தமிழ் பதிவுகள்

ச.குப்பன்
ஜூன் 16, 2016 01:49 பிப
ஒரு ஊரில் வாழும் மனிதன் ஒருவன் சிறிதுகாலம் வெளியூர் சென்று வந்தான் அவனுடைய ஊரை நெருங்கும்போது வீடு ஒன்று பயங்கரமாக தீபிடித்து எரிவதை பார்த்தான் அந்த ஊர் மக்கள் அனைவரும் கும்பலாக அங்குவந்து ...
poomalaipalani
ஜூன் 10, 2016 06:30 பிப
நம்பினோர் கெடுவதில்லை! நம்பினார் கெடுவதில்லை என்று, நான்கு வேதங்களும் கூறுகின்றன. எவனொருவன், ஒன்றில் வெற்றி பெற்றே தீருவேன் என, நம்பிக்கையுடன் செயல்படுகிறானோ அவனது கழுத்தில், வெற்றி மாலை விழுந்தே ...
poomalaipalani
ஜூன் 07, 2016 08:59 பிப
"சிரம் குவிவார்" மாணிக்கவாசகரின் திருவாசக சிந்தனைகள். மாணிக்கவாசகரின் சிவபுராணத்தில் நாம் நோக்கும் அளப்பறிய உணர்வு உட்கருத்துக்கள், " கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன் ...
கவிபாலகன் ஷா-ர-தீ
May 31, 2016 05:25 பிப
"மஞ்சளிட்டு முகமழும்பி உலர்ந்த கூந்தலை வாரி மலர்ந்த மல்லி சூடி கைகளுக்கு வளையல் மாட்டி காலுக்கு கொலுசுப் பூட்டி வண்ணப்பட்டு தாவணியில் பட்டாம்பூச்சியாய் பறந்து வர பெண்ணாக பிறக்க ...
மேலும் தரவேற்று