தமிழ் கவிதைகள்

கவிப்புயல் இனியவன்
நேரம் இருக்கும் போது .... நினைத்து பார்பதற்கு ..... நான் உன் கைகடிகாரம் ... இல்லை ........!!! உன்னை நினைக்கும் .... நேரமே என் நேரம் .... என் மணிக்கூட்டில் .... மணிமுள்ளும் - நீ  நிமிட ...
கவிப்புயல் இனியவன்
பகலில் செயல்களால் ... காயப்படுத்துகிறாய் ..... இரவில் கனவுகளால் .... காயப்படுத்துகிறாய் ....!!! காயப்படுபவர்களுக்கு .... எத்தனையோ உதவி ... கிடைக்கும் இந்த காலத்தில் .... உன்னால் காயப்படும் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
என் இதயத்தை ... ஒருமுறை எட்டிப்பார் .... உன் காதலுக்காக .... பிச்சை பாத்திரம் .... ஏந்திகொண்டிருகிறது ....!!! நீ  இதயகதவை ... திறக்கும் வரை .... காத்திருப்பேன் .... ஆயுள் காலம் வரை ...
கவிப்புயல் இனியவன்
பிரிந்து வாழவே ... காதலித்த காதலர் .... நாம் ............................!!! பரவாயில்லை ... உன்னை ........ சுமக்கமுடியவில்லை ..... உன் வலிகளை.... சுமந்துகொண்டிருக்கிறேன்....!!! காதல் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
நீ  என்னை தூக்கியெறிந்து .... காதலை கொன்றுவிட்டாய் ... என் இதயம் ஒரு ஓரத்தில் ... அழுதுகொண்டிருகிறது ...!!! கவலை படாதே .... உன் இதயம் பத்திரமாக .... என்னுள் இருக்கிறது .... அதை ...
மேலும் தரவேற்று