அன்பு கவிதைகள்

அன்னை

kaaja's படம்
அன்னை

 

ஆனந்த மழை பெய்தது என் இதயத்தில் ...,
அயல்நாட்டிலிருந்து வந்து
அன்னை முகம் பார்த்தவுடன் ...!

உடுமலை சே.ரா.முஹமது

அனல் மேல் தவிக்கிறேன்......

kanageesh's படம்

காத்து வேகமா
அடிச்சிருச்சோ
தூசி ஏதும் வந்து
விழுந்திருச்சோ

ஊத்து கண்ணுல
சுரந்திருச்சோ
உள்ளம் தான்
அது புண்ணாச்சோ?......

பொன் தமிழ் எங்கள் செந்தமிழ்

பொன் தமிழ் எங்கள் செந்தமிழ்
*******************************

மொழிகளுக்குள் உயிரெழுத்து-தமிழ்.!
விடும் மூச்சலையின்
பேச்சலையில் தேன்-தமிழ்.!

பாசத்தின் முன்

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

பாறை போன்ற மனிதனும்

பாசத்துக்கு பணிந்திடுவான்!

பாறையின் பிளவில் வளரும்

பெரிய மரம் போல்

சிறு விதை போலொரு அக்கறை

அன்புக்கு ஆதாரமாகும்!

ஆதாரத்தின் விழுது

ஆசான்

பள்ளி படிப்பை தாண்டி வந்த 

பாறைகள் நாங்கள் .......

எங்களை பக்குவமாக்கி 

சிறிது சிறிதாய் சிலை வடித்த 

சிற்பிகள் நீங்கள் .......

ஊதாங்குழலுக்கும் வலி

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

ஊதி ஊதி 

ஊதாங்குழலுக்கு வலியும்

காற்றுக்கு களைப்பும்

வந்ததோ என்னவோ...?

ஆனால்

எனக்கு மட்டும் இல்லை!

என் மகனுக்காக

சமைப்பதில்

நாடகக்காரி

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

பாத்திரத்தில் ஒட்டியுள்ள

பருக்கைகளைக் கூட

பிடிக்குமே சாப்பிடு- என

நம் தட்டில் 

போட்டுவிட்டு

உள்ளேபோய் 

சாப்பிடுவது போல்

பாவனை செய்யும்

இறக்கைகளில் மறைத்து

vishnuvardhan_miruthinjayan's படம்

கயவர்கள் உலகமடா

கண்ணே!

கள்வர்கள் ஊறடா

கண்மணியே!

காப்பதற்கு

நம்பிக்கையாய் ஆளில்லை!

ஆதலால்

இறக்கைகளில் மறைத்து

இடையறாது காக்கின்றேன்!

தனிமை

vino dha vijay's படம்

என்னை சுற்றி  எத்தனை பேர் இருந்தாலும் 

நீ இல்லாமல்...தனிமையாகவே உணர்கிறேன்.

ஆனால்,

யாரும் இல்லாத பொழுதுகளில்

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்