நானே நான்

kanniga sakaran's படம்

நான்
நிலவு இல்லாத
வானம்

வானம் இல்லாத
பூமி

பூமி இல்லாத
உயிர்

உயிர் இல்லாத
உடல்

உடல் இல்லாத
உறவு

உறவு இல்லாத
சிநேகம்

சிரிப்பும் அழுகையும்

*

நான் காகிதம்

நீ

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக

கிழித்தும் மடித்தும்

உன்னைச் செய்கிறாய்

*

நான்

அழுவதுதான்

உனக்குப் பிடிக்குமென்றால்

நட்புக்கு நட்பாக ...!!!

சிரித்து கொண்டு இருந்த ...
போது உறவுகள் சூழ்ந்திருந்தன ...
சிரிப்பை தொலைத்தேன் ....
உறவுகளும் தொலைந்தது ...!!!

வயல் காற்று கிராமிய காதல் 06

நிலத்தை 
உழவு இயந்திரம் ஆழமாக 
உழுகிறதோ இல்லையோ 
என்னவளே உன் பார்வை 
இதயத்தை ஆழமாக 
உழுது விட்டது .....!!!

குறுந்தகவல் காதல் கவிதை

 

 

மௌனாமாக 
இருகிறாய் என்று வேதனை 
பட்டேன் - நீ பார்த்தாய் 
நான் மௌனமாகிவிட்டேன் ...!!!

 

அன்பென்னும் மழை...!! -Mano Red

Mano Red's படம்

உயிரில் பாதி
உணர்வில் மீதி
உணர்ந்து கொண்டேன்
வியந்து நின்றேன்,
தொலைவில் இருந்தும்
விழியில் கலந்தும்
பிரிந்து நடந்தேன்
அழுது சரிந்தேன்..!!

இதுவே பிழைப்பாகி விட்டது ...!!!

காத்திருந்து கேட்டேன் 
காதல் வார்த்தையை 
இல்லை ...
காதல் வலியின் 
வார்த்தையை ......!!!

 

இரும்பாக மாறி விட்டாய் ...!!!

காதலில் கரும்பாக 
இருந்த - நீ 
இரும்பாக மாறி விட்டாய் ...!!!

 

Subscribe to தமிழ் கவிதைகள்