தமிழ் கவிதைகள்

Rajalekshmi
October 20, 2016 11:32 பிப
முத்தமிழ் மொழியே உனக்கு வணக்கம் செந்தமிழ் மொழியே உனக்கு வணக்கம்.. எனக்கு அறிவெனும் அமுதூட்டிய தாய் மொழியே உனக்கு என் பல்லாயிரம் வணக்கங்கள்..
கவிப்புயல் இனியவன்
October 20, 2016 09:50 பிப
மழலைப் பருவத்தில் நட்பு :  ------------- உனக்கு என்னைத்தெரியாது ....... என்னை உனக்கு தெரியாது........... நீயும் கையசைத்தாய் நானும் ...... கையசைத்தேன் ....... அதில் புரியாத ...
கவிப்புயல் இனியவன்
October 20, 2016 09:20 பிப
காதல் ஒரு காவியம்....... காவியகதைகளில்......... சோகங்கள் உண்டு........  சோகத்தை தாங்க ......... தயாராக இரு .............!!! காதல் ஒரு சமுத்திரம்...... விழுந்தால் மூழ்குவாய்....... மூழ்காமல் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
October 20, 2016 09:04 பிப
நண்பா .... அறிவுரை கேட்பாயா ...? மனம் திறந்து பேசு .... மனதில் பட்டதெல்லாம் .. பேசாதே .... சிலர் புரிந்து கொள்வார்கள் ... சிலர் பிரிந்து செல்வார்கள் .... இரண்டிலும் நன்மைகளும் ..... தீமைகளும் ...
கவிப்புயல் இனியவன்
October 20, 2016 09:03 பிப
இதயத்தை ..... கிள்ளிப்பார்த்துவிட்டு ...... வலிக்கிறதா என்று கேட்டால் ... காதல் ...!!! இதயத்தை ...... கிள்ளிப்பார்காமலே ... வலிக்கிறதா என்று கேட்டால் ... நட்பு ...!!! இதயத்தில் ...
மேலும் தரவேற்று