அன்பு கவிதைகள்

உயிராய் உடன் பிறவா தங்கை - அன்பில் உயிர்க்கும் அண்ணன்

சிறுவயது முதலே
சில உறவால் ஒதுக்கப்பட்டவன்
அன்பையும் அக்கறையையும் தேடி தேடி
அலைந்தவன் நான்

வன்முறை அல்லது அப்பாவி-ismail

ismail123's படம்

கணவன் மனைவி சண்டை
வெகு நேர வாக்குவாதம்
ஓயா தொல்லை அண்டை வீட்டார்க்கு

பிள்ளைகள் பள்ளிப்பாடம் படிக்க முடியவில்லை
வீட்டு வாசலை தேடி வந்தவர்கள் அனைவரும் திரும்பி செல்கின்றனர்

படபடப்பு துடிதுடிப்பு padapadappu thudithudippu

manoranjan's படம்
!
" உன் கண்களில் தான் 
பூகம்பமா இல்லை 
என் இதயத்தில் தான் பூகம்பமா 

ஆயுள் முழுவதும் aayuL muluvathum

manoranjan's படம்
!
" உன் நினைவுகளை மட்டும் 
சுமந்துக்கொண்டு இருக்கும் நான் 
உன்னை ஆயுள் 
Subscribe to அன்பு கவிதைகள்