புதிய கவிதைகள்

நம்மை பிரிக்க வரும் வில்லன் ...!!!

நீ பயணத்துக்காக
பேரூந்தை எதிர்பார்க்கிறாய்
நான் செத்துக்கொண்டு  
இருக்கிறேன்....!!!
எனக்கு வரப்போகும்
பேருந்து நம்மை
பிரிக்க வரும் வில்லன் ...!!!

சின்ன காதல் வலி கவிதை

என்
பழடைந்த இதயத்தில்
நீ தலைகீழாய் தொங்கும்
வௌவால் ...
தலைகிழாய் தொங்கும்
காதலாய் போய்விட்டாய்
இருக்குறாயும் இல்லை
பறக்குறாயும் இல்லை ....!!!

 

போய் வா!

*

கண்களில்

காதலின் மெல்லிழையுடன்

சற்று நேரத்தில்

புறப்படப்போகும்

இரயில் பெட்டியில் நீ

*

சந்திக்க வந்த

பரபரப்பில்

சூரியத்தாமரை

kaaviyan's படம்

கவிஞன் கண்ணில் சிக்கும்

பெண்கள் யாவரும் முழுமதியாம்-ஆனால்

நீ மட்டும் எனக்கு சூரியனே !!

 

நம்  காதலில்

இது தான் கவிதையா...??(Mano Red)

Mano Red's படம்

எதுகை மோனை
இயைபுகளுடன்,
எதற்கும் உதவாத
இயல்பு மீறிய வார்த்தைகளில்
எதைச் சொன்னாலும்
அதுதான் கவிதையா...??

கண்ணதாசன்

grapes mahendran's படம்

அகிம்சையும் வாய்மையும்

அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா?

காந்தியை படியுங்கள்.

சில மாதங்கள் போதும்!

 

அமைதியும் ஆன்மிகமும்

அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா?

காதல் தவிப்பு

umaya's படம்

உன்னை பார்க்கும் ஒவ்வொரு நொடியும்...
உள்ளுக்குள் ஏதோ நடுக்கம்...
என்னை மறந்து பார்க்கிறேன் உன்னை நீ பார்க்காத‌ போது....
இதழ்கள் சொல்ல‌ வேண்டியதை

விழியே யாசகமிடு

விடை கேள்வியென்பதால்
நின் விழி நடத்திடும் வேள்வியின்
பெருஞ்சூட்டினில் பொடியனாகி
கவியும் பொதியாகி
சுமந்து சுமந்து சுயம் மறந்து
மறைந்து வருகிறேன்...

பெறுதலோ ! எடுத்தலோ !

கீறலில் கதறும் விழிகள்

ஓலமிட முயன்றும் வாயற்ற இமைகள்

சுமையென உப்புகரித்துடும் உமிழ்நீர்

விழிபாரம் இறக்கி இதழ் ஓரம் கடக்கிறது

ஈர்ப்பு விசையினிலே