தமிழ் கவிதைகள்

Fazee
ஜூலை 15, 2020 07:52 பிப
உன்னை சுமந்த இதயம் துடிக்கும் காலமெல்லாம் உன்  மீது  கொண்ட காதல் நிச்சயம் உயிர் வாழும்... "என் கன்னிக்கவிதை" poet 👉 fazee
Fazee
ஜூலை 15, 2020 07:47 பிப
பேனா  முனையில் என் வாழ்கை  கைதானது..
ஆர் எஸ் கலா
ஜூலை 12, 2020 01:21 பிப
எண்ணத்தால் இணைந்தோம்  வண்ணத்தாள் வழியே பல  காதல் கடிதம் வரைந்தோம் . ஏதேதோ கதைகள் பேசியே  உள்ளத்தையிடம் மாற்றினோம் உணர்வலையால் வேலியிட்டோம். உணர்ச்சிகளை நாளும் பொழுதும்  தொலைபேசியின் வழியே ...
ஆர் எஸ் கலா
ஜூலை 12, 2020 01:19 பிப
எனக்கும் விமர்சனம்  செய்யும்  திறன் உண்டு/ என்னாலும்  விமர்சிக்க முடியும் என்று உரைக்கும்  துணிவுண்டு/ ஒவ்வொரு  விடையமாய்  கண்ணுற்று நோட்டமிட்ட  காலமுண்டு/ தனித் தனியே  குறிப்பிட்டுக் ...
ஆர் எஸ் கலா
ஜூலை 07, 2020 07:24 பிப
உன்னைச் சுற்றிய உலகை  அறிந்திடு. உன்னத வாழ்வைத் தேடியே  அலைந்திடு. உண்மையை உரைத்தே எங்கும் வாழ்ந்திடு. உழைத்து உண்டிட எப்போதும்  முயன்றிடு. அடித்துப் பறித்திடும் நோக்கை மறந்திடு  அடுத்தவனையும் நல் ...
மேலும் தரவேற்று