அவள்

கவி அறியான்
ஜூலை 13, 2019 12:19 முப
விண்மீன்கள் பிடித்து 
உள்ளங்கையில் அடைத்து 
கானல்நீரில் கவனமாய் 
நீந்தவிட்டேன்!!!! 
துல்லியமான புருவங்களை 
தூண்டிலாக கொண்டு 
என் கற்பனை மீனை 
களவாடிப் போகிறாய்!! 
திமிரான திமிங்கலம் நான் 
சிறு தூண்டிலாக நீ 
என்ன செய்யமுடியுமென்றேன்?? 
இதழாழே வலைவிரித்தாய் 
சிரிப்பாலே சிறைப்பிடித்தாய்!!!