காதல்

Fazee
ஜூலை 15, 2020 07:52 பிப
உன்னை சுமந்த இதயம் துடிக்கும் காலமெல்லாம் உன்  மீது  கொண்ட காதல் நிச்சயம் உயிர் வாழும்...

"என் கன்னிக்கவிதை"
poet 👉 fazee