தமிழ் கவிதைகள்

கே இனியவன்
October 07, 2015 10:10 பிப
எப்படி தான் ...  இந்த....  காதல் என்னுள் ....  வந்தது என்று ....  சொல்ல முடியாமல் ...  இருப்பது போலவே .....?  எப்போதுதான் ...  என் காதல் ...  கல்யாணத்தில் ...  முடியும் என்று ...
முகில் நிலா
October 06, 2015 11:33 முப
என்னை ஏங்க வைக்குறாய்... எப்போதும் நினைக்க வைத்து... கண்ணில் நுழைந்தவள் நெஞ்சில் அமர்ந்துவிட்டு சுழற்றுகிறாய் சோழியாய்,., அழவைத்து அணைக்கிறாய் அன்பில் எனை ...
முகில் நிலா
October 06, 2015 11:24 முப
மண் குடிசையும் மழைக்கு ஒழுகா கூரையும் மரத்தடி நிழலும் வாய்க்கால் நீரும் வரப்புகளின் பசுமைவிரிப்பும் நம்மை தாலாட்டிய தாய்மடி அன்றோ???? அடுக்கடுக்காய் கட்டிடங்கள் மூச்சு முட்டும் ...
முகில் நிலா
October 06, 2015 11:22 முப
எண்ணங்களை எழுத்தாக்கிய எனக்கிப்போதெல்லாம் எழுதுதல் கடினமானதே....!!!! சுழன்று ஓடும் நதியின் போக்கில் ஆர்பரித்த என் எழுத்துகள் ஆரவாரமற்று அடங்கிப்போனதே...!!! அழுகையும் கோபமும் ஆற்றாமையும் ...
Mano Red
October 06, 2015 10:54 முப
களிமண்ணாக இருந்தாலும் கடும் தவமிருந்தே, குழந்தைகளின் கையால் உடைந்து போவதற்காக பிறக்கின்றன பொம்மைகள்.! உடைந்த சத்தத்துக்கும் சத்தம் கேட்டு ஓடி வரும் பெரியவர்களின் திட்டுதலுக்கும் இடையில் ...
மேலும் தரவேற்று