தமிழ் கவிதைகள்

பாெத்துவில் அஜ்மல்கான்
செப்டம்பர் 29, 2016 12:55 பிப
உனக்காக சில வரிகள் என் பிறந்த நாள் அவள் என்னை மறந்த நாட்களாய் உள்ளது  நான் மறைந்த நாள் அவள் திருமண நாள்  ஆகிவிட்டது நான் இறந்தும் உடைக்கிறாள் இரவு பகலாய் என் காதலை காதலில் நான் ...
காளீஸ்
செப்டம்பர் 29, 2016 12:00 பிப
வாழ்க்கையில் எனக்கென எதுவுமில்லையென இருந்தேன், வந்தாய் வாழ்க்கை இதுவெனச் சொல்லி, நமக்கான வாழ்க்கையாக மாற்றினாய் - இதோ வாழ்கிறேன் உனக்கும் சோ்த்து நாம் சுற்றித்திருந்த இடத்திலெல்லாம் நீ ...
பூங்கோதை செல்வன்
செப்டம்பர் 29, 2016 10:36 முப
நானென்றும் எனக்கென்றும் என் நினைவே சரியென்றும் நினைத்ததெல்லாம் பேசி நினைவையெல்லாம் நிகழ்த்தி பேசுபொருளானாய் நீயே - என் பேதை நெஞ்சமே.... 
மேலும் தரவேற்று