இதயம் துடிக்கிறது

muhammadghouse's படம்

தாங்க முடியாத
வலியை நீ
எனக்கு கொடுத்தாலும்...

உன்னையே
சுமக்கத்தான்
என் இதயம் துடிக்கிறது
தினமும் பெண்ணே...!

கவிதை துளிகள்

muhammadghouse's படம்

நேசிப்பது எல்லாம்
கிடைத்துவிட்டால்
கண்ணீர் துளிகளுக்கு
மதிப்பில்லை...

கிடைப்பதையெல்லாம்
நேசித்துவிட்டால்
கண்ணீருக்கு
அவசியமில்லை...!

Subscribe to தமிழ் கவிதைகள்