தமிழ் கவிதைகள்

கவிப்புயல் இனியவன்
மூச்சை நிறுத்தினால்....  மட்டுமே மரணம் இல்லை...  நீ பேச்சை நிறுத்தினாலும்...  மரணம் தான்......! ஒரு  மரதில் ஆயிரம்...  பூக்கள் மலரும்....  மரத்துக்கு வலியில்லை...  காம்பின் வலியை...  உணர்வார் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
தேர்தல்  ----------- மெய்யும் பொய்யும் .... தேர்தலில் போட்டியிட்டன .... மெய்யின் ஆதரவாளர்கள் .... மிகக்குறைவு -பொய்யின் ... ஆதரவாளர்களோ ..... குவிந்து செறிந்து பரந்து ... காணப்பட்டன ...
முகில் நிலா
May 03, 2016 07:54 பிப
நான் மலரல்ல முள் எவர் பாதம் படும்போதும் மெளனித்துக் கிடந்ததில்லை!!! எதிர்ப் படுவோர்க்கெல்லாம் எச்சரிக்கை ஊட்டியவள்!! கசங்கும் வரை சுகந்தம் வீசும் பெண்ணாய் நான் இருந்ததில்லை காயங்களைக் ...
முகில் நிலா
May 03, 2016 07:41 பிப
இதுதான் என எதையும் தீர்மானித்தல்  இயலாத விடயம்..  மனம் காற்றைப் போல் எத்திசையும் சாயும்,  எவர் மீதும் பாயும், எதிர்ப்பின்றி மோதும், அடைத்து நிரப்புதலும் அப்போதைக்கே, வெடித்துச் ...
முகில் நிலா
May 03, 2016 07:40 பிப
என்னிடம் துக்கமேதுமில்லை  நிதானமாய் ஏறிய படிக்கட்டுகள் கூட இடறி விட்டு  அடி்பட்டதையன்றி! என்னிடம் விரக்தியில்லை காத்திரு என்றபின் கருகிப் போன  மலராய் வாடி நிற்பதையன்றி!! என்னிடம் ...
மேலும் தரவேற்று