தமிழ் பதிவுகள்

poomalaipalani
November 26, 2015 07:43 பிப
சிறப்புலி நாயனார் புராணம் "சீர்கொண்ட புகழ் வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடியேன்." "திருவைந்தெழுத்தை ஓதித் தாம் புரிந்த வேள்வியைச் சிவபெருமானுக்கே தத்தம் செய்த மறையவர்." “இறைவரோ தொண்டருள் ...
poomalaipalani
November 26, 2015 05:15 பிப
சுண்ண வெண்சந்தனச் சாந்தும் - பாடல் 8 திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் ஆடல் புரிந்த நிலையும் அரையில் அசைத்த அரவும் பாடல் பயின்ற பல் பூதம் பல்லாயிரம் கொள் கருவி நாடற்கு அரியதோர் கூத்தும் நன்குயர் வீரட்டம் ...
poomalaipalani
November 26, 2015 05:14 பிப
பன்னிரு திருமுறைகள் பற்றி சிறிய குறிப்பு Standard பன்னிரு திருமுறைகள் பற்றி சிறிய குறிப்பு பல சங்க இலக்கியங்களில், கடவுள் வாழ்த்துப் பகுதியிலும், மற்ற பல இடங்களிலும், சிவபெருமானைப் பற்றிய குறிப்பு ...
poomalaipalani
November 26, 2015 05:09 பிப
தினமும் ஒரு திருவாசகம் மாணிக்கவாசகர் அருளியது திருக்கழுக்குன்றத்து பதிகம் பிணக்கி லாதபெ ருந்து றைப்பெரு மான்உன் நாமங்கள் பேசுவார்க் கிணக்கி லாததோர் இன்ப மேவருந் துன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான் உணக்கி ...
poomalaipalani
November 20, 2015 05:55 பிப
தித்திக்கும் தேவாரம் அப்பர்பெருமானார் பாடியது திருக்கன்றாப்பூர்  பதிகம் 61, பாடல் 2 சிவனாடியார் வேடம் தரித்தவர்கள் யாவரும் சிவனாகவே பாவித்து அவர்களை உபசரித்து வழிபாடும் அடியார்கள் நினைவை விட்டு ...
மேலும் தரவேற்று