தமிழ் கவிதைகள்

கவிப்புயல் இனியவன்
ஆகஸ்ட் 09, 2016 06:45 பிப
உயிரும் நீ உயிரெழுத்தும் நீ  ------ அ ன்பை நாடினேன் .. ஆ வலோடு காத்திருந்தேன்.. இ ன்பத்தை தந்தாவள்.... ஈ ட்டிபோல் குற்றுகிறாள்....!!! உ ள்ளம் ஒன்றும் கல் இல்லை .. ஊ னமுற்று  பேசாமல் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
ஆகஸ்ட் 09, 2016 12:01 பிப
நண்பனுக்கு திருமண வாழ்த்து மடல் -------- என் .... உயிர் நண்பனுக்கு இன்று .... திருமணநாள் .....! வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை ..... அணுஅணுவாய் பங்கேற்ற .... என் இனிய நண்பனுக்கு ..... இன்று திருமண ...
கவிப்புயல் இனியவன்
ஆகஸ்ட் 08, 2016 07:21 பிப
பிறந்தவுடன் ..... அழுங்குழந்தையே.... உயிர் வாழும் .....!!! இப்போதுதான் .... புரிகிறது ..... உன்னை பிரியும்போது .... அழுவதற்கு ..... ஒத்திகை பார்த்திருக்கிறேன் .....!!! பிறந்தபோது ...
கவிப்புயல் இனியவன்
ஆகஸ்ட் 08, 2016 07:08 பிப
இந்த ஜென்மத்தில் ..... அழிவே அழியாது .... முதல் காதல் பேசிய ..... வார்த்தைகளும் .... நினைவுகளும் .......!!! துவையல் இடித்த ..... உரலை  துடைத்தாலும் .... உரலில் ஓரத்தில் ..... துவல்கள் ஒட்டி ...
thangamprethy
ஆகஸ்ட் 08, 2016 07:00 பிப
சகமனிதனின் மேல் கொண்ட நம்பிக்கையின் அடையாளம்
மேலும் தரவேற்று