புதிய கவிதைகள்

உன்னகென தவிக்கும் என் நொடிகள்

kavithakavithai's படம்

கண்கள் பேசும் மொழி புரியாத உன்னக்கு...

மௌனம் பேசும் மொழியும் அறியாத உன்னக்கு...

இன்னமும் விரிந்துகிடக்கிறது இனியதளம்...

தாய் மடியில் சாய்ந்தாற் போல் உணர்கிறேன்

தளத்தில் கால் பதிக்கையிலே...

மெல்லிதாய் புறப்படும் நெடுமூச்சும்

மௌனமாய் உருண்டோடும் விழிநீரும்

இது குளிர்காலக் கவிதை...!! - Mano Red

Mano Red's படம்

குளிரில்
மனம் விட்டு பேச
ஆசை தான்..,
மனதை எங்கோ விட்டு விட்டு
யாரிடம் எதைப் பேச...!!

நித்திரை கலயுதடி

Thiruppathi's படம்

மார்கழி மாத இரவில்
சித்திரமாக உன்முகம்
என் கனவில் வர
நித்தம் நித்தம் வீ பூக்கும்
நிரந்திரமாக என்னுயிர் வாங்கும்
சூத்திரம் ஏதும் உண்டோ

சுயநலம்

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்
சுயநல வேள்வியில்   சுயத்தையே இழக்கிறாய்   சுகநல ஆசையில்
சுருங்கிப் போன இதயமாகிறாய்  

உன் நிழல் தேடும் உயிர்....

kanageesh's படம்

நீ மாறிவிட்டாய் உன்

அத்தனை செயல்களும்

மொத்தமாய் மாறிப்போய்விட்டது….