தமிழ் கவிதைகள்

rupan
டிசம்பர் 01, 2015 11:49 பிப
வானம் அழுததால் இந்த நிலை. கடலும் வானும் பூமியும் அழுது ஏழையின் வீட்டை ஏழ்மையாய் பதம் பாரக்க இரவும் பகலும் கண் விழித்து. ஏக்கம் கலந்த தூக்கங்களும் ஏழ்மை வாழ்வை புரட்டி போட்டு. வீதியின் நடுவே மின் ...
கே இனியவன்
டிசம்பர் 01, 2015 06:33 பிப
ஒப்பாரி வீட்டிலும் அழகு  ஒன்றுகூடலிலும் அழகு  -------மலர் மாலை--------- @@@ தொண்டனுக்கு பிழைப்பு தலைவனுக்கு உழைப்பு -------தேர்தல் ----------- @@@ உடல் முழுதும் நெருப்பு ...
கே இனியவன்
டிசம்பர் 01, 2015 05:37 பிப
உனக்காக இருக்கவா ....? உனக்காக இறக்கவா - உன் முடிவு ...!!! @@ காதல் இருவழியில் இன்பத்தை தந்து .... ஒரு வழியில் துன்பத்தை தருகிறது ....!!! @@ காதலில் நினைவுகள் முற்கள் .... கனவுகள் மலர்கள் ...
கே இனியவன்
டிசம்பர் 01, 2015 04:39 பிப
ஒருநாள் .... பேசாமல் இருந்தால் கூட .... பைத்தியம் பிடித்துவிடும்.... தயவு செய்து பேசிவிடு ..... என்று கெஞ்சினால் அன்று ....!!! + இன்று .... எப்போதும் பேசிக்கொண்டு ... இருக்காதே பைத்தியம்போல் ...
கே இனியவன்
டிசம்பர் 01, 2015 04:15 பிப
காதல்  எதிர் பார்ப்புகள் இல்லாதது  இருந்தாலும்உன்னிடம் .... நான் எதிர்பார்த்ததை .... காட்டிலும் அதிகமாக ... இருக்கிறது ..? காதல் ......!!! + எதிர்பார்ப்புக்கள் .... அதிகமானதால் ...
மேலும் தரவேற்று