தமிழ் கவிதைகள்

மதன் மன்மதன்
November 28, 2015 01:08 பிப
பயந்துவிடுவேனாம்.  முறைத்துப் பார்க்கிறாள்! அவளை இழந்துவிடுவேனோ? பயமாகத்தான் நடிக்கிறேன்! என் முகம் காட்டிக்கொடுத்து விடுகிறது என் நடிப்பை அவளுக்கு! குழந்தை முறைக்கும் போது  எப்படிடா நான் ...
முகில் நிலா
November 27, 2015 07:35 பிப
"எப்படிமா இருக்கீங்க"? என்ற  என் செவி தீண்டும் குரலுக்கு சொந்தக்காரன்...!!! நீ அள்ளித் தந்த  அன்பினில் நான் கிள்ளியேனும் தந்திருப்பேனா  என்பதே மனம் உறுத்தும் கேள்வி.,!!! தேவைக்காய் ...
முகில் நிலா
November 27, 2015 07:34 பிப
வெட்டுண்ட கிளையாய் உன் விரலின் இடுக்கில் ஒட்டிக் கொண்டு தொங்குகிறேன்...!!! விட்டுவிடுவாயா என்றல்ல சந்தேகம் எனக்கு...!!! உன்னை விட்டுப் போவேனோ என்பதே நடுக்கம்...!!! நம்பிக்கை என்னும் ...
கவிதையின் கைக்பிள்ளை
இது அபாய சங்கு கால ஓட்டத்தில் களையிழந்து கரைந்து காலமான‌ மனிதத்திற்க்கு மறு வண்ணமிட‌ அவசரத்தை உணர்த்தும் ஆங்காங்கே உதித்த திடிர்சாமி; பெத்த மக்கள் சுகபட‌ செத்த பெத்த ...
மேலும் தரவேற்று