அன்பு கவிதைகள்

நான் எப்படி உயிர் துறப்பேன்!!!

kanageesh's படம்

கதவுகள் திறவாயோ

உந்தன் மெளனம் களைவாயோ?

கண்ணா தேடுகிறேன்

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_17

kanageesh's படம்

வெள்ளி நிலா வானத்திலே

வெளிச்சத்தோட இருக்கையிலே

அன்பே வந்துவிடு....

kanageesh's படம்

உனக்கென உனக்கென
உருகும் இதயம்
கருகுது அன்பே
அதை நீ அறியலையா?

நெற்றியில் தொடங்கி
பாதங்கள் வரைக்கும்
முத்தங்கள் இட்டது
முழுதாய் நினைவில்லையா?

அம்மா அம்மா எந்தன் அம்மா

kanageesh's படம்

அம்மா அம்மா
எந்தன் அம்மா
அன்பில் உன்போல்
யாருமில்லையம்மா

உன்னைத் தொடர்ந்தே
நான் வருவேன்
உன்னை எப்படி
நான் மறப்பேன்

அம்மா -கடுகு கவிதை

யார் சொன்னது ...?
கூப்பிட்ட குரலுக்கு ...
கடவுள் வராது என்று ...?
கூப்பிட்டு பார் உன்
அம்மாவை  ......!!!

அம்மா
கடுகு கவிதை

 

ஒரு மாணவனின் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள்

sureshmech's படம்

 

அம்மாவின் கையைப்பிரிந்து பள்ளியில் சேர்ந்த காலம்

ஆசிரியர் கைப்பற்றி கற்க ஆரம்பித்த நேரம்

‘அ’ முதல் என்னை இவ்வுலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியது வரை

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்