அன்பு கவிதைகள்

குழந்தைகள் கவிதைகள்

ஆயிரம் துயரங்களுடன் ...
வீடு வரும் போது ....
அத்தனையும் காற்றோடு
பறந்துவிடும் அன்பு
குழந்தையின் சிரிப்பால் ...
அது சிரிப்பல்ல ....
இறைவனின் வரம் ....!!!

 

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_19

kanageesh's படம்

சோலக் கொள்ள பொம்மயாட்டம்

என்னை ஜோடியாக நீ சேர்க்க

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_18

kanageesh's படம்

கற்பூரம் ஏத்தி வச்சேன்

காத்து பட்டு அணைசிடுச்சி

ஒப்புதல நீ சொன்ன சொல்லு

பொய்கையில் நீராடிய தென்றல்

kalpana.bharathi's படம்

 

பொய்கையில்

நீராடி வந்த தென்றல்

பூந்தோட்டத்தில் புகுந்தது !

குளிர்ச்சியில்

மலர்கள் புதிதாய்ப் பூத்துச்

சிரித்தன !

~~~கல்பனா பாரதி~~~

நினைவில் அம்மா

pandima's படம்

 

அம்மா அனைப்பில்
நினைவில் மட்டுமே

வந்திடுங்கள் அம்மா
எனக்கு வேண்டும்
 
இறுக்கித் தழுவிட
தலை கோதிட

உள்ளம் நெகிழ்ந்திட
வருவது வரட்டும்

நினைவெல்லாம் அம்மா ....!!!

எழுந்து நடக்க பழகிய போது ...
விழுந்து விழுந்து எழுந்தேன் ..
நான் விழும்போது மனத்தால் ..
தானும் விழுவது வேதனை ...
பட்ட என் அம்மா ....!!!

புதுக்கவிதை !

சற்று புதியதொரு வானிலை
அனல் நீங்கி தனல் என
உணரச் செய்துவிட்டு
உறங்க சென்றுவிட்டாய்
புதிதாக இருக்கிறது
புருவம் உயர்த்தி
இட்டு அவிழ்த்த புதிர்கள் யாவும்

நான் எப்படி உயிர் துறப்பேன்!!!

kanageesh's படம்

கதவுகள் திறவாயோ

உந்தன் மெளனம் களைவாயோ?

கண்ணா தேடுகிறேன்

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_17

kanageesh's படம்

வெள்ளி நிலா வானத்திலே

வெளிச்சத்தோட இருக்கையிலே

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்