பொன்பரப்பி கலவரம்! - தமிழ் சமூகத்தின் ஒற்றுமை மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை ஆவணப்படுத்துவோம்

நமது களம்
ஏப்ரல் 23, 2019 08:08 பிப
ம் நண்பர்களே, நமது பெருமைகளை மட்டுமல்ல, தலைக்குனிவுகளையும் ஆவணப்படுத்த வேண்டியது இன்றியமையாதது. அப்பொழுதுதான்...

தொடர்ந்து படிக்க 👉🏽 namathukalam.com/2019/04/Online-Documentation-of-Ponparappi-Violence.html