தமிழ் கவிதைகள்

முகில் நிலா
October 06, 2015 11:33 முப
என்னை ஏங்க வைக்குறாய்... எப்போதும் நினைக்க வைத்து... கண்ணில் நுழைந்தவள் நெஞ்சில் அமர்ந்துவிட்டு சுழற்றுகிறாய் சோழியாய்,., அழவைத்து அணைக்கிறாய் அன்பில் எனை ...
முகில் நிலா
October 06, 2015 11:24 முப
மண் குடிசையும் மழைக்கு ஒழுகா கூரையும் மரத்தடி நிழலும் வாய்க்கால் நீரும் வரப்புகளின் பசுமைவிரிப்பும் நம்மை தாலாட்டிய தாய்மடி அன்றோ???? அடுக்கடுக்காய் கட்டிடங்கள் மூச்சு முட்டும் ...
முகில் நிலா
October 06, 2015 11:22 முப
எண்ணங்களை எழுத்தாக்கிய எனக்கிப்போதெல்லாம் எழுதுதல் கடினமானதே....!!!! சுழன்று ஓடும் நதியின் போக்கில் ஆர்பரித்த என் எழுத்துகள் ஆரவாரமற்று அடங்கிப்போனதே...!!! அழுகையும் கோபமும் ஆற்றாமையும் ...
Mano Red
October 06, 2015 10:54 முப
களிமண்ணாக இருந்தாலும் கடும் தவமிருந்தே, குழந்தைகளின் கையால் உடைந்து போவதற்காக பிறக்கின்றன பொம்மைகள்.! உடைந்த சத்தத்துக்கும் சத்தம் கேட்டு ஓடி வரும் பெரியவர்களின் திட்டுதலுக்கும் இடையில் ...
Mano Red
October 06, 2015 10:30 முப
விரல் மடக்கி குரல் திருத்தி தலை கவிழ்த்து - நான் யாரென்பதை நிருபிக்க, ஒவ்வொரு முகத்திற்கும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு முகமூடியைக் கழற்றி எறிகிறேன்.   இருளில் விழுகிற நிழலின் வால் பிடித்து ...
மேலும் தரவேற்று