புதிய கவிதைகள்

எழுதுங்க எழுதுங்க என்னவும் எழுதுங்க.....

kanageesh's படம்

எழுதுங்க எழுதுங்க

என்னவும் எழுதுங்க

எழுத்துக்கு ஏது தடையே…

 

ஓட்ட வாய்...!! -Mano Red

Mano Red's படம்

வாயுள்ள பிள்ளை
பிழைத்துக் கொள்ளும்,
ஓட்ட வாயுள்ள பிள்ளை
உளறினாலும்
பேசிப் பேசியாவது
பிழைப்பைத் தேடிக் கொள்ளும்..!!

முகநூல்

josephjose's படம்

இன்று நாம் மனிதர்களின்
முகத்தையும் பார்ப்பதில்லை
நூல்களையும் பார்ப்பதில்லை
முகநூளில் இருக்கும் நாம்

joseph

அம்மா அம்மா எந்தன் அம்மா

kanageesh's படம்

அம்மா அம்மா
எந்தன் அம்மா
அன்பில் உன்போல்
யாருமில்லையம்மா

உன்னைத் தொடர்ந்தே
நான் வருவேன்
உன்னை எப்படி
நான் மறப்பேன்

காதல் பந்து

*

நான்

விசும்பலை

ஒளித்து வைத்திருப்பது போல

நீ

காதலை வைத்திருக்கிறாய்

*

நீ

எனக்குக்

காதலாக கிடைத்திருக்கிறாய்

ஆனால்

மீண்டும் மீண்டும் வா

*
கண்களுக்குத்
தெரியாத கம்பிகளால்
என்னை
சிறை வைத்திருக்கிறாய்
*
அதில்
நிம்மதியாக
உன்னை
நேசித்து வாழ்கிறேன்
*
கதவு திறக்க

புன்முறுவல்

*

உன்னைப்போல்

ஏன்

யாருமே சிரிப்பதில்லை?

பூமியில் கிடைக்காத

பதிலுக்கு

வானத்திலிருந்து

செயற்கைக் கோள்

செய்தி அனுப்பியது

நண்பன்..

ஏன்?...

ஏதற்கு?..

என்ற கேள்வி

எனக்குள் எழுவதுன்டு

உன்னை பர்ர்க்கின்ற

போது மட்டும்.....

அது எப்படி எனக்குள்

புகுந்து என்கனயே...