அன்பு கவிதைகள்

உன்னை கானாத நேரம் unnai kaanaatha neram

manoranjan's படம்
!
" உன்னை கானாத நேரம் எல்லாம் 
உருக்கமும் புழுக்கமும் தான் மிஞ்சிகிறது 

உன்னை சுவாசித்த பிறகு unnai suvaasiththa piRaku

manoranjan's படம்
!
" சுவாசிக்க சுவாசம் இன்றி தவிக்கிறேன் 
நீ சென்ற நேரத்தில் இருந்து 

என் மௌனத்திற்கு காரணம்en maunaththiRku kaaraNam

manoranjan's படம்
!
" என் மௌனத்திற்கு காரணம் 
உன் கண்களா தான் இருக்கும் 
ஏன் எ

கோபம் கொண்ட கண்கள் koopam koNda kaNgal

manoranjan's படம்

[ கோபம் கொண்ட கண்கள் koopam koNda kaNgal ]
!
கோபம் கொண்ட 
சுழனலம் உள்ள கண்களுக்கு மத்தியில் 
சுழனலம்

கண்களை ஏங்க வைக்காதே kaNkalai eenga வைக்காதே

manoranjan's படம்

[ கண்களை ஏங்க வைக்காதே kaNkalai eenga வைக்காதே ]
!
எப்போழுதும் உன் உதடு மட்டும் தான் 
மௌனம் சாதிக்கும் 

தவிக்க விடும் கண்கள் thavikka vidum kaNkal

manoranjan's படம்

[ தவிக்க விடும் கண்கள் thavikka vidum kaNkal ]
!
என்னை பார்ப்பதையே மறந்த உன் கண்கள் 
எப்போழும் தவிக்க விடும் கண்கள் 

உணர்வு தான் காதல் unarvu thaan kaathal

manoranjan's படம்

[ உணர்வு தான் காதல் unarvu thaan kaathal ]
!
"காத்து இருப்பதையே 
சுகமாக நினைக்கும் ஒரு உன்னதமான 
உணர்

உன் இமைகளுக்கே un imaikalukkee

manoranjan's படம்

[ உன் இமைகளுக்கே un imaikalukkee ]
!
" மீண்டும் மீண்டும் 
ரசிக்கும் உன் இமைகளுக்கே !! 
" சமர்ப்பிக்கி

இதழ்களுக்கு ஆயிரம் முத்தங்கள் ithazgalukku aayiram muththangal

manoranjan's படம்

[ இதழ்களுக்கு ஆயிரம் முத்தங்கள் ithazgalukku aayiram muththangal ]
!
" பார்வைகளை வாங்கிக்கொண்டு 
பதிலுக்கு ஒரே ஒரு சிரிப்பை ம

இந்த பார்வை intha paarvai

manoranjan's படம்

[ இந்த பார்வை intha paarvai ]
!
இந்த பார்வையினால் தானே 
விழித்தப்பட்டேன் கத்தி இல்லாமல் ரத்தம் இல்லாமல் 

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்