புதிய கவிதைகள்

தமிழைக்கண்டேன்

தமிழைக்கண்டேன்

    பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

இயற்கையெழில்     கொஞ்சுகின்ற    கோலா    லம்பூர்

            இனியதமிழ்   கலப்பின்றி   ஒலிக்கும்   நல்லுர்

பெண்சிசுவைக் காப்போம்

பெண்சிசுவைக்   காப்போம்

                              பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

இருட்டினிலே    வாழ்கின்றார்   பெண்கள்1  இங்கே

வயசுக் கோளாறு..!! - Mano Red

Mano Red's படம்

கள்ளமில்லா
வயது தான் இது,
இருந்தாலும்
மெல்ல மெல்ல
கள்ளத்தனம் ஒன்று
மனதினுள்ளே குடியேறும் ..!!

அவன் மட்டும் அழைக்கிறான்,,,,,,

kanageesh's படம்

சில சமயம் படித்தும்
பல முறை படிக்காமலும்
அழித்துக்கொண்டே இருக்கிறேன்…..

ஆனாலும் அழுப்பின்றி
குருஞ்செய்தி அனுப்பிகிறான்
ஒரு நாள் கூட தவறாமல்….

குளவிக் கூடும் மக்கள் குழுவும்

yarlpavanan's படம்

குளவிக் கூட்டுக்குக் கல்லெறிந்தால்
உள்ள குளவிகள் எல்லாம்
மெல்லச் சூழல் எங்கும்
பறந்து பறந்து கொட்டுமே!

மனம் மாறிய மன்னன்

மனம்  மாறிய  மன்னன்

  பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

போர்செய்து   நாடுகளை   வெல்லு   கின்ற

            பேராசை   கொண்டவொரு   மன்னன்   தன்னின்

கல்வி

கண்ணின் கருமணியாய்...

கருவில் உயிர்த்துளியாய்...

மனிதனின் வளர்ச்சியில் உமக்கும் பெரும் பங்கு...!

 

கடவுளே என்றாலும்~உன்,

உறவு இல்லையென்றால்

வா அன்பே இது உனக்கான இராகம்_5

kanageesh's படம்

வெகுதூரம் நின்றே எனைப் பார்க்கிறாய்

இமை மூடி விழியை சிறை செய்கிறாய்

என் மகளும் தாய் தான்...

விழிகளில் செவ்வூற்று....

வழிந்தது அவள் குரல் கேட்டு...!

 

ஓடி வந்து கட்டிக்கொண்டால் தங்கமகள்...

அவள் காட்டிய பாசம் அன்னையின் நகல்...!

 

அன்று,

காதல் (தற்)கொலைகள்...

உச்சி முகர்ந்து உள்ளங்கை போர்த்தி,

கட்டித்தங்கம் இழைத்து பூட்டி...

கார்மேகம் கரைத்து ....,

ஊர் கண்(திருஷ்டி) அகல 'மை' வைத்து,

யான் கண்டு ரசித்ததெல்லாம்~இன்று

மங்கள வார்த்தை செபம்‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍~ எனது நடையில்...

அருள் நிறை மரியே வாழ்கவே தாயே...!

கர்த்தரின் கருணை உம்முடன் சரியே....

பெண்களுக்குள்ளாசி பெற்றவள் நீரே,

உம் திருவயிற்றில் வளர்பிறை இறையே...!

 

முதலுதவி

முதலுதவி

   பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

கனிமரங்கள்   நிழல்கொடுக்கும்   சாலை   தன்னில்

            காலைநேரம்   தந்தையொடு   மகனும்   சேர்ந்தே

தெளிவு பெற்றான்

தெளிவு  பெற்றான்

   பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

முதியவர்தாம்   உடல்தளர்ந்து   கைந   டுங்கும்

            முதுமையிலும்   சாலையோரம்   மரத்தின்   கன்றைப்