தமிழ் கவிதைகள்

கவிப்புயல் இனியவன்
காதலால் கண்ணீர் .... வருகின்றது எனில் ... காதல் தூசு  போல் .... மாறிவிட்டதோ ....? உன்னை நினைத்து ... அழுவது என்ன என் .... கடமையா ....? உன்னை நினைக்கும் .... போது கண்ணீர் வர ... வைத்தவள் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
நீ  என்னை வெறுத்துவிட்டாய் .... அதை நினைத்து  நான் கண்ணீர் .... சிந்தவில்லை ....!!!! நீ  வெறுக்கும் அளவுக்கு .... நான் உன் காதலை .... வேதனை படுத்திவிட்டேன் ... அதை நினைத்தே கண்ணீர் ...
கா.உயிரழகன்
May 20, 2016 05:14 பிப
1 ஒருவன்: அவரு ஏன் அடிக்கடி பெயரை மாத்திறார்!   மற்றவன்: வேண்டிய கடனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் தப்ப...   2 ஒருவள்: அவள் ஏன் அடிக்கடி ஆளை மாத்திறாள்!   மற்றவள்: வருவாயைத் திரட்டிக் கொள்ளத் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
நினைத்த  நொடியில் காதல் ...... இப்போ ... கண்ணீர் வருகிறதே ....!!! இதயத்தில் ... வசிப்பதற்காக காதல் .... வரக்கூடாது .... இதயமாக வாழ்வதுக்கு .... காதல் வேண்டும் ....!!! காதல் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
என்  ஞாபங்களையும் ... நினைவுகளையும் .... தூக்கி எறிந்துவிட்டு ... நீ செல்ல முடியாது ....!!! அது  உன் உடலோடும் ... உயிரோடும் கலந்திருக்கும் .... இரத்தமும் சதையும் .... முடிந்தால் தூக்கி ...
மேலும் தரவேற்று