காதல் அணுக்கவிதைகள்..!!! (02)

உனக்கு 
கவிதை எழுதி எழுதி 
என் பேனாவும் காகிதமும் 
காதலிக்க தொடங்கிவிட்டன ...!!!

குழந்தையாகவே இருந்து விடுகிறேன்.....

kanageesh's படம்

வந்து போன தடயம்

விட்டுச் செல் நட்பே…..

காத்திருந்து விட்டு கனநேரம்

விலங்கியல்...!! (Mano Red)

Mano Red's படம்

பேசிப் பேசியே
நாட்டைப் பிடிக்கும்
மனிதர்களுக்கு,
பேசத் தெரியாத
விலங்குகளிடமிருந்து
காட்டை பிடிப்பது
அத்தனை கஷ்டமல்ல..!!

உயிராய் உடன் பிறவா தங்கை - அன்பில் உயிர்க்கும் அண்ணன்

சிறுவயது முதலே
சில உறவால் ஒதுக்கப்பட்டவன்
அன்பையும் அக்கறையையும் தேடி தேடி
அலைந்தவன் நான்

Subscribe to தமிழ் கவிதைகள்