புதிய கவிதைகள்

கண் இமைக்கும் நேரத்தில் kaN imaikkum நேரத்தில்

manoranjan's படம்
!
" கண் இமைக்கும் நேரத்தில் 
மறைவது மின்னல் 
அந்த மின்னலை வி

படபடப்பு துடிதுடிப்பு padapadappu thudithudippu

manoranjan's படம்
!
" உன் கண்களில் தான் 
பூகம்பமா இல்லை 
என் இதயத்தில் தான் பூகம்பமா 

ஆயுள் முழுவதும் aayuL muluvathum

manoranjan's படம்
!
" உன் நினைவுகளை மட்டும் 
சுமந்துக்கொண்டு இருக்கும் நான் 
உன்னை ஆயுள் 

அதிகபடியான அன்பு athigapadiyaan anpu

manoranjan's படம்
!
" நீ என் மேல் வைத்துள்ள 
அதிகபடியான அன்பால் தான் 
உன்னை எந்த நேரத்திலும் 

உன்னை கானாத நேரம் unnai kaanaatha neram

manoranjan's படம்
!
" உன்னை கானாத நேரம் எல்லாம் 
உருக்கமும் புழுக்கமும் தான் மிஞ்சிகிறது 

உன்னை சுவாசித்த பிறகு unnai suvaasiththa piRaku

manoranjan's படம்
!
" சுவாசிக்க சுவாசம் இன்றி தவிக்கிறேன் 
நீ சென்ற நேரத்தில் இருந்து 

என் மௌனத்திற்கு காரணம்en maunaththiRku kaaraNam

manoranjan's படம்
!
" என் மௌனத்திற்கு காரணம் 
உன் கண்களா தான் இருக்கும் 
ஏன் எ

சின்னதாய் ஓர் சிந்தனை

மெளனத்துணைவியுடன்
மலர்தூவி செல்கையில்
மனமாய் வந்தது மறக்கவிடாத நேசம்_

அழகுசிரிப்பில் அசடு நிரம்பி வழியும்.
அகழ்விளக்கில் ஒளி பெருகி சிதறும்.