தமிழ் கவிதைகள்

செல்வா
பிப்ரவரி 12, 2016 12:48 முப
  வாழ்ந்த கால வசந்த காலங்கள்  வலிய வந்து வருட  தேய்ந்த சில நினைவுகள்  தெள்ள தெரியும் முழு நிலவாய்  மெல்ல தூண்டும் புரியா உணர்வுகள்  சொல்ல முடியா தவிப்புக்கள்  செல்ல நினைக்கும் அதன் இடம்  காலம் ...
செல்வா
பிப்ரவரி 12, 2016 12:39 முப
  அள்ள குறையா ஆசைகள்  மெல்ல எகிறும் தேவைகள்  சொல்ல இயலா குறிக்கோள்கள்  சொல்லில் அடங்கா கனவுகள்  எல்லாம் எனை மாற்றும் கலவைகள்  வெல்ல கொள்ள நோக்கங்கள்  வேகம் செல்ல ஊக்கங்கள்  சொல்ல சொல்ல ...
செல்வா
பிப்ரவரி 12, 2016 12:37 முப
நான் ஒரு சராசரி  செய்வதோ மனதில் பட்டது சரி  பண்செய்ய எனக்கென்று ஒரு முறை  இருந்தும் உள்ளதோ என்னுள் சில குறை  வளர்த்தேன் என்னுள் பல அரண்  இடையில் ஏனோ சில முரண்  காரணம் நான் ஒரு சராசரி  செய்வதோ ...
செல்வா
பிப்ரவரி 12, 2016 12:35 முப
கவித்தன்மை யற்று  கவி வரைகின்றோம்.  வாழதான் வாழ்க்கை  என்கின்றோம். வாழ்வதில்  அர்த்தமற்று நிற்கின்றோம்.  அனுபவங்கள் பல  பெறுகின்றோம். ஆயினும்  அதை அறிவாய்  மாற்றாமல் செயலற்று  ஜடமாய் ...
கா.உயிரழகன்
பிப்ரவரி 12, 2016 12:33 முப
எதுவும் எப்போதும் எம்மை நாடி வருமென்பது பொய்!   எதையும் நாமே தேடிச் செல்ல வேண்டுமென்பது மெய்!   தேடல் உள்ள உள்ளங்கள் வெற்றி காண்பதைக் கண்டேனும் அறி!   வெற்றி பெற்ற உள்ளங்கள் சோர்ந்து விடாமல் ...
மேலும் தரவேற்று