அன்பு கவிதைகள்

குழந்தையும்,தெய்வமும்..!!(Mano Red)

Mano Red's படம்

மனதில் மந்திரம் சொல்லி
கோவிலைச் சுற்றும்
அம்மாவின் பின்னால்
விளையாடிக் கொண்டே
வந்தது குழந்தை..!!
குழந்தையின் பின்னால்
நடந்து வந்தார் கடவுள்...!!

அன்பு காதலனே...!

அன்பு  காதலனே

    அன்பு  காதலனே...!
       
   
    நீ  எவ்வளவு  தூரத்தில்  இருந்தாலும்
    உனை  சுற்றியே  என்னுலகம்  இருக்கும் ...
   
    என்றோ  பேசிய  காதலின்  மொழி

சிந்தையில் நிறைந்தவள்...

jovialbala's படம்

சிந்தனைச் சுவடெங்கும் உன்

முகம் தானடி...

சிந்தையில் நிறைந்தவளே!!!

 

உன் முகம் கண்டதும்

சிந்திக்க வகையில்லாமல் செய்துவிடும்

என்னருமைச் செங்கதிரே!!!

கணவருக்கு பிறந்த நாள்

pandima's படம்

உங்கள் உயிரினில் சிறு தளிராய் இனைந்தேன்
என் நேசத்தின் வேர்களி்ல் சுவாசமாய் நீங்கள்

தாயன்பு..

Priya Rajan's படம்

தாயே ! பூமிக்கு வந்த நாளிலே...

முதல் முதலில் அழைத்தது உன்னைத்தான்...

அம்மா..! அம்மா..! என்று...

முகம் தெரியாமல்... மொழி தெரியாமல்...

பூசை!

rajudranjit's படம்

வானம் குடை
வளர் நிலவு
வழிகாட்டி.....

சிரிக்கும்
நட்சத்திரங்கள்
மயக்கத்தில்
நான்.......

தென்றல் வீச‌
தேகம் குளிர‌
மோகம்......

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்