தமிழ் கவிதைகள்

முகில் நிலா
May 03, 2016 07:54 பிப
நான் மலரல்ல முள் எவர் பாதம் படும்போதும் மெளனித்துக் கிடந்ததில்லை!!! எதிர்ப் படுவோர்க்கெல்லாம் எச்சரிக்கை ஊட்டியவள்!! கசங்கும் வரை சுகந்தம் வீசும் பெண்ணாய் நான் இருந்ததில்லை காயங்களைக் ...
முகில் நிலா
May 03, 2016 07:41 பிப
இதுதான் என எதையும் தீர்மானித்தல்  இயலாத விடயம்..  மனம் காற்றைப் போல் எத்திசையும் சாயும்,  எவர் மீதும் பாயும், எதிர்ப்பின்றி மோதும், அடைத்து நிரப்புதலும் அப்போதைக்கே, வெடித்துச் ...
முகில் நிலா
May 03, 2016 07:40 பிப
என்னிடம் துக்கமேதுமில்லை  நிதானமாய் ஏறிய படிக்கட்டுகள் கூட இடறி விட்டு  அடி்பட்டதையன்றி! என்னிடம் விரக்தியில்லை காத்திரு என்றபின் கருகிப் போன  மலராய் வாடி நிற்பதையன்றி!! என்னிடம் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
ஜோடியாக நடந்து .... திரிந்த செருப்பில் ஒன்று .... அறுந்துவிட்டால் .... மற்ற செருப்பு நிலை....? என்னை பிரிந்த நீயும்  சந்தோசமாய் இல்லை ... உன்னை பிரிந்த நானும் .... சந்தோசமாய் இல்லை ...
கவிப்புயல் இனியவன்
உன்னை மறப்பதும் .... இறப்பதும் ஒன்றே ...!!! தோப்பில் இருந்த ... மரங்கள் வெட்டப்பட்டு ... தனிமரம் நிற்பதுபோல் .... உன்னை இழந்து தனியே .... நிற்கிறேன் .....!!! காதலில் தோற்ற .... ஒவ்வொரு ...
மேலும் தரவேற்று