கவிதை சொல்கிறேன்....!

கவிப்புயல் இனியவன்
மார்ச் 19, 2019 04:28 பிப

உனக்கு எனக்கும்.....
ஒரே ஒரு வித்தியாசம்....
நீ கண்ணால் கவிதை....
சொல்கிறாய்......
நான் எழுதுகருவியால்....
கவிதை சொல்கிறேன்....!

&
கவிப்புயல் இனியவன்
19.03.2019