புதிய கவிதைகள்

சிறைக்குள் செல்வது எப்படி

*

பிரிந்திருந்தாலும்

நினைவுகளால்

என்னைக்

கட்டி வைத்திருக்கிறாய்

*

உனது

மகிழ்ச்சியையும்

துயரத்தையும் தாங்கியே

நான் உலவுகிறேன்

வஞ்சக வலை வீசுகிறாள்...!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

பொய்யாக
நிலவொன்று செய்து
என் வானில்
உறவாட வைத்து
நிழலாக மழை பெய்கிறாள்..!!

நெஞ்சில் நிறைந்த‌ பிஞ்சு மலர்கள்

karthikemperror's படம்

ஆண்டவனே இதுதான்

நீ அருள்புரியும் அழகா?

நிவேதனம் உனக்கு

தீயில் வெந்த‌ உடலா?

 

நன்னெறி கற்றுவர‌

வந்தமர்ந்த‌ பிள்ளைகளை

வெள்ளரிப் பழங்களாய்

கண் இமைக்கும் நேரத்தில் kaN imaikkum நேரத்தில்

manoranjan's படம்
!
" கண் இமைக்கும் நேரத்தில் 
மறைவது மின்னல் 
அந்த மின்னலை வி

படபடப்பு துடிதுடிப்பு padapadappu thudithudippu

manoranjan's படம்
!
" உன் கண்களில் தான் 
பூகம்பமா இல்லை 
என் இதயத்தில் தான் பூகம்பமா 

ஆயுள் முழுவதும் aayuL muluvathum

manoranjan's படம்
!
" உன் நினைவுகளை மட்டும் 
சுமந்துக்கொண்டு இருக்கும் நான் 
உன்னை ஆயுள் 

அதிகபடியான அன்பு athigapadiyaan anpu

manoranjan's படம்
!
" நீ என் மேல் வைத்துள்ள 
அதிகபடியான அன்பால் தான் 
உன்னை எந்த நேரத்திலும் 

உன்னை கானாத நேரம் unnai kaanaatha neram

manoranjan's படம்
!
" உன்னை கானாத நேரம் எல்லாம் 
உருக்கமும் புழுக்கமும் தான் மிஞ்சிகிறது 

உன்னை சுவாசித்த பிறகு unnai suvaasiththa piRaku

manoranjan's படம்
!
" சுவாசிக்க சுவாசம் இன்றி தவிக்கிறேன் 
நீ சென்ற நேரத்தில் இருந்து 

என் மௌனத்திற்கு காரணம்en maunaththiRku kaaraNam

manoranjan's படம்
!
" என் மௌனத்திற்கு காரணம் 
உன் கண்களா தான் இருக்கும் 
ஏன் எ