ஹைக்கூ கவிதை

கவிப்புயல் இனியவன்
ஜனவரி 21, 2019 05:22 பிப
காலைக் கடிக்கமுன்
கையைபலமாகக்கடித்தது
புதுச்செருப்பு
@

நித்தம் போனபோதும்
முகம் சுழிக்கவில்லை
மணிமுள்

@
ஹைக்கூ கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்