பல் சுவை கவிதைகள்

தெருவில்
நின்று பலரிடம்
இரங்கி கேட்டும் -தன்
கருவில் வளரும் உயிரை
வளர்க்கும் தெய்வம்
  -------தாய் ----------

 

எல்லாத்துக்கும் மேல....?? (Mano Red)

Mano Red's படம்

இருந்தானோ ..??
இருக்கிறானோ ..??
இல்லை
இருக்கப் போகிறானோ..??

காதலுக்கு கவிதை அழகு ...!!! கவிதைக்கு காதல் அழகு ...!!! (02)

நீ சிரித்த போது
இதயம் சுக்கு நூறாய்
உடைந்தது - அதற்கும்
கவிதை எழுதினேன் ..!!!

நீ அழுதபோது
இதயம் சிதறு தேங்காய்
ஆனது அதற்கும்
கவிதை எழுதினேன் ...!!!

இன்றே கடைசி - இப்படிக்கு குடிகாரன்

kaaviyan's படம்

 

பட்டை பட்டையாய் குடித்தாலும்-என்

பரம்பரை காத்திடும் ஐய்யனாரே !

 

இடைவெளி நீயே!

முயல்களாய் தாவுகிறாய்
உனக்கும்
எனக்கும்
உண்டான இடைவெளியில்....

சிறகுகள் சிலம்பாட
சுவரெல்லாம்
சிரிக்கின்றாய்
சித்திரமாய்...

காதலுக்கு கவிதை அழகு ...!!! கவிதைக்கு காதல் அழகு ...!!!

எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை
தமிழ் எழுத தெரியாத -நீ
கஸ்ரப்பட்டு கவிதை எழுத
வேண்டும் ...!!!

இருள்......

kanageesh's படம்


சித்திரமே நிழலாய்
சிறுஇடை பசியேற்ற,
முத்தச் சுவடுகள்!
வருடிய விரல்கள்!
வாசனை மலர்கள்!

 

Subscribe to தமிழ் கவிதைகள்