தமிழ் கவிதைகள்

கே இனியவன்
November 26, 2015 08:04 பிப
உன்னைப்போல் .... பிறக்கவேண்டும் ... இதயத்தை கல்லாக ... மாற்றி வைக்கும் .... உன்னத பிறப்பாக  .... பிறக்கவேண்டும் ...!!! அடிமேல் அடியடித்தால் ... கருங்கல்லும் குழியும் .... நீ என்ன விதிவிலக்கா ...
கே இனியவன்
November 26, 2015 07:36 பிப
உன் வரவுக்காய் ..... நீ வரும் தெருவில் ... கால் வலிக்க ...... காத்திருக்கிறேன் .... கண்டும் காணாமல் .... போகிறாய் ....!!! போகட்டும் விடு.... என்கிறது இதயம் ....! கண்கள் தன்னை .... அழுகின்றன ...
கே இனியவன்
November 26, 2015 07:22 பிப
அன்று நீ சொன்ன .... ஒரே ஒரு .... வார்த்தைதான் .... நான் இன்றுவரை .... மூச்சோடு இருக்க ... காரணம் ....!!! இன்று  நீ சொல்ல இருக்கும்  ஒரே ஒரு .... வார்த்தைதான் .... என் மூச்சு நிற்கவும் ...
கே இனியவன்
November 26, 2015 07:13 பிப
நினைவுகளை .... வியர்வையாகும் - நீ கனவுகளை கண்ணீர் .... ஆக்குகிறாய் ....!!! நான் விண் சென்றபின் .... நீ மண்ணில் வாழ்வதும் .... நீ விண் சென்றபின் ..... நான் மண்ணில் வாழ்வதும் ... என்றுமே நிகழ ...
கே இனியவன்
November 26, 2015 07:03 பிப
என்  கவிதையை கிழிப்பதும் ... இதயத்தை கிழிப்பதும் ... ஒன்றுதான் அன்பே ....!!! உனக்கு .... என் கவிதைகள் .... ரசிப்பதற்காக இருக்கும் ... எனக்கோ ஒவ்வொரு வரியும் .... உன்னோடு வாழ்ந்து கொண்டும் ...
மேலும் தரவேற்று