எனது 750 வது கஸல் கவிதை

பட்ட மரத்தில்
ஆங்காங்கே  ஒட்டி
இருக்கும் பாசி படர் போல்
என் காதல் உன் இதயத்தில் ...!!!

தினமும் ஏமாறுகிறேன்
நினைவிலும் கனவிலும் ..
நீ பேசுவாய் என்று ....!!!

பழம்பகையை முறியடிப்பேன்

பழம்பகையை   முறியடிப்பேன்

   பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

மேல்சாதிப்    பெண்ணென்று    கூறு   கின்றீர்

          மேல்மாடி   தனில்குடியி    ருப்ப    தாலா

நவீன ஆத்திசூடி

Thiruppathi's படம்

அன்னையைப் பாேற்று 
ஆதவனை தாெழு 
இயற்கையைை காத்திடு 
ஈரம் செய்திடு மண்னை 
உணவை பகிர்ந்திடு 
ஊதியம் பெருக்கு 
எழுந்ததும் நட 
ஏழ்மைக்கு உதவு 

அகராதி தமிழில் கவிதை

அழகு அழகு தமிழ் போல் நீ அழகு ...
அகங்காரம் கொண்டவளே நீ அழகு ....
அலங்காரம் இல்லாவிடினும் நீ அழகு ....
அகடவிகடம் கொண்டவளே நீ அழகு ....
அகத்திணை ஏற்படுதுபவளே நீ அழகு ....!!!

உங்கூட வாழ்ந்திடனும்....

kanageesh's படம்

மடிமேல கால் போட்டு

உன்னோட பேசிடனும்

ஒருவாயி சோறெடுத்து

பெண்ணொருத்தி புலம்புகிறாள்_22

kanageesh's படம்

நாக்கு ரொம்ப துடிக்கிது மாமா

நாலுவார்த்த பேச நினைக்கிது மாமா

பிரச்சாரப் பீரங்கிகள்..!! - Mano Red

Mano Red's படம்

எதிர்க்கட்சி அல்ல நாங்கள்,
எதிர்காலத்தின் கட்சி...
எகிறிய விலையை
எட்டிப் பிடித்தாவது
கட்டுக்குள் வைப்போம்..!!
நம்பி விடாதீர்கள்

வேண்டுவதெல்லாம் உன் அன்பே...

kanageesh's படம்

எத்தனை வலியோடிருந்தாலும்

ஒற்றை வார்த்தையில் வருடுகிறாய்

ஒரு இதயத்தின் காதல் ....!

எத்தனை
கஷ்ரப்பட்டு உன்னை ...
என் இதயத்தில் வைத்து ...
காதலிக்கிறேன் ....
இதைபோய் ஒருதலை ..
காதல் என்கிறார்கள் ...
காதல் தெரியாத மூடர்கள் ...!!!

 

மன்றல் கையூட்டை மாய்ப்போம்

மன்றல்  கையூட்டை   மாய்ப்போம்

பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்

 

முதுகலையில்   தமிழெடுத்துப்   பட்டம்   பெற்ற

          முதுகெலும்பு   உள்ளதமிழ்ப்   பெண்தான்   செல்வி

Subscribe to தமிழ் கவிதைகள்