காதல் கவிதைகள்

பெண்மலர்…!


மென்மனப் பூவது 
சொன்னதைக் கேட்டிருக் 
கைவிரல் மண்ணிலே 
நட்டதே நன்விதை!! 

 

நன்விதை தானமர் 
மென்மணல் மீதினில் 
என்மன மாடவே 
இன்பொடு நீண்டது ! 

சொந்தக்காரி

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

என் கவிதைகளுக்கு

சொந்தக்காரி!

இறைவனின் படைப்பில்

தேவதையாய் பிறந்து,

கவிஞனை படைத்து

பிரம்மனாய் மாறி,

கருப்பொருளாய் என்

கவிதைகளில் உலா வந்த

அதிகமாய் நினைப்பதற்கே அன்பே .....!!!

பிரிந்து பார்த்தேன் பிரிய முடியவில்லை ......
வெறுத்துப்பார்த்தேன் வெறுக்கமுடியவில்லை  .....
மறந்து பார்த்தேன் மறக்கவும் முடியவில்லை ....

கேட்கப்படாதவைகள்....

kanageesh's படம்

கேட்டிருக்கலாம் தான்
நீ கொடுத்த ஓவ்வொரு
வாக்குருதியும்....
நாம் கழித்த நினைவுகளின்
வலி பற்றியும்....
நாவின் விசம் தடவும்
இந்நாளின் வார்த்தைகள்

என் அகத்தானே-6

kanageesh's படம்

விரட்டப்பட்ட நாய்க்குட்டி
வீட்டைச் சுற்றுதல் போலவே
நீ விரட்டி அடித்தும்
சுற்றும் என் மனம் உன்னைத்தேடியே!!!

வாழ்வதற்கே - நீ

என் இதயத்தை ....
உன்னை நினைக்காமல் ....
இருக்க தடுப்பு சுவர் ....
போட்டேன் - அதையும்
தாண்டி உன்னை ....
எட்டி வந்து பார்க்கிறது ...
இதயம் ....!!!

காதல் முகவரியில் நீ

நம்
காதல் கண்னில் ....
ஆரம்பித்ததால் .....
கண்பட்டு விட்டது ....
காயப்பட்டுவிட்டது ....!!!

காதலில் நான் ....
தொடக்கப்புள்ளி....
நீ வட்டம் ......!!!

Subscribe to காதல் கவிதைகள்