அவள் புராணம்

அவள் புராணம்

------------------------------

மனசாட்சியில்லாத மரணத்தூதுவனின்

கடைசிக் கையெழுத்தாகிவிட்டது

அறிவு நாடும் இறை

அறிவு நாடும் இறை

------------------------------------

ஞானங்களின் ஆற்றங்கரையில்

நீ கரை

நான் நுரை

புதுக்கவிதை !

சற்று புதியதொரு வானிலை
அனல் நீங்கி தனல் என
உணரச் செய்துவிட்டு
உறங்க சென்றுவிட்டாய்
புதிதாக இருக்கிறது
புருவம் உயர்த்தி
இட்டு அவிழ்த்த புதிர்கள் யாவும்

காதல் அகராதி

kalpana.bharathi's படம்

 

புரியாத சொல்லுக்கு

அகராதியில் பொருள்

தேடுகிறேன்

புரியாத உன் மெளனத்திற்கு

காதல் அகராதியை

எந்த வலையில் நூலகத்தில்

தேடுவேன் ?

என் இதயம் எங்கே ...?

என் இதயம் எங்கே ...?
இதயத்தில் நீ இருக்கிறாய் ...
உன்னை கண்ட காட்சி
கண்ணில் இருக்கிறது
இரண்டுமே
கொல்கிறது என் உயிரை ....!!!

 

மலரின் மெளனத் தவம்

kalpana.bharathi's படம்

 

மலரின் மெளனம்

மலர்ந்திடப் புரியும்

மா தவமோ !

மனதின் மெளனம்

மனிதன் உயர்ந்திட தந்த

இறைவன் வரமோ !

 

மோனத் தவத்தில்

குவிந்த் மலர்கள்

காதலின் தலைவிதி

நான்
காத்திருக்கிறேன்
காத்திருப்பேன்
அன்பே உன் கனமான
வார்த்தைக்காக ....!!!

என்னை எழுதிட துணிந்துவிட்டேன்......

kanageesh's படம்
நான் எழுதாத‌ கவிதை இது.......

நித்தம் ஓர் கனவு

அதில் நீந்திடும் நினைவு

சித்தம் உறையவில்லை

துன்பம் கூட கடுகளவுதான் ....!!!

எத்தனை முறை என்னை
கோபப்படுத்தினாலும்
பறவாயில்லை ....!!!

அத்தனை முறை உன்னை
பலமடங்கு நேசிக்கிறேன்
நீ எப்படி வேண்டுமானாலும்
இருந்து விடு ....!!!

Subscribe to தமிழ் கவிதைகள்