தமிழ் பதிவுகள்

poomalaipalani
May 18, 2016 07:30 பிப
மாணிக்கவாசகர் வரலாறு            "திருவாசகம் அருளிய மாணிக்க வாசகர்        திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒருவாசகத்துக்கும் உருகார் "                         அம்மையே அப்பா! ஒப்பிலா மணியே! அன்பினில் விளைந்த ...
பிறைநேசன்
May 14, 2016 08:33 முப
StartFragment “பிராமணர், சத்ரியர், வைசியர், சூத்திரர் என்ற நான்கு வர்ணங்கள் குணங்களுக்கும், செயல்களுக்கும் ஏற்ப என்னால் படைக்கப்பட்டது” இவ்வாறு கிருஷ்ணன் கீதையில் கூறுவதாகவும், எனவே வர்ண வேறுபாடு ...
பிறைநேசன்
May 11, 2016 04:46 பிப
அந்தச் சிறுமிக்கு எட்டு வயதாக இருந்த போது ட்ராக்கோமா என்ற கண் நோயால் பார்வை பரிபோகிறது. அதே ஆண்டில் தாயும் இறந்து விடுகிறாள். குடிகாரத் தந்தையோ அச்சிறுமியையும், அவளது தம்பியையும் ஒரு அனாதை விடுதியில் ...
வினோத் கன்னியாகுமரி
யாருக்கு வாக்களிக்கலாம்?   தமிழக தேர்தல் வந்துவிட்டது. யாருக்கு வாக்களிப்பது என இப்போதே நீங்கள் முடிவு செய்திருப்பீர்கள். அல்லது அரசியலே தெரியாமல் குடும்பத்தவர் சொல்லும் ஏதாவது ஒருவருக்கு ...
பிறைநேசன்
May 09, 2016 09:13 முப
மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும் பிடித்த பழமொழியோ இல்லையோ அது எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் மிகவும் பிடிக்கும். ஏனெனில் அது அவர்களை கவுரவபடுத்துகிறது. அல்லது அப்படி நினைத்துக் ...
மேலும் தரவேற்று