அன்பு கவிதைகள்

நினைவில் அம்மா

pandima's படம்

 

அம்மா அனைப்பில்
நினைவில் மட்டுமே

வந்திடுங்கள் அம்மா
எனக்கு வேண்டும்
 
இறுக்கித் தழுவிட
தலை கோதிட

உள்ளம் நெகிழ்ந்திட
வருவது வரட்டும்

நினைவெல்லாம் அம்மா ....!!!

எழுந்து நடக்க பழகிய போது ...
விழுந்து விழுந்து எழுந்தேன் ..
நான் விழும்போது மனத்தால் ..
தானும் விழுவது வேதனை ...
பட்ட என் அம்மா ....!!!

புதுக்கவிதை !

சற்று புதியதொரு வானிலை
அனல் நீங்கி தனல் என
உணரச் செய்துவிட்டு
உறங்க சென்றுவிட்டாய்
புதிதாக இருக்கிறது
புருவம் உயர்த்தி
இட்டு அவிழ்த்த புதிர்கள் யாவும்

நான் எப்படி உயிர் துறப்பேன்!!!

kanageesh's படம்

கதவுகள் திறவாயோ

உந்தன் மெளனம் களைவாயோ?

கண்ணா தேடுகிறேன்

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_17

kanageesh's படம்

வெள்ளி நிலா வானத்திலே

வெளிச்சத்தோட இருக்கையிலே

அன்பே வந்துவிடு....

kanageesh's படம்

உனக்கென உனக்கென
உருகும் இதயம்
கருகுது அன்பே
அதை நீ அறியலையா?

நெற்றியில் தொடங்கி
பாதங்கள் வரைக்கும்
முத்தங்கள் இட்டது
முழுதாய் நினைவில்லையா?

அம்மா அம்மா எந்தன் அம்மா

kanageesh's படம்

அம்மா அம்மா
எந்தன் அம்மா
அன்பில் உன்போல்
யாருமில்லையம்மா

உன்னைத் தொடர்ந்தே
நான் வருவேன்
உன்னை எப்படி
நான் மறப்பேன்

அம்மா -கடுகு கவிதை

யார் சொன்னது ...?
கூப்பிட்ட குரலுக்கு ...
கடவுள் வராது என்று ...?
கூப்பிட்டு பார் உன்
அம்மாவை  ......!!!

அம்மா
கடுகு கவிதை

 

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்