தமிழ் பதிவுகள்

இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்
StartFragmentஇந்நாட்டிலேயே மிகவும் மலிவானவை மனித உயிர்கள்தாம் என்பது மீண்டும் மெய்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது! இம்முறை குருதி தோய இந்த உண்மையை உறுதிப்படுத்திக் காட்டியிருப்பது மனித உரிமைக்குப் பெயர் பெற்ற ...
பிறைநேசன்
May 27, 2018 10:39 முப
புரோட்டான், எலக்ரான் மற்றும் நியூட்ரான்கள் அணுவின் அடிப்படை துகள்கள் என்று இயற்பியல் விஞ்ஞானம் கூறுகிறது. இவையே பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு போல செயலாற்றுகின்றன.   மெஞ்ஞானத்தில் சிவன் எப்படி ஆதிக்கடவுளாக ...
பிறைநேசன்
May 25, 2018 08:14 முப
எல்லாவற்றுக்கும் ஆதிமூலம், பரம்பொருள் ஒன்றுதான். அதுவே கடவுள், பரமாத்மா என்று மனிதன் அழைக்கிறான். அந்த ஒன்றிலிருந்தே அனைத்தும் உருவாகின என்று பரம சத்தியத்தை தன் அனுபவத்தில் உணர்ந்தவர்கள் ...
இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்
StartFragmentஆம்! இது தமிழினப் படுகொலையின் ஒன்பதாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நாள் மட்டுமில்லை, இழந்த உறவுகளுக்காக இரு விழிக் கண்ணீர் வடிக்கக் கூட உரிமையில்லாத இனமாய் நாம் ஒடுக்கப்பட்டதன் முதலாம் ஆண்டு ...
R.S.ALLWIN
May 18, 2018 12:43 பிப
அனைவருக்கும் வணக்கம்! ஹார்வார்டில் தமிழ் இருக்கை அமைக்கும் மிகப்பெரிய சாதனை நிகழ்வு, உலகத் தமிழர்களின் முழுமையான ஒத்துழைப்புடன் மே, 2018-ல் நிறைவேறியது. ஹார்வார்ட் பல்கலைக்கழகக் குழுவுடன் இறுதிப் ...
மேலும் தரவேற்று