தமிழ் பதிவுகள்

கா.உயிரழகன்
பிப்ரவரி 26, 2018 04:08 பிப
"மதுவை விரட்டினால் கோடி நன்மை" என்ற மின்நூலுக்கு அனுப்பிய கவிதைகளில் கீழ்வருவன பரிசுக்குரியதாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.   நடுவர்களின் தீர்ப்பின் படி   முதற் பரிசு வாழ்வை வீணாக்கும் ...
tharmetha
பிப்ரவரி 17, 2018 12:23 பிப
பாட் மேன் திரைப்படத்தின் வரவோடு சேர்ந்ததாக இந்தியாவின் திரையுலக பிரபலங்களால் பாட் மேன் சவால் முடுக்கி விடப்பட்டு உள்ளது. பெண்களின் மாத விடாய் கால நப்பின் அடிமட்ட மக்களுக்கும் கிடைக்க வழி செய்த ...
சுவின்
ஜனவரி 16, 2018 01:32 பிப
தோழமை துன்பத்தில் துவண்டு இன்பத்தில் இணைவது மட்டுமல்ல நட்பு – மாறாகச் சாவை கடந்து வாழ்;வாக இணைவதும் தரித்திரத்தை உடைத்து சரித்திரம் படைக்க வைப்பதும், நொறுங்கிய இதயத்தை சிதறாமல் ...
சுவின்
ஜனவரி 14, 2018 02:24 பிப
                                                                                    தாய்மையிலும் நட்பு பெண்ணே!      நீ ஆணவத்தை பெற்றாய்      அடக்கத்தை வெறுத்தாய்,      காதலை பெற்றாய்      உறவை ...
மேலும் தரவேற்று