அன்பு கவிதைகள்

தவிக்க விடும் கண்கள் thavikka vidum kaNkal

manoranjan's படம்

[ தவிக்க விடும் கண்கள் thavikka vidum kaNkal ]
!
என்னை பார்ப்பதையே மறந்த உன் கண்கள் 
எப்போழும் தவிக்க விடும் கண்கள் 

உணர்வு தான் காதல் unarvu thaan kaathal

manoranjan's படம்

[ உணர்வு தான் காதல் unarvu thaan kaathal ]
!
"காத்து இருப்பதையே 
சுகமாக நினைக்கும் ஒரு உன்னதமான 
உணர்

உன் இமைகளுக்கே un imaikalukkee

manoranjan's படம்

[ உன் இமைகளுக்கே un imaikalukkee ]
!
" மீண்டும் மீண்டும் 
ரசிக்கும் உன் இமைகளுக்கே !! 
" சமர்ப்பிக்கி

இதழ்களுக்கு ஆயிரம் முத்தங்கள் ithazgalukku aayiram muththangal

manoranjan's படம்

[ இதழ்களுக்கு ஆயிரம் முத்தங்கள் ithazgalukku aayiram muththangal ]
!
" பார்வைகளை வாங்கிக்கொண்டு 
பதிலுக்கு ஒரே ஒரு சிரிப்பை ம

இந்த பார்வை intha paarvai

manoranjan's படம்

[ இந்த பார்வை intha paarvai ]
!
இந்த பார்வையினால் தானே 
விழித்தப்பட்டேன் கத்தி இல்லாமல் ரத்தம் இல்லாமல் 

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_9

kanageesh's படம்

யார் யாரோ என் நெஞ்சில்

நெருப்பள்ளி தான் வீச

வந்தேனே உனைத் தேடி

வயோதிக காதல்

மீசை நரையுண்டும்
ஆசைவிடுவதாய்
இல்லை.........!

உன் விழிவிசையில்
மீண்டது
என் முகச்சுருக்கங்கள்........

கனவில்
மிதக்கிறேன்
கண்டபடி....!

போய்விடு அன்பே போய்விடு......

kanageesh's படம்

போ போ போ போ

போய்விடு அன்பே போய்விடு

புன்னகை பொய்தான்

மெளனம்.......

kanageesh's படம்

உன்னிடம் சொல்ல ஓராயிரம் வார்த்தைகள்

என் தொண்டைக் குழி தாண்டி விம்மி நிக்கிறது...

சொல்லப்பட்ட எத்தனையோ வார்த்தைகள்

என்னை ஏளனமாய் பார்க்கையில்

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்