ஏன் நீ வைத்திருக்கவில்லை ....!!!

கண்ணில் விழுந்தேன்
காதல் கொண்டேன் ..
கண்ணீரால் காதலை
வாழவைக்கிறேன் ....!!!

ஒவ்வொரு இரவும்
கனவில் காண்கிறேன்
உன்னை அல்ல உன்
கண்ணை ........!!!

உன் கண் சிமிட்டலே

கண்
உறங்கி தூங்க‌ மறுக்குது
கண்ணுக்குள் இருந்து கண்
இமையால் குற்றுபவளே....!!!

வாழ்க்கைப் பயணக் க(வி)தை

sengodan's படம்

 

 

வாழ்க்கைப் பயணக் க(வி)தை

 

சன்னலோர இருக்கையில் பயணம்.

சற்றே வாசிக்க நூலெடுத்துப் பிரித்தேன்.

சுவாசத்தை என்நாசி சற்றே சுருக்கியது.

 

போகும் போலிருக்கிறது உயிர்

*

நம் இதயங்களை

காதல்

ஒன்றாக்கியதே

அது கற்பனையல்ல

*

தரிசனம் கிடைக்காமல்

வலிகளின்

இடிபாடுகளுக்கிடையில்

சிக்கியிருக்கிறேன்

*

பெற்றுக் கொண்டேதான் இருப்பேன்....

kanageesh's படம்

அழுப்பின்றி அனுதினமும் ஒன்றோ

இரண்டோ பெற்றுக் கொள்கிறேன்…

நம்மிலும் இல்லை

நம்மிலும் இல்லை

விடியும் வரை

விரிசலின்றி

விவாதங்கள்‍‍..நம்

விழிகலிலே

விலைச்சலாய்

விலைந்தது நம் காதல்‍..அது

விதி தானோ?

 

Subscribe to தமிழ் கவிதைகள்