அன்பு கவிதைகள்

போய்விடு அன்பே போய்விடு......

kanageesh's படம்

போ போ போ போ

போய்விடு அன்பே போய்விடு

புன்னகை பொய்தான்

மெளனம்.......

kanageesh's படம்

உன்னிடம் சொல்ல ஓராயிரம் வார்த்தைகள்

என் தொண்டைக் குழி தாண்டி விம்மி நிக்கிறது...

சொல்லப்பட்ட எத்தனையோ வார்த்தைகள்

என்னை ஏளனமாய் பார்க்கையில்

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_8

kanageesh's படம்

 

கேணி நிரம்பிடுச்சி

ஏரி குளம் நம்பிடுச்சி

ராசா நீ மனசு வச்சா

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்