நானே அறிவேன்

muhammadghouse's படம்

என்னவள்
கைகளை வீசி
சாலை வீதியினில்
நடந்து வருகையில்
சாதாரணக் காற்று
அவள் மேனிப்பட்டதும்
தென்றலாய் மாறுவதை
எனையன்றி யாரறிவார்...!

 

Subscribe to தமிழ் கவிதைகள்