இலக்கியத் திருட்டு

கா.உயிரழகன்
ஜூலை 31, 2018 03:37 முப

ஒவ்வொருவர் எழுத்தும் வேறுபட்டாலும்

ஒரு சிலரின் புனைவு (கற்பனை)

ஒன்றுபடலாம் தான்! - அது

இலக்கியத் திருட்டாகாதே!

ஒருவர் எழுதியது போல

மற்றொருவர் எழுதியிருந்தால்

எவரது எழுத்தைப் படியெடுத்தாரென

கண்டுபிடிக்க முண்டியடித்தால்

இலக்கியத் திருட்டைக் காண்பீரே!

எவரெவருடைய எண்ணமென

பொறுக்கிச் சுட்டிக்காட்டியே

நானும் எழுதுகிறேன். - அதை

இலக்கியத் திருட்டு என்கிறாங்களே!

என்னைக் கேளாமல்

என் பெயரைச் சுட்டாமல்

எனது எண்ணங்களைப் பொறுக்கி

தங்களுடையதெனப் பகிருவது

இலக்கியத் திருட்டு இல்லையா?

இலக்கியத் திருட்டுப் பற்றி

அறியாதோர் அறிந்திட்டால் - சிறந்த

இலக்கிய வெளியீடுகளை வெளிக்கொணர

இடமுண்டு என்பதை அறியாதோரும் உண்டோ?