தமிழ் கவிதைகள்

அனிஸ் ராஜ்
ஜூன் 05, 2016 06:24 பிப
ன் கண்களில் கண்ணீர் வந்தனவே.... என் உள்ளே நீ இல்லை என்பதாலே... நீ இல்லா கண்களில் இருப்பதற்கு.... கண்ணீர் துளிகள் வெறுத்தனவே... நீ என்னை பார்க்க மறந்ததாலே... என் இதயம் கூட ...
KalpanaBharathi
ஜூன் 01, 2016 08:53 முப
கடைசியில்  கங்கையில் மூழ்கி எழுந்து புனிதம் ஆகிவிட்டோம் என்ற நிம்மதியில் கங்கைக் கரையினில் நடந்தாள் வேசி ! பல வேசிகளைப் புணர்ந்து வாழ்நாளெல்லாம் இன்பம் துய்த்து வாழ்ந்தவன் கங்கையில் ...
KalpanaBharathi
May 31, 2016 10:05 பிப
சோலை வண்டிற்கு சுவை மலர்த் தேன்  சோம்பிக் கிடப்பவனுக்கு சுடர் தமிழ்த் தேன்  மழலை முத்தம் தாய்க்குத் தேன்  காதலில் கற்பிலும் களவிலும் இதழ்த் தேன்  கவிதையில் கவிஞனின் சொல் தேன்  தேனில் உயர்ந்தது ...
கவிபாலகன் ஷா-ர-தீ
May 31, 2016 05:15 பிப
"என்னுள்ளே வாசம் தந்தாய் கண்ணுள்ளே நேசம் வைத்தாய் கரை திரும்பிய படகாய் என் காதல் கரை ஒதுங்கிய நுரையாய் நானும்.. என்னவென்று என்னை வென்றது என்னவென்று நான் சொல்வது தாவென்று தாரகை கேட்டது ...
கவிபாலகன் ஷா-ர-தீ
May 31, 2016 05:07 பிப
"என்னையும் கவிஞனாக்கி.. பேனாவினால் கிறுக்கி கிறுக்கி கிறுக்கனாக்கி.. வேதனையையும் வேடிக்கை பார்க்கிறது நான் உன்மீது கொண்ட காதல்..! -முகமது"ஷா-ர-தீ"
மேலும் தரவேற்று