தமிழ் கவிதைகள்

கே இனியவன்
டிசம்பர் 01, 2015 06:33 பிப
ஒப்பாரி வீட்டிலும் அழகு  ஒன்றுகூடலிலும் அழகு  -------மலர் மாலை--------- @@@ தொண்டனுக்கு பிழைப்பு தலைவனுக்கு உழைப்பு -------தேர்தல் ----------- @@@ உடல் முழுதும் நெருப்பு ...
கே இனியவன்
டிசம்பர் 01, 2015 05:37 பிப
உனக்காக இருக்கவா ....? உனக்காக இறக்கவா - உன் முடிவு ...!!! @@ காதல் இருவழியில் இன்பத்தை தந்து .... ஒரு வழியில் துன்பத்தை தருகிறது ....!!! @@ காதலில் நினைவுகள் முற்கள் .... கனவுகள் மலர்கள் ...
கே இனியவன்
டிசம்பர் 01, 2015 04:39 பிப
ஒருநாள் .... பேசாமல் இருந்தால் கூட .... பைத்தியம் பிடித்துவிடும்.... தயவு செய்து பேசிவிடு ..... என்று கெஞ்சினால் அன்று ....!!! + இன்று .... எப்போதும் பேசிக்கொண்டு ... இருக்காதே பைத்தியம்போல் ...
கே இனியவன்
டிசம்பர் 01, 2015 04:15 பிப
காதல்  எதிர் பார்ப்புகள் இல்லாதது  இருந்தாலும்உன்னிடம் .... நான் எதிர்பார்த்ததை .... காட்டிலும் அதிகமாக ... இருக்கிறது ..? காதல் ......!!! + எதிர்பார்ப்புக்கள் .... அதிகமானதால் ...
Mano Red
டிசம்பர் 01, 2015 10:08 முப
அப்பட்டமாகத் தெரிந்தது அழுக்கேறி இருந்த அவரின் உடை.!   இடதுகையின் முதிர்ந்த தோளில் மாட்டியிருந்த பெரிய கோணிப்பையில் நிரப்பிக் கொண்டே சென்றார் பிளாஸ்டிக் ...
மேலும் தரவேற்று