தமிழ் கட்டுரைகள்

சரவணா
May 01, 2010 06:08 பிப
ஆன்ட்ரு கார்னகி இவரை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் அமெரிக்கர்களுக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுத்தவர். சாதரண தொழிலளியாக வாழ்க்கை தொடங்கியவர் இவர் தான், எப்படி முன்னெறினோம் ...
GAYATHRI
ஏப்ரல் 27, 2010 12:25 பிப
மக்கள் ஏன் ஒருவர் மனதை ஒருவர் புண்படுத்தி கொள்கிறார்கள்? மனிதர்கள் அடிப்படையில் தங்கள் கடமை உணர்வினால் தான் இது போன்ற செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள். உதாரணமாக, ஒவ்வொருவருக்குள் இரக்க குணம் இருக்கிறது. ...
GAYATHRI
ஏப்ரல் 27, 2010 12:05 பிப
நல்ல நட்பு என்பது, கடவுள் நமக்கருளிய வரம் . உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே, இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு....என்றார் வள்ளுவர்... இதைவிட நட்புக்கு ஓர் சிறந்த விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா ?......தெரியவில்லை ...
GAYATHRI
ஏப்ரல் 27, 2010 12:04 பிப
துன்பம் என்று வருகின்ற போது தூரப்போகும் நண்பர்கள் உண்மையான நண்பர்களா? மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்ளாவிட்டாலும் துன்பத்தை, துக்கத்தை பகிர்ந்துகொள்ள முன் வருபவரே உண்மையான நண்பராக ஒருவருக்கு ...
GAYATHRI
ஏப்ரல் 27, 2010 11:59 முப
சங்க காலத் தமிழகத்திலும் அதற்குப் பின்னரும் விநோதமான தண்டனைகள் வழக்கத்தில் இருந்தன. அரசன், போரில் வெற்றி பெற்றால் தோல்வியுற்ற மன்னர்களின் ஊரைத் தீக்கிரையாக்குவது, அவன் மனைவியரின் கூந்தலை அறுத்துக் ...