அன்பு கவிதைகள்

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_14

kanageesh's படம்

மாமா உன்னை நெஞ்சுல சுமக்கிறேன்

சுமப்பது தானே சுகமுன்னு நினைக்கிறேன்

கரம் கோர்த்து விடு

kanniga sakaran's படம்

கனம் பொ௫த்திய
இதயம் வலித்தி௫க்க
தெம்பின்றி தேம்புகிறது

காத்தி௫க்கும் விழிரண்டும்
கண்ணீரோடு சண்டையிடுகிறது

அன்பென்னும் மழை...!! -Mano Red

Mano Red's படம்

உயிரில் பாதி
உணர்வில் மீதி
உணர்ந்து கொண்டேன்
வியந்து நின்றேன்,
தொலைவில் இருந்தும்
விழியில் கலந்தும்
பிரிந்து நடந்தேன்
அழுது சரிந்தேன்..!!

வா அன்பே இது உனக்கான இராகம்

kanageesh's படம்

இடியோடு மழைபேய்கின்றபோது

இடைவேளை தந்து போனாயே நீயும்

முதல் வெட்டு

lishaaniti's படம்

நீர் ததும்பும் இவள் விழிகளிலோ
வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் உள்ள விரிசல்..

அன்னை அவள் அன்பினில் சிரகடித்தவல்
சிலமணிநேர இடை வெளிகளில்
சிக்கி சிறகொடுக்குகிறாள் ...

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்