியும்
எப்போதும் இருந்ததில்லை ....!!!

துன்பத்தில் முடிகிறது ....!!!

எனக்கு உனக்கும்
இடையே இப்போ
இருக்கும் உறவு
கவிதைதான் .....!!!

 

இன்பமாக வரிகள்
முடிவில் துன்பத்தில்
முடிகிறது ....!!!

பகலில் துன்பம் .....!!!

என்னவளே
இனியவளே
நீ
இரவில் இன்பம்
பகலில் துன்பம் .....!!!

நீ
சூரியன் இருளையும்
ஒளியையும் தருகிறாய்

ஆகாயத்தில் பறப்பேன் ....!!!

அன்று 
நான் உன் வீட்டு 
முன் பாதையால் 
செல்லும் போது ஒரு 
சின்ன சிரிப்பு சிரிப்பையே ...
அடுத்த நொடியே நான் 
ஆகாயத்தில் பறப்பேன் ....!!!

 

மயானமாக்கி விடாதே ...!!!

என் 
இதயம் ஒரு நூதனசாலை 
நீ சிறுவயதில் இருந்து 
பேசிய வார்த்தைகளையும் 
நினைவுகளையும் பத்திரமாக 
பராமரித்து வருகிறது ....!!!

என் கண்ணை திட்டி தீர்கின்றன ....!!!

என்னில் 
இருக்கும் எல்லா 
உறுப்புகளும் என் கண்ணை
திட்டி தீர்கின்றன ....!!!
உன்னை தவிர எதையும் 
பார்க்காமல் இருப்பதே ..
அவைகள் சொல்லும் ...

அவளுடனும் கவிதையுடனும் வாழ்கிறேன் 02

கதை 
சொல்லு கதை சொல்லு 
என்று அடிக்கடி நச்சரிப்பாய் ...
என் கதைகேட்டே -நீ 
ஆனந்தமாய்  இருப்பாய் ...!!!

 

அவளுடனும் கவிதையுடனும் வாழ்கிறேன்

நானும் 
நீயும் சிறு வயதில் ...
இருந்தே பழகிவந்தோம்.... 
எந்த இருட்டுக்குள்ளும்.... 
நான் மறைந்திருந்தால்.....
என் மூச்சு காற்றின் ஓசை 
கேட்டே என்னை கண்டு ..

Subscribe to காதல் கவிதைகள்