தமிழ் கவிதைகள்

கவிபாலகன் ஷா-ர-தீ
May 31, 2016 05:15 பிப
"என்னுள்ளே வாசம் தந்தாய் கண்ணுள்ளே நேசம் வைத்தாய் கரை திரும்பிய படகாய் என் காதல் கரை ஒதுங்கிய நுரையாய் நானும்.. என்னவென்று என்னை வென்றது என்னவென்று நான் சொல்வது தாவென்று தாரகை கேட்டது ...
கவிபாலகன் ஷா-ர-தீ
May 31, 2016 05:07 பிப
"என்னையும் கவிஞனாக்கி.. பேனாவினால் கிறுக்கி கிறுக்கி கிறுக்கனாக்கி.. வேதனையையும் வேடிக்கை பார்க்கிறது நான் உன்மீது கொண்ட காதல்..! -முகமது"ஷா-ர-தீ"
கவிபாலகன் ஷா-ர-தீ
May 31, 2016 05:05 பிப
"இன்றைக்கும் நாளைக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட காலத்தில் தன் ஓர்ஜென்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவிடும் "காதல்" -முகமது"ஷா-ர-தீ
மேலும் தரவேற்று