தமிழ் கவிதைகள்

கவிப்புயல் இனியவன்
மன்னித்துவிடு .... உன் அனுமதி இல்லாமல் .... உன்னை என் இதயத்தில் .... குடியமர்த்தி விட்டேன் .....!!! எனக்கு உன் அனுமதி .... கேட்டெல்லாம் உன்னோடு .... பேச முடியாது -நான் ... நினைக்கும் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
பட்டாம்  பூச்சியின் அழகை ..... ரசித்தேன்......!!! பூத்து குலுங்கும் ... பூவை ரசித்தேன் .... ஆயிரம் கனவுகளை .... இரவில் ரசித்தேன் ..... !!! என்னவளே .... உன்னை ரசிக்கவில்லை  சுவாசிக்கிறேன் ...
கார்த்திகா    பாண்டியன்
இதழ்கள்  உலர்ந்ததடா உன் முத்தங்களின் துணையற்றுப் போய்; கண்கள் மயங்கக் காத்திருந்தேன் என் கள்வனின் வரவை எண்ணி; மூச்சினில் உன் சுவாசம் நீங்காமல் நிறைந்திருக்க மூர்ச்சை தனை அளிக்கும் என்னவன் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
நானும்  சிறந்த பாடகன் .... குழியல் அறைக்குள் ..... குழிக்கும் போதுவரும்.... நடுக்கத்தால் புதிய புதிய .... சுரங்கள் எல்லாம் வருகிறது ....!!! துணிவாக பாடுகிறேன் .... அரை குறை துணியோடு ...
கவிப்புயல் இனியவன்
சடைத்து நிற்கும் மரத்தை ....... சற்றே கொஞ்சம் உன்னிப்பாய் ..... பார்த்தேன் .............!!! இலைகளின்  அசைவில் சிரிப்பொலி..... உதிர்ந்து விழும் இலையின்.... தியாகம் ...... துளிர்க்கும் இலையின் ...
மேலும் தரவேற்று