மகளிர் தின நல்வாழ்த்துகள்

செநா
மார்ச் 08, 2018 11:19 முப
அன்னையாக அரவணைத்து,
பதியாக உடன் பயணித்து,
சகோதரியாக அன்பு செய்து,
மகளாக மடி தவழ்ந்து,
தோழியாக தோள் கொடுத்து,
அன்பை கூட எதிர்பார்க்காமல்
எல்லா பரிமாணங்களிலும் வாழும்
பெண்களுக்கு என்
இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துகள்.