காதல் கவிதைகள்

நீயாக நான்....!!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

நீ நீயாக இரு
இல்லை
நீயாக
நான் மாறி விடுவேன்...!!

நீயாக நான் மாறுவது
சாத்தியமற்றது,
உனக்காக
நான் மாறுவதும்
போலியானது...!!

என் சுவாச‌ காற்றே உயிரே...!!!

மூச்சு கவிதை 01

 

மூச்சோடு 
தொடங்கிய நம் 
காதல் பேச்சோடு 
போய்விட்டதடி ....!!!

அழகாக......

இதயத்தில்
இரைச்சலாம்....

ஆம் எனக்குள்ளும்
படபடப்பாய்......!
பட்டாம்பூச்சியாய்
சிறகடிப்பாய்......!

கண்விழிக்குள்
உறுத்தலாம்....

மனதோடு மொழிகிறேன்

muhammadghouse's படம்

உன் பெயரை
உதடுகளால்
உச்சரிப்பதில்லை...

காற்றோடு
கலந்துவிடும்
என்பதால்...

மனதோடு
மொழிகிறேன்
என் நினைவோடு
சங்கமம்...!

Subscribe to காதல் கவிதைகள்