தமிழ் கவிதைகள்

கவிதையின் கைக்பிள்ளை
இரு இன மனங்களை இணைத்து; இரவின் வரவில் நன்று அன்று; நாடி துடிக்க நகம் கடிக்க; ஓடி விளையாடும் உணர்ச்சி சுழற்ச்சி உச்சம் நெருங்க உதரல் மகிழ்ச்சி உயிர்படைப்பின் உன்னத எழுச்சி துணையோடு தொலைதூரம் ...
முகில் நிலா
November 25, 2015 07:40 பிப
அன்பை மட்டும் நிரப்பிய  கோப்பைகள் உடைபடுகின்றன... அன்பு மருந்தாகி பூசப்பட்டாலும் விழுப்புண்களை பரிசாய் பெறுகின்றன... கணிசமான காகிதத் தாள் கொண்டிராவிட்டால்  அன்பு ...
முகில் நிலா
November 25, 2015 07:38 பிப
உன்னுள் உட்பிரவேசிக்க வழிதேடிக் கண்டடைந்தேன்... சாந்தமான கணமொன்றில் சலனமின்றி  உள் நுழைந்த என்னை... சட்டென வந்த கோபத்தில் விசிறி அடித்தாய்... விழுந்த பின்பும் ...
முகில் நிலா
November 25, 2015 07:38 பிப
நீ  என்றதற்க்குபின் வேறெதுவும் தேவையற்றதாய் நெஞ்சம் நிரம்பி வழிகிறேன்... எடுத்தியம்பி எதிர் கொள்ளும் அன்புடையோன் அல்ல நீ அத்தனை அணலிலும் குளிர் சுகம் தருபவன் எனக்காய்...!! துவண்டெழ நீயே ...
முகில் நிலா
November 25, 2015 07:37 பிப
என்ன தெரியும் உனக்கு  என்றதன் பின்பே தெரிந்துகொண்டேன்.... உருப்படும் வழியில்லை என்றதன்பின்பே உருப்படப் பிராயத்தனப்பட்டேன்... கவனிக்க மறுத்த போதே அழுகை,கோபம்,புன்னகை எல்லாம் ...
மேலும் தரவேற்று