புதிய கவிதைகள்

உண்ணல் பெயர்கள்

உண்ணல்  பெயர்கள்

        பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

செவிக்குணவாய்   நற்கருத்துச்   சொற்க   ளிட்டால்

            செம்மையான   அறிவுதனில்   உயர்வான்   மாந்தன்

உண்மைத் தமிழனாய் உயர்வானோ

உண்மைத் தமிழனாய் உயர்வானோ!

                                    பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

தமிழாநீ தமிழ்மொழியை மதிக்க வில்லை

தண்ணீரைக் காப்போம்

தண்ணீரைக் காப்போம்!

  பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

நிலத்தடியில்  நீர்நிறைந்தி  ருப்ப  தற்கே

            நிலம்மீது  பெய்கின்ற  மழையின் நீரைப்

இலைகள்

எத்தனைப்   பெயர்கள்   இலைகளுக்கே

   பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

முத்தமிழ்போல்   இனித்திங்கே   பெருமை   சேர்க்கும்

தொ(ல்)லைக்காட்சி

தொ(ல்)லைக்காட்சி

     பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

 

திரைமறைவுக்    காட்சிகளைத்   திரையில்   ஓட்டி

            திமிர்கின்ற   இளமைக்குத்   தீனி   போடும்

நின் எண்ணத் துகள்கள்...! <3

ninnaich saranadainthen's படம்

தென்றலாய் வருடிக் கொடுக்கும்
உன் தங்க விரல்கள்,
எப்போதும்....
புன்னகை மாறா உன் நிலா முகம்,
தொடாமல் தொட்டுச் செல்லும் உன் தாவணி முனை,
எனைப் பார்த்து..

வலிக்கிறது

rithiraj's படம்

அவன் எனை விட்டு சென்றிருந்தால் கூட

மரணம் எனும் ஒரு வலியோடு முடிந்திருக்கும் போல

ஆனால் எங்கே  எனை

விட்டுவிட்டு சென்றுவிடுவானோ என்ற பயம்தான்

வாழும் வரிகளில் வாழும் கண்ணதாசன்

     வாழும்  வரிகளில்  வாழும்   கண்ணதாசன்

                      பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

புரட்சித்தீ   விடுதலையை   மூட்டி  விட்டான்

நிறைகுறைகள்...!! - Mano Red

Mano Red's படம்

மனிதர்களை விட
மரங்கள் அதிகம்
இருக்கும் இடம்
நிம்மதியாகவும்,
உண்மையாகவும்
இருக்கிறது ...!!