தமிழ் கவிதைகள்

செநா
ஜனவரி 19, 2018 09:54 முப
என் அன்பே!!  விழியால் என்னை  வெல் அன்பே,,  சொல் அன்பே!!  இதயத்தில் உள்ளதை  சொல் அன்பே,,  சேர்த்து சொன்னால்  உடன் வருவேன்  இணையாக,,  பிரித்து பார்த்தால்  முன் செல்வேன்  அரணாக,,  சொல் ...
சுவின்
ஜனவரி 16, 2018 01:56 பிப
கருவறை தாயின் கருவறையே தமையனின் வாழ்வறை காலம் கனிந்து சொல்லும் - அதுவே உண்மையின் உறவறை காலம்;;;;; காலம் அறிந்தவன் கெட்டுப்போவதில்லை காலம் கடந்தவன் வீழ்வதில்லை தாயின் கதறல் குழந்தாய்,    ...
சுவின்
ஜனவரி 14, 2018 02:15 பிப
                                                                மனித உறவுகள் - இன்று                                       “அழிந்து போகும் பொருளல்ல உறவு – மாறாக                                     ...
சுவின்
ஜனவரி 14, 2018 02:09 பிப
                                                     வேற்றுமையில் கலந்த சமுதாயம்                                                      “உழைப்பவன் ஒதுக்கப்படுகிறான்                                     ...
செநா
ஜனவரி 14, 2018 09:30 முப
கருவிழி போல் காவிய வண்ணம்  கொண்ட தமிழ் மாண்பு பெண்ணே!  கடைவிழி கொண்டு குருதியில்லாமல்  இதய சுகவலி தரும் அழகு மானே!  இமைபொழுதும் உனை மறவாமல்  நான் இருக்கிறேன்-ஆனால் நீயோ இமை கொண்டு மைவிழியில் ...
மேலும் தரவேற்று