அன்பு கவிதைகள்

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_11

kanageesh's படம்

எத்தனை நாளைக்கி,,,,

நான் காத்திருப்பேன்??

என் ஆசைய நெஞ்சில,,,,

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்